Helge Toft disputerer

Psykiatrisk sykepleier ved NK-ROP, Helge Toft, forsvarer 2. oktober sin doktorgradsavhandling. I doktorgradsarbeidet har han sett på nivåer og utvikling av psykiatriske symptomer og betennelse hos pasienter i 12 ukers psykiatrisk behandling ved Modum Bad.

BIlde av Helge Toft

Foto: Marte Goplen

– Mange pasienter opplever ikke bedring ved hjelp av dagens metoder for psykiatrisk behandling. En teori er at underliggende årsaker kan bidra til å vedlikeholde prosesser i kroppen som over tid har en negativ effekt på psykisk helse. En slik sammenheng kan finnes i form av at mange pasienter har et kronisk aktivert immunforsvar. Hvis vi kan identifisere hvilke inflammatoriske prosesser som er aktivert, kan vi tenke oss at vi kan behandle dette i tillegg til dagens eksisterende psykologiske og farmakologiske behandling, sier Toft.

147 pasienter deltok i studien, der immunforsvarets aktivitet i blodprøver ble analysert og sett i sammenheng med psykiatriske symptomer hos pasientene under behandling ved Modum bad. – I dette arbeidet fant vi blant annet at pasienter med diagnose Post-traumatisk stresslidelse hadde et høyere nivå av betennelse enn pasienter med depresjon-, angst- eller spiseforstyrrelsesdiagnose, forteller Toft. Forskjellene økte også over tid, slik at de ble mer og mer ulike hverandre i betennelsesnivåer i løpet av perioden på 12 uker.

Toft håper studien kan bidra til en ytterlige kartlegging av ulike markører som kan ha en betydning for psykisk helse, og hvilke markører som kan være gjeldende for ulike diagnoser og undergrupper til de enkelte diagnosene. – I tillegg håper jeg at enda flere pasienter i behandling vil takke ja til å delta i slike studier, slik at vi kan få bredere kunnskap om sammenhenger mellom psykisk lidelse og immunforsvar.
Toft vil videre se på oppfølgingsprøver etter ett år fra noen av pasientene i doktorgradsarbeidet, for å se om mønsteret har endret seg i løpet av ett år.

Disputasen blir avholdt digitalt. Praktisk informasjon om pålogging finner du via lenken under.