LabSIa påsken 2019

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt april 2019.

​Fra fagområde medisinsk biokjemi

Farmakologiske analyser

Husk at kliniske opplysninger ved rekvirering av farmakologiske analyser er helt nødvendige for at vi skal kunne gi dere gode svarkommentarer.

 • Legemiddelanalyser
  Dosering, dato/klokkeslett for henholdsvis siste dose og prøvetaking. Spesielle problemstillinger (effekt/manglende effekt, bivirkninger, etterlevelse, relevante sykdommer, legemidler, røyking, helsekostprodukter) er også viktig å få med. Dersom nylige medisinendringer, bør dato for oppstart/endring opplyses.
 • Farmakogenetikk
  Opplys hvilke medisiner pasienten bruker. I tillegg kan problemstillinger som for eksempel disse være aktuelt å opplyse om: effekt/manglende effekt, bivirkninger, røyking, eventuelt tidligere brukte psykofarmaka, bruk av helsekostprodukter.
 • CYP-genotyping
  Utføres blant annet ved Diakonhjemmet sykehus og Oslo universitetssykehus (sendeprøve).
Senter for psykofarmakologi (SFP) ved Diakonhjemmet sykehus (eksternt nettsted)Rekvisisjon «Legemidler og farmakogenetikk» ved Diakonhjemmet sykehus (pdf)

Rusmidler i urin

Rusmiddellaboratoriet på Sanderud utfører analyser av rusmidler i urin.

 • Screeninganalyser
  amfetamin, ecstasy,kokain, benzodiasepiner, cannabinoider, opiater, heroin, metadon, EDDP, buprenorfin, etanol og EtG
 • Spesifikke analyser
  benzodiazepiner

Andre analyser enn benzodiazepiner som ønskes analysert på spesifikk metode, videresendes til Farmakologisk avdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Ved spørsmål knyttet til rekvirering, prøvetaking eller tolkning av prøvesvar, kan rekvirent kontakte følgende: 

Vakthavende lege i medisinsk biokjemi

Telefon: 959 24 793
E-post: sihf.pb.leger.medisinsk.biokjemi@sykehuset-innlandet.no

Laboratoriet ved  SI Sanderud

Telefon: 62 58 15 75
(telefontid 08.00-11.30 og 12.00-14.30 hverdager)