Inntakskriterier og henvisningsrutiner

FACT Toten/Land

Det er pasienter fra Nordre Land, Søndre Land, Østre Toten og Vestre Toten som er aktuelle for utredning og behandling hos FACT Toten/Land.


Inntakskriterier og henvisningsrutiner

Hvorfor egne inntaksrutiner?Det er viktig å prioritere pasienter som både kommunen og spesialisthelsetjenesten er enige om har et behov for oppfølging.​
Hvem kan henvises til FACT?
Pasienter over 18 år som har:

  • alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk (kjent eller mistenkt) 
  • alvorlig funksjonssvikt på ett eller flere livsområder (psykisk helse, fysisk helse, økonomi, aktivitet, bolig, sosialt nettverk og sosial kompetanse) 
  • psykisk lidelse og/eller rusproblematikk som krever langvarig oppfølging /behandling

I tillegg må: 

  • eksisterende hjelpetiltak ikke er benyttet eller vurderes som utilstrekkelig 
  • oppfølging over tid forventes å gi bedre funksjon og psykisk helsetilstand for pasienten

Inntak av brukere ned til 16 år bør i konkrete tilfeller kunne vurderes dersom inntakskriteriene for øvrig er oppfylt.
Hvordan henvise?​​
Fastlege og behandlere i spesialisthelsetjenesten kan henvise til FACT Toten/Land.

Henvisninger vurderes hver uke i felles inntaksmøte som består av representanter for tildelingskontoret i den kommunen personen er bosatt i, inntakskoordinator på DPS, psykologspesialist på DPS og teamkoordinator i FACT Toten/Land.
Personvern
Kommune/spesialisthelsetjeneste har med seg relevant bakgrunnsinformasjon om aktuelle pasienter inn til FACT-teamet.

Lov om helsepersonell (paragraf 25) forutsetter ikke at pasienten må samtykke til informasjonsdeling. Aktuell instans bør likevel forsøke å informere pasienten om at han/hun diskuteres som aktuell for en slik behandling.

Fant du det du lette etter?