Patologi

​Patologi er en avdeling innen Divisjon medisinsk service. Vi leverer tjenester til fastleger, privatpraktiserende spesialister i Innlandet, samt avdelinger og poliklinikker i Sykehuset Innlandet. Avdelingen stiller diagnoser på vevsprøver (histologi) og celleprøver (cytologi). Vi utfører også obduksjoner. 

Histologi

Histologisk teknikk er bearbeidelse av operasjonspreparater og biopsier for generell lysmikroskopisk undersøkelse og diagnostikk.

Ved mange sykdommer er det karakteristiske forandringer i vevet og undersøkelse av vevs- og celleprøver har derfor ofte avgjørende betydning for å kunne stille en diagnose og gi riktig behandling. Immunhistokjemi og molekylærpatologi er videre undersøkelse på histologiske prøver. Molekylærpatologi kan etterbestilles på egen rekvisisjon.

Alt vev til histologisk undersøkelse fikseres umiddelbart i 4% bufret formaldehydløsning (10% bufret formalin). Det skal være rikelig med formalin, minst 10 x preparatets volum. Fiksert materiale skal oppbevares i romtemperatur.

Mer informasjon?


Cytologi

Cytologisk teknikk er basert på lysmikroskopisk undersøkelse av celler. Prøvematerialet hentes fra en naturlig overflate (eksfoliativ cytologi) eller suges ut av vevet med tynn nål (aspirasjonscytologi). Hensikten med prøven er som oftest å avkrefte eller bekrefte om det er kreftceller (eller forstadier) tilstede. 

Hovedandelen cytologiprøver er fra livmorhalsen og inngår i den nasjonale masse undersøkelsen mot livmorhalskreft.

Cervix cytologi​
Prøven sendes på SurePath medium. Hpv-test utføres på samme materiale og fra samme beholder som livmorhalsprøven.


Klinisk cytologi
Klinisk cytologi er undersøkelse av celler i form av utstryk eller kroppsvæsker.
Kroppsvæsker fikseres med lik mengde 50% alkohol.


For detaljerte opplysninger og prøvetaking: 

 


Rekvisisjoner Prøvemateriale som må sendes direkte til Avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus

  •  Hudbiopsier med spørsmål om immunfluorescens 
  • Muskelbiopsier 
  • Materiale til flowcytometri/immunfenotyping/immunhistokjemi ved lymfomdiagnostikk 
  • Benmarg 
  • Nyrebiopsi v/spørsmål om ikke-neoplastisk nyrepatologi 
  • Prøver til elektronmikroskopiske undersøkelser 
  • Prøver til utvidet lymfom diagnostikk

 

Fant du det du lette etter?