Patologi

​Patologi er en avdeling innen Divisjon medisinsk service. Vi leverer tjenester til fastleger, privatpraktiserende spesialister i Innlandet, samt avdelinger og poliklinikker i Sykehuset Innlandet. Avdelingen stiller diagnoser på vevsprøver (histologi) og celleprøver (cytologi). Vi utfører også obduksjoner. 


Rekvisisjoner Prøvemateriale som må sendes direkte til Avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus

  •  Hudbiopsier med spørsmål om immunfluorescens 
  • Muskelbiopsier 
  • Materiale til flowcytometri/immunfenotyping/immunhistokjemi ved lymfomdiagnostikk 
  • Benmarg 
  • Nyrebiopsi v/spørsmål om ikke-neoplastisk nyrepatologi 
  • Prøver til elektronmikroskopiske undersøkelser 
  • Prøver til utvidet lymfom diagnostikk

 

Fant du det du lette etter?