Fjeldmora skole

Skolens oppgave er å gi undervisning til de som er innlagt til behandling ved BUP døgn, Sanderud. Skolen samarbeider tett med de ulike fagpersonene som følger opp behandlingen.

​Alle elever får en kontaktlærer som har ansvaret for kontakten mellom hjemskolen og eleven, samt for å avtale hyppighet for telefonkontakt med foreldre/foresatte. Målet er å styrke eleven til å mestre hverdagen utenfor institusjonen og ved tilbakeføring til hjemskolen.

Fakta om Fjeldmora skole

Fjeldmora skole er en skole med tilrettelagt grunnskole- og videregående opplæringstilbud. Skolen kan ta i mot opptil 15 elever. Fjeldmora skole er organisert under Hedmark fylkeskommune / Elverum kommune.

Ved skolen jobber det fem lærere i tillegg til rektor. Skolen dekker alle fag som står på timeplanen til en ordinær skole, samt fellesfagene i videregående opplæring. Grunnskoleelever kan avlegge eksamen på vanlig måte. Karakterene blir påført vitnemålet fra hjemskolen.

Les mer på Elverum kommunes nettsider