Informasjon til fødende

Det er igangsatt en rekke tiltak i forhold til pågående pandemi. Her er litt kort informasjon til deg som snart venter barn.

Tror du fødsel er i gang?

 • Ring avdelingen du skal føde hos
 • Vi vurderer smitterisiko individuelt, både på  mor og partner -  du får derfor spørsmål knyttet til dette
  • Dersom partner har vært i utlandet de siste 2 uker kan han ikke være på fødselen
  • Dersom partner har luftveisinfeksjon/smitte kan partner dessverre ikke være med på fødselen
  • Dersom mor har luftveisinfeksjon/smitte vil mor være i isolasjon


Ved keisersnitt

Partner kan følge til sykehus ved planlagt keisersnitt hvis:

 • Partner ikke er syk (forkjølet, snørrete, hoster
 • Partner ikke er smittet av koronavirus eller i risikosone for smitte
 • Partner kan bli undersøkt ved avdelingen for å utelukke smittesymptomer


Rutiner ved planlagt keisersnitt

 • Mor og partner møter opp i avdelingen og blir tatt i mot av personalet
 • Mor gjøres i stand til operasjon og kjøres ned
 • Partner venter på angitt rom mens keisersnitt utføres
 • Vi tilstreber at barnet er sammen med mor så langt det lar seg gjøre
  • Partner får barnet inn til seg da jordmor kommer tilbake fra operasjonsavdelingen
 • Partner og barn venter sammen på angitt rom inntil mor kommer fra postoperativ avddeling (rundt 2 - 3 timer) 
 • Partner, mor og barn får tid sammen i avdelingen før partner må forlate sykehuset
 • Dersom barnet skal på nyfødtintensiv etter keisersnitt avgjør de om partner kan være med

 

Om barselopphold

 • Barselopphold holdes så kort som mulig  (2 døgn ved normal fødsel)
 • Far/partner får ikke være med på barselavdelingen
 • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken
 • Eventuelt isolasjon videreføres på barsel
 • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving


Om polikliniske konsultasjoner

 • Ta kontakt med avdelingen i forkant av timen
 • Oppsatte timer går som normalt hvis ikke annen beskjed gis
 • Det er svært viktig å forholde seg til informasjon som sendes på SMS i forkant av timen
 • Far/partner skal ikke være med på grunn av å begrense besøk på sykehus
 • Far/partner får ikke være med på ultralydscreening

 

   

Oversikt over fødselsavdelinger


Føde-/barselavdeling, Gjøvik Føde-/barselavdeling, Elverum Føde-/barselavdeling, Lillehammer Fødestua, Tynset


Har du spørsmål knyttet til svangerskap?

Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad.
De kan vurdere deg og eventuelt henvise videre. 

Fant du det du lette etter?