Inntakskriterier og henvisningsrutiner

FACT Nord-Gudbrandsdal

Pasienter fra Sel, Lom, Dovre, Lesja, Vågå og Sjåk kommune er aktuelle for utredning og behandling hos FACT Nord-Gudbrandsdal.

Inntakskriterier og henvisningsrutiner

Hvorfor egne inntaksrutiner?Det er viktig å prioritere pasienter som både kommunen og spesialisthelsetjenesten er enige om har et behov for oppfølging.​
Hvem kan henvises?
Pasienter som har
  •  fylt 18 år (tilbudet kan gis personer ned til 16 år)
  • alvorlig funksjonssvikt på flere livsområder (psykisk helse, fysisk helse, økonomi, aktivitet, bolig, sosialt nettverk og sosial kompetanse) som trenger oss i samhandling 
  • kjent alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk 

    eventuelt 
  • begrunnet mistanke om psykisk lidelse og/eller rusproblematikk med høy alvorlighetsgrad

I tillegg må: 

  • eksisterende hjelpetiltak ikke være benyttet eller at disse vurderes som utilstrekkelig, samt at pasienten ikke evner selv å oppsøke/bruke eksisterende tjenester

For personer med personlighetsforstyrrelser skal det foretas en særlig vurdering på om personen kan gjøre seg nytte av og profitere på behandlingstilbudet fra et FACT team. ​
Hvordan henvise?
Personvern
Kommune/spesialisthelsetjeneste har med seg relevant bakgrunnsinformasjon om aktuelle pasienter inn til FACT-teamet.

Lov om helsepersonell (paragraf 25) forutsetter ikke at pasienten må samtykke til informasjonsdeling.  Aktuell instans bør likevel forsøke å informere pasienten hvis han/hun skal diskuteres som aktuell for en slik behandling.  ​

Fant du det du lette etter?