HELSENORGE

Full middagsmeny til sykehuspasienter i Innlandet

Sykehuset Innlandet gjenåpner ordningen som lar pasientene få velge hva de vil spise til middag. Fra 23. september kan pasientene bestille fra en tolvretters meny.

Sykehuset Innlandet lanserte i 2019 et nytt middagskonsept som gir pasientene mulighet til å velge hva de vil ha til middag og når de vil spise.  Fra en meny ved sykehussengen, kan pasientene bestille fra et utvalg av middagsretter, supper og desserter.

Tilpasset koronasituasjonen

Av smittevernhensyn for ansatte på produksjonskjøkkenet og i matforsyningen på sykehusavdelingene har serveringstilbudet vært nedskalert for å sikre produksjon og trygg drift i forbindelse med covid-19-pandemien. Siden mars har det kun vært servert én middagsrett hver dag. Alle buffeter vært stengt, og middager har vært servert på pasientens rom. 

- Pasientene har vist stor forståelse for dette, og ansatte på alle avdelinger har gjort en kjempejobb med å sikre en trygg og god matforsyning i tråd med smittevernreglene. Samtidig har vi vært opptatt av å komme raskt tilbake til et allsidig mattilbud, og vi er glade for at vi nå kan gi pasientene den matomsorgen vi ønsker, sier avdelingssjef Oddvar Henriksen, som har ansvar for matforsyningen i Sykehuset Innlandet.

- Pasientene trives bedre

For å ivareta smittevernhensyn og avstandsregler mellom ansatte, er produksjonen nå delt mellom to adskilte vaktlag. Flere rutiner er lagt om, og buffetservering er kun betjent av sykehusets ansatte.

- Det nye matkonseptet har så mange fordeler at vi må tilstrebe å gjennomføre det uansett situasjon. Valgmuligheter på mat etterspørres fra pasienten, og pleieavdelinger ser at pasientene trives bedre med et fleksibelt tilbud, sier Henriksen.
Ordningen der pasienter kan velge sin egen middag er innført i hele Sykehuset Innlandet. Erfaringene er at mange spiser bedre når de kan velge hva de vil spise og de kan få middagen servert når det passer eget behandlingsopplegg. For noen pasienter kan også det gi en helsegevinst å spise næringsrik mat.

Mindre matavfall

Middagskonseptet gir i tillegg en positiv miljøgevinst, ved at det det kastes mindre mat. Matsvinnet i Sykehuset Innlandet reduseres med om lag 1,5 tonn per måned sammenlignet med situasjonen før ordningen ble innført.

Sykehuset Innlandet var i 2019 landets første helseforetak til å ta i bruk en ny forpakning og har lagt om produksjons-, distribusjons- og arbeidsrutiner i hele helseforetaket. Konseptet legger til rette for lik kvalitet på alle middagsporsjoner, servert på mer enn 70 avdelinger i et stort geografisk område.
Sykehuskantinene er grunnet smittevernhensyn inntil videre kun forbeholdt sykehuset ansatte.