HELSENORGE

Inviterer til dialog og innspill om ny sykehusstruktur i Innlandet

Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Innlandet HF ønsker videre dialog med kommunene i Innlandet om videreutviklingen av sykehustilbudet. Det er nå sendt invitasjon til alle ordførerne til møter i slutten av januar.

​​- Kommunene i Innlandet er sentrale samarbeidspartnere i videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Vi ønsker dialog med og innspill fra kommunene som ledd i den videre saksbehandlingen av ny sykehusstruktur og før det tas stilling til endelig tidsplan for beslutningsprosessen, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Kommunene er invitert til å delta på møter 27. og 29. januar. Det inviteres til møter både med vertskommunene og med kommuner i de ulike regionene i Innlandet. For møter med kommunene i regionene i fylket er det tatt utgangspunkt i forslag til helsefellesskap i Innlandet.

Les hele saken og se oversikt over planlagte møter med kommunene (helse-sorost.no)