HELSENORGE

Innfører besøksforbud på Gjøvik

Det er de siste par dagene påvist positiv covid-19 hos flere ansatte med tilknytning til sykehuset på Gjøvik. På bakgrunn av dette er det innført generelt besøksforbud ved sykehuset inntil videre, mens smittesporingen pågår.

​Besøksrestriksjonene gjelder ikke fedre/medmødre til fødende og ledsager med pasienter med avklart behov for følge. Det kan også gjøres unntak for pårørende til kritisk syke pasienter etter avtale. Det er i tillegg innført strengere rutiner for bruk av munnbind.

Til sammen er det nå påvist åtte smittetilfeller blant ansatte, derav fem de siste dagene. Det pågår smittesporing, og nærkontakter er satt i karantene. Det er ikke påvist smitte hos pasienter.

Det er gjort tilpasninger internt på sykehuset for å opprettholde aktivitet, og det blir gjort fortløpende vurderinger om det må iverksettes ytterligere tiltak med tanke på drift. Ved behov vil pasientflyten endres slik at nye pasienter legges inn ved andre sykehus, i tråd med gjeldende praksis.

– Vi har gjort gode forberedelser for å kunne håndtere situasjoner der det blir påvist smittetilfeller i sykehus. De ansatte har svært god kompetanse og gode rutiner for å håndtere alle situasjoner knyttet til pandemien. Våre ansatte praktiserer strenge smittevernrutiner, avstand og begrensede kontaktpunkter, noe som gjør smittesporing enklere, sier divisjonsdirektør ved sykehuset på Gjøvik, Kari Mette Vika.