Inntakskriterier og henvisningsrutiner

FACT Gjøvik

Pasienter fra Gjøvik kommune er aktuelle for utredning og behandling hos FACT Gjøvik.

Inntakskriterier og henvisningsrutiner

Hvorfor egne inntaksrutiner? Det er viktig å prioritere pasienter som både kommunen og spesialisthelsetjenesten er enige om har et behov for oppfølging.​
Hvem kan henvises til FACT? Pasienter over 18 år som har:

  • alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk (kjent eller mistenkt)
  • alvorlig funksjonssvikt på ett eller flere livsområder (psykisk helse, fysisk helse, økonomi, aktivitet, bolig, sosialt nettverk og sosial kompetanse)
  • psykisk lidelse og/eller rusproblematikk som krever langvarig oppfølging /behandling

I tillegg må:
  • det være forsøkt ordinære/eksterne tjenester uten at det har ført frem eller at pasienten ikke har nyttigjort seg av disse
  • oppfølging over tid forventes å gi bedre funksjon og psykisk helsetilstand for pasienten 

Har pasienten personlighetsforstyrrelser skal det i særlig grad vurderes om lidelsen tilsier at han/hun kan ha nytte av og profittere på behandlingstilbudet fra FACT.
Hvordan henvise?
Fastleger og behandlere i spesialisthelsetjenesten kan henvise.
 
Henvisninger blir vurdert i inntaksmøte, som består av overlege, psykologspesialist, inntakskoordinator, teamleder i FACT Gjøvik og tildelingskontoret i Gjøvik kommune.

Henvisning sendes til:
Sykehuset Innlandet
DPS Gjøvik
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik

Merk konvolutten FACT- team

Personvern

Kommune/spesialisthelsetjeneste har med seg relevant bakgrunnsinformasjon om aktuelle pasienter inn til FACT-teamet. 

Lov om helsepersonell (paragraf 25) forutsetter ikke at pasienten må samtykke til informasjonsdeling.  Aktuell instans bør likevel forsøke å informere pasienten om at han/hun diskuteres som aktuell for en slik behandling.  ​

Fant du det du lette etter?