HELSENORGE

Cytologi

Cytologisk teknikk er basert på lysmikroskopisk undersøkelse av celler. Prøvematerialet hentes fra en naturlig overflate (eksfoliativ cytologi) eller suges ut av vevet med tynn nål (aspirasjonscytologi). Hensikten med prøven er som oftest å avkrefte eller bekrefte om det er kreftceller (eller forstadier) tilstede. 

Hovedandelen cytologiprøver er fra livmorhalsen og inngår i den nasjonale masse undersøkelsen mot livmorhalskreft".

Prøvetaking Cervix cytologi


Vi benytter oss av SurePath medium hvor HPV test utføres på samme medium.

Rovers Cervex-Brush Combi

Foto av Rovers Cervex-Brush Combi

Foto: Produsenten


 • Før den sentrale delen av børsten inn i cervixkanalen
 • Med et jevnt trykk roteres børsten TO ganger med klokken
 • Børsten overføres straks til BD SurePath Preservative fluid, se nedenfor
 • Skal ikke benyttes på gravide

Rovers Cervex-Brush

Bilde av Rovers Cervex-Brush

Foto: Produsenten

 • Før den sentrale delen av børsten inn i cervixkanalen
 • Med et jevnt trykk roteres børsten FEM ganger med klokken
 • Børsten overføres straks til BD SurePath Preservative fluid, se nedenfor


Overføring til BD SurePath Preservative Fluid

 • Plasser børsten i beholderen, roter en kvart omdreining og bruk kanten til å trekke av børstehodet
 • Skru på lokket
 • Merk beholderen med pasient-ID
 • Beholderen (med børstehode) sendes inn til laboratoriet sammen med utfylt cytologirekvisisjon
Bilde av hvordan en overfører innhold fra børtehodet til beholderen

Foto: Produsenten


 


Klinisk cytologi


Klinisk cytologi er undersøkelse av celler i form av utstryk eller kroppsvæsker.
Kroppsvæsker fikseres med lik mengde 50% alkohol.

For detaljerte opplysninger og prøvetaking: 
Se ​Labhåndb​​oka​


 

Fant du det du lette etter?