Høring dato

Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Kommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdfKommunenes sentralforbund Hedmark og Oppland.pdf
Senterpartilagene Gjøvik, Hamar og Ringsaker.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Senterpartilagene Gjøvik, Hamar og Ringsaker.pdfSenterpartilagene Gjøvik, Hamar og Ringsaker.pdf
Vestre Toten kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Vestre Toten kommune.pdfVestre Toten kommune.pdf
Tolga kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Tolga kommune.pdfTolga kommune.pdf
Gran kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Gran kommune.pdfGran kommune.pdf
Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Folkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdfFolkebevegelsen for et komplett sykehus ved Mjøsbrua.pdf
Pasient- og brukerombudet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Statlige myndigheter/Pasient- og brukerombudet.pdfPasient- og brukerombudet.pdf
Råd for likestilling for funksjonshemmede - Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Råd for likestilling for funksjonshemmede - Hedmark.pdfRåd for likestilling for funksjonshemmede - Hedmark.pdf
Stor-Elvdal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Stor-Elvdal kommune.pdfStor-Elvdal kommune.pdf
Grue kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Grue kommune.pdfGrue kommune.pdf
Venneforeningen for Fysikalsk medisin og rehablitering.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Venneforeningen for Fysikalsk medisin og rehablitering.pdfVenneforeningen for Fysikalsk medisin og rehablitering.pdf
NTNU Gjøvik.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/NTNU Gjøvik.pdfNTNU Gjøvik.pdf
Regionrådet for Kongsvingerregionen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/3. Regionråd og fylkeskommuner/Regionrådet for Kongsvingerregionen.pdfRegionrådet for Kongsvingerregionen.pdf
Fylkesmannen i Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Statlige myndigheter/Fylkesmannen i Oppland.pdfFylkesmannen i Oppland.pdf
Fylkesmannen i Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Statlige myndigheter/Fylkesmannen i Hedmark.pdfFylkesmannen i Hedmark.pdf
Norsk Sykepleierforbund Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Norsk Sykepleierforbund Hedmark.pdfNorsk Sykepleierforbund Hedmark.pdf
Psoriasis- og eksemforbundet Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Psoriasis- og eksemforbundet Hedmark.pdfPsoriasis- og eksemforbundet Hedmark.pdf
Eidskog kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Eidskog kommune.pdfEidskog kommune.pdf
Lillehammer kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Lillehammer kommune.pdfLillehammer kommune.pdf
Kreftforeningen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Kreftforeningen.pdfKreftforeningen.pdf
Personskadeforbundet LNT Midt- og Nord-Hedmark lokallag.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Personskadeforbundet LNT Midt- og Nord-Hedmark lokallag.pdfPersonskadeforbundet LNT Midt- og Nord-Hedmark lokallag.pdf
Hedmark Parkinsonforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Hedmark Parkinsonforening.pdfHedmark Parkinsonforening.pdf
Hamar og omland Parkinsonforening.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Hamar og omland Parkinsonforening.pdfHamar og omland Parkinsonforening.pdf
Hamar Høyre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Hamar Høyre.pdfHamar Høyre.pdf
Tynset kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Tynset kommune.pdfTynset kommune.pdf
Løten kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Løten kommune.pdfLøten kommune.pdf
Østre Toten.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Østre Toten.pdfØstre Toten.pdf
Fagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdfFagforbundet SI, Hedmark og Oppland.pdf
Den norske jordmorforeningen i SI.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Den norske jordmorforeningen i SI.pdfDen norske jordmorforeningen i SI.pdf
Norsk Sykepleierforbund Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Norsk Sykepleierforbund Oppland.pdfNorsk Sykepleierforbund Oppland.pdf
Utdanningsforbundet Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Utdanningsforbundet Hedmark.pdfUtdanningsforbundet Hedmark.pdf
Høgskolen i Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Høgskolen i Innlandet.pdfHøgskolen i Innlandet.pdf
Ringsaker Pensjonistparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Ringsaker Pensjonistparti.pdfRingsaker Pensjonistparti.pdf
Oppland Venstre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Oppland Venstre.pdfOppland Venstre.pdf
NITO Oppland og NITO Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/NITO Oppland og NITO Hedmark.pdfNITO Oppland og NITO Hedmark.pdf
Nord-Odal kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Nord-Odal kommune.pdfNord-Odal kommune.pdf
Åmot kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Åmot kommune.pdfÅmot kommune.pdf
Sør-Fron kommune.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/2. Kommuner/Sør-Fron kommune.pdfSør-Fron kommune.pdf
Astma- og allergiforbundet region Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Astma- og allergiforbundet region Oppland.pdfAstma- og allergiforbundet region Oppland.pdf
Norges handikapforbund Innlandet.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Norges handikapforbund Innlandet.pdfNorges handikapforbund Innlandet.pdf
Astma- og allergiforbundet region Hedmark.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/1. Brukerorganisasjoner/Astma- og allergiforbundet region Hedmark.pdfAstma- og allergiforbundet region Hedmark.pdf
Hamar Arbeiderparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Hamar Arbeiderparti.pdfHamar Arbeiderparti.pdf
Pensjonistpartiet i Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Pensjonistpartiet i Oppland.pdfPensjonistpartiet i Oppland.pdf
Rødt Oppland.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Rødt Oppland.pdfRødt Oppland.pdf
Hedmark Venstre.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Hedmark Venstre.pdfHedmark Venstre.pdf
Lillehammer Senterparti.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/5. Politiske partier/Lillehammer Senterparti.pdfLillehammer Senterparti.pdf
Revmatismesykehuset Lillehammer.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Revmatismesykehuset Lillehammer.pdfRevmatismesykehuset Lillehammer.pdf
Morten Andersen.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/7. Andre/Morten Andersen.pdfMorten Andersen.pdf
Statens vegvesen Region øst.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/6. Statlige myndigheter/Statens vegvesen Region øst.pdfStatens vegvesen Region øst.pdf
Fellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfhttps://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur/Documents/Høring av idéfaserapport/4. Fagforeninger og arbeidsgiverforeninger/Fellesorganisasjonen Vestre Toten.pdfFellesorganisasjonen Vestre Toten.pdf