HELSENORGE

Perspektivkonferansen 2020

Honne hotell og konferansesenter, 14. februar 2020

 

Program

Åpning

Anne Enger, styreleder i Sykehuset Innlandet

Nasjonal helse- og sykehusplan

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Status i arbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet

Tore Robertsen, direktør for styre- og eieroppfølging i Helse Sør-Øst RHF

Nytt universitetssjukehus i Stavanger - noe å hente for Innlandet?

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Stavanger HF

Empati og high tech

Anders Ekholm, seniorrådgiver, Institutet för Framtidsstudier

En sammenhengende akuttkjede til pasientens beste

Frank Hvaal, klinikksjef ved Sykehuset Telemark HF

Legebil i Innlandet

Anders Rudjord, anestesioverlege i Sykehuset Innlandet

En helsetjeneste for de med størst behov

Anders Grimsmo, Professor emeritus ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Hvordan tilby sammenhengende helsetjenester?

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin

På vei til det framtidige målbildet

Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet

Oppsummering

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet

Fant du det du lette etter?