Illustrasjonsbilde

Aktuelle styresaker

Her er en oversikt over aktuelle styresaker i utviklingsprosessen.


2019

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 31.01.2019
Helse Sør-Øst RHF styresak 005-2019 Målbilde for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF

2018

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 13.12.2018
Helse Sør-Øst RHF styresak 117-2018 Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF

Styremøte 29.08.2018
Sak 063-2018 02a Felles arbeidsgruppe i regi av Helse Sør-Øst RHF
Sak 063-2018 02a Mandat for felles arbeidsgruppe

2017

Styremøte 20.10.2017
Sak 079-2017 Godkjenning av idéfaserapport med anbefaling om framtidig målbilde
Sak 079-2017 Vedlegg 02 Idéfaserapport høringsdokument
Sak 079-2017 Vedlegg 03 Faglige utviklingstrekk 2040
Sak 079-2017 Vedlegg 04 Tilleggsrapport til Sykehuset Innlandets idéfase
Sak 079-2017 Vedlegg 05 Uttale fra politisk referansegruppe 

Styremøte 29.09.2017
Sak 069-2017 Status i idéfase

Styremøte 16.06.2017
Sak 055-2017 Fremleggelse av høringsuttalelser i idéfasen
Sak 055-2017 Vedlegg 01 Oppsummering av høringsuttalelser

Styremøte 26.01.2017
Sak 004-2017 Fremlegging av samfunnsanalyse i idéfase
Sak 004-2017 Vedlegg 01 Samfunnsanalyse
Sak 005-2017 Høring av idéfasen
Sak 005-2017 Vedlegg 01 Utkast til høringsbrev

2016

Styremøte 18.11.2016
Sak 077-2016 Fremleggelse av utkast til idéfaserapport
Sak 077-2016 Vedlegg 01 Idéfaserapport

Styremøte 26.05.2016
Sak 037-2016 Mulighet for ytterligere fremskynding av vedtak i idefase
Justering av fremdriftsplan.

Styremøte 28.04.2016
Sak 023-2016 Fremdriftsplan for avklaring av fremtidig sykehusstruktur
Perioden mellom innstilling (november 2016) og endelig vedtak ​forkortes.

2015

Styremøte 19.11.2015
Sak 082-2015 Tilpasning til nye rammebetingelser
Innhold og fremdrift tilpasses nye faglige, politiske og økonomiske rammebetingelser.

Styremøte 03.09.2015
Sak 066-2015 Strategi for videre utvikling
Styret gir signaler til innhold og fremdrift.

Styremøte 18.06.2015
Sak 057-2015 Mål og vurderingskriterier
Vurderingskriterier for det videre utredningsarbeidet.

Styremøte 23.04.2015
Sak 040-2015 Operasjonalisering av mandat for idéfasen
Innhold i idéfasen med ambisjon for desentraliserte tjenester og beskrivelse av løsningsmodell​er​​​.

Styremøte 27.02.2015
Sak 020-2015 Utvidelse av politisk referansegruppe
Utvidelse av referansegruppens mandat og sammensetning.

2014

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 23.10.2014
Helse Sør-Øst RHF styresak 066-2014 Sykehuset Innlandet HF - søknad om oppstart idéfase
Helse Sør-Øst godkjenner oppstart av idéfase.

Styremøte 28.05.2014
Sak 047-2014 Oppfølging av strategisk fokus 2025 - fremleggelse av mandat for idéfasen
Mandat for idéfasen.

Styremøte 28.05.2014
Sak 046-2014 Oppfølging av strategisk fokus 20205 - fremleggelse av utviklingsplan
Behandling av Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet.

Styremøte 05.05.2014
Sak 036- 2014 Oppfølging av strategisk fokus 2025 - fremleggelse av samfunnsanalyse
Presentasjon av samfunnsanalyse.

Ønsker du å lese noen av sakene i full versjon?
Ta kontakt med Linda.E.Nyflot@sykehuset-innlandet.no.

2013

Styremøte 03.10.2013
Sak 066-2013 Videreføring av tidligfaseplanlegging i Sykehuset Innlandet
Behandling av delplaner.

Styremøte 05.09.2013
Sak 057-2013 Delplaner til helhetlig utviklingsplan - innkomne høringsuttalelser og videre prosess. Foreløpig orientering til styret.
Gjennomgang av høringsuttalelser til delplaner.

Styremøte 19.04.2013
Sak 036-2013 Helhetlig utviklingsplan for Sykehuset Innlandet, utsending av delplaner på høring
Presentasjon av høringsdokumentet. Delplaner.

Styremøte 19.04.2013
Sak 035-2013 Oppfølging av strategisk fokus 2020 - utarbeidelse av samfunnsanalyse og opprettelse av prosjektstillinger
Oppstart samfunnsanalyse.

Styremøte 05.09.2012
Sak 060-2012 Helhetlig utviklingsplan for Sykehuset Innlandet - utarbeidelse av gjenstående delplaner
Plan for utarbeidelse av delplaner.

Ønsker du å lese noen av sakene i full versjon?
Ta kontakt med Linda.E.Nyflot@sykehuset-innlandet.no.

2012

Styremøte 21.06.2012
Sak 054-2012 Strategisk fokus 2025 - fremtidig utviklingsretning for spesialisthelsetjenesten i Sykehuset Innlandet
Behandling av Strategisk fokus 2025 og vedtak om strategisk retning.

Styremøte 30.05.2012
Sak 046-2012 Strategisk fokus 2025 - innkomne høringsuttalelser og videre prosess
Gjennomgang av høringsuttalelser til Strategisk fokus 2025.

Styremøte 10.02.2012
Sak 007-2012 Strategisk fokus 2025 - høringsdokument
Presentasjon av høringsdokumentet Strategisk fokus 2025.

Ønsker du å lese noen av sakene i full versjon?
Ta kontakt med Linda.E.Nyflot@sykehuset-innlandet.no.

2011

Styremøte 30.09.2011
Sak 070-2011 Status i arbeidet med strategisk fokus/godkjenning av vurderingskriterier
Vurderingskriterier for Strategisk fokus 2025.

Styremøte 01.04.2011
Protokoll fra styremøte 01.04.2011
Vedtak om å utrede tre scenarioer for fremtidig sykehusstruktur i Mjøsregionen (Sak 025-2011).

Styremøte 27.01.2011
Sak 004-2011 Strategisk fokus 2011-2014 - videre oppfølging
Behandling av Strategisk fokus 2011-2014: Premisser, mål og utfordringer og plan for videre prosess.

Ønsker du å lese noen av sakene i full versjon?
Ta kontakt med Linda.E.Nyflot@sykehuset-innlandet.no.

2010

Styremøte 17.12.2010
Sak 089-2010 Strategisk fokus 2011-2014 - oppsummering av høringsrunde
Gjennomgang av høringsuttalelser til Strategisk fokus 2011-2014: Premisser, mål og utfordringer.

Styremøte 30.08.2010
Sak 052-2010 Strategisk fokus 2011-2014 - forslag til høringsdokument 
Presentasjon av høringsdokument Strategisk fokus 2011-2014: Premisser, mål og utfordringer.

Styremøte 19.03.2010
Sak 021-2010 Revisjon av strategisk utviklingsplan - utarbeidelse av strategisk fokus 2011-2014 
Oppstart utviklingsprosess.

Ønsker du å lese noen av sakene i full versjon?
Ta kontakt med Linda.E.Nyflot@sykehuset-innlandet.no.

2008

Styremøte 20.11.2008
Helse Sør Østs styresak 108-2008 Omstillingsprogrammet - innsatsområdet i hovedstadsprosessen
Omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst.

Ønsker du å lese saken i full versjon?
Ta kontakt med Linda.E.Nyflot@sykehuset-innlandet.no.

Ønsker du å få tilsendt gamle styrepapirer?   

Ta kontakt med Linda.E.Nyflot@sykehuset-innlandet.no.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.