Gjennomfører samfunnsanalyse

Helse Sør-Øst har gitt konsulentselskapet COWI sammen med analyseselskapet Vista Analyse oppdraget med å utføre en samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i Innlandet.

​Samfunnsanalysen er en av flere grunnleggende analyser som skal hjelpe Helse Sør-Øst i valg av lokalisering av det nye Mjøssykehuset, akuttsykehuset, det elektive sykehuset og luftambulansebasen, samt lokalisering av desentraliserte tilbud.