Markerer «Hva er viktig for deg?»-dagen

Tirsdag 9. juni markeres «Hva er viktig for deg?»-dagen for sjuende gang. Som følge av koronaviruset foregår årets markering digitalt, uten stands i sykehusene. Temaet for 2020 er kommunikasjon.

Dagen skal minne alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten på å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» til pasienter. Målet med markeringen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene og deres pårørende.

Måten helsepersonell kommuniserer på har stor betydning for den enkelte pasient sin opplevelse av kontakten med helsevesenet. Ønsket er at helsepersonell skal bli enda flinkere til å lytte og forstå hva som er viktig for den enkelte pasient eller bruker.

– Sykehuset Innlandet markerer denne dagen fordi pasienter og pårørende skal oppleve å bli tatt på alvor. Vi som er helsepersonell må huske at vi er eksperter på faget, mens pasientene våre er eksperter på seg selv, sier administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Hun er en av flere som medvirker i et sett med filmer som er laget i anledning dagen, der pasienter, pårørende og fagpersoner sier noe om betydningen av «Hva er viktig for deg?»-spørsmålet.

Hva er viktig for en pasient?

 

Hva er viktig for en pårørende?

 

Hva er viktig for helsepersonell?

 

Brukermedvirkning