Fjeldmora skole

Skolens oppgave er å gi undervisning til de som er innlagt til behandling ved BUP døgn, Sanderud. Skolen samarbeider tett med de ulike fagpersonene som følger opp behandlingen.

​Alle elever får en kontaktlærer som har ansvaret for kontakten mellom hjemskolen og eleven, samt for å avtale hyppighet for telefonkontakt med foreldre/foresatte. Målet er å styrke eleven til å mestre hverdagen utenfor institusjonen og ved tilbakeføring til hjemskolen.

Fakta om Fjeldmora skole

Fjeldmora skole er en skole med tilrettelagt grunnskole- og videregående opplæringstilbud. Skolen kan ta i mot opptil 15 elever. Fjeldmora skole er organisert under Hedmark fylkeskommune / Elverum kommune.

Ved skolen jobber det fem lærere i tillegg til rektor. Skolen dekker alle fag som står på timeplanen til en ordinær skole, samt fellesfagene i videregående opplæring. Grunnskoleelever kan avlegge eksamen på vanlig måte. Karakterene blir påført vitnemålet fra hjemskolen.

Les mer på Elverum kommunes nettsider

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.