LabSIa september 2018

Siste nytt fra divisjon Medisinsk service. Utgitt september 2018.

​Fra fagområde medisinsk biokjemi

Endret måleenhet for HbA1c fra 30. september 2018

Fra 30.september  har helsedirektoratet og nasjonalt fagråd for diabetes bestemt at måleenheten for HbA1c skal endes fra % til  mmol/mol.

I Sykehuset Innlandet betyr dette at alle prøver som er tatt til og med 30.09. besvares med gammel benevning, prøver tatt senere enn dette blir besvart med ny benevning.
Det finnes konverteringstabell og –kalkulator på NOKLUS’ sine nettsider


Endringer som kommer ved innføring av nytt analyseutstyr

Laboratoriene i Sykehuset Innlandet er i ferd med å skifte ut store deler av instrumentparken. I den forbindelse vil det bli noen endringer i analyserepertoar og referanseområder.
Endringene gjelder for laboratoriene på SI Hamar, SI Elverum, SI Gjøvik, SI Lillehammer og SI Tynset – men ikke for laboratoriet på SI Kongsvinger. Dette er en foreløpig informasjon, slik at dere eventuelt kan forberede endringer i prosedyrer der dette er nødvendig. Mer informasjon følger når endelig dato for oppstart er satt.

• Vi går over fra å analysere Troponin T til Troponin I
• Nye referanseområder for TSH, FT4 og FT3
• Analysen S100B utgår fra vårt repertoar

Fra fagområde medisinsk mikrobiologi

Viktig informasjon om prøvetakingsrør

ESwab med rosa kork (produktnummer 490CE.A) endres til ESwab med hvit kork (produktnummer 4E053S.A).

​Fra: Til:
ESwab med rosa kork (produktnummer 490CE.A) endres til ESwab med hvit kork (produktnummer 4E053S.A).
ESwab med rosa kork (produktnummer 490CE.A) endres til ESwab med hvit kork (produktnummer 4E053S.A).


Overgangen skjer på grunn av at andre rør med rød kork ofte forveksles med ESwab med rosa kork. Det er viktig å presisere at det er kun fargen på korken som er endres, pensel og transportmedium er det samme. Bruksområdet er også det samme (sår, hals, nese, vagina, MRSA screening, VRE/ESBL screening).

Overgangen til ESwab med hvit kork skjer i månedsskiftet august/september 2018. Dersom dere fortsatt har ESwab med rosa kork tilgjengelig som er innenfor holdbarhetsdato etter månedsskiftet august/september, bruk gjerne opp disse før dere tar i bruk ESwab med hvit kork.

Se også Laboratoriehåndboka. Her finnes et analyseregister som viser riktig prøvetakingsrør for aktuelle analyser. For dere som bestiller prøvetakingsutstyr elektronisk via Laboratoriehåndboka vil produktnummer etter hvert bli oppdatert.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Avdeling for medisinsk mikrobiologi på telefonnummer 61 27 29 05.


Hepatitt B og graviditet

Helsedirektoratet har oppdatert Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.

Det anbefales nå at alle gravide bør tilbys test for hepatitt B med undersøkelse av HBsAg og anti-HBc under svangerskapet. Prøven bør tas sammen med prøver for HIV og syfilis ved første konsultasjon. Dersom den gravide er risikoutsatt for hepatitt B-smitte under graviditeten (f.eks. gjennom å ta stoff med sprøyter eller har HBsAg positiv seksualpartner) anbefales flere tester under svangerskapet.


Undersøkelse av urin for asymptomatisk bakteriuri for gravide

Det er også anbefalt at alle gravide bør få tilbud om dyrkning og resistensbestemmelse av bakterier i urin for undersøkelse av asymptomatisk bakteriuri i første trimester. For å unngå forurenset urinprøve er anbefalt prøvetakingsmetode midtstråle fra morgenurin. Ved positivt dyrkningssvar, tas ny urinprøve med dyrkning innen en uke. Bakteriuri foreligger om samme bakterie med samme resistensmønster i signifikant mengde (105 eller mer per ml) er til stede med to ukers intervaller. Påvist bakteriuri behandles med antibiotika etter resistensmønster på etiologisk agens.

Mer informasjon finner du her!