HELSENORGE
COMBINE 1

Ny ukentlig medisin ved diabetes type 2

I studien undersøker vi hvor godt den nye ukentlige medisinen IcoSema, en kombinasjon av insulin icodec og semaglutid, regulerer blodsukkernivået hos personer med diabetes type 2, sammenlignet med ukentlig insulin icodec.

Om studien

COMBINE 1 er en legemiddelstudie hvor vi undersøker hvor god effekt en ny kombinasjonsbehandling som administreres en gang i uken har på blodsukker hos deltagere som har diabetes type 2. 

Formålet med studien er å undersøke om ukentlige injeksjoner med et kombinasjonsprodukt med insulin og semaglutid er bedre enn ukentlige injeksjoner med bare langtidsvirkende insulin.

Hvem kan delta?

Vi ser etter deg med diabetes type 2 som i dag bruker basalinsulin og eventuelt annen antidiabetesbehandling i tablettform, men som har en utilfredsstillende blodsukkerkontroll. 

Vi søker etter deltagere som oppfyller blant annet disse kriteriene:

  • Du har hatt diabetes type 2 i minst 6 måneder, og har HbA1c mellom 53,0 - 85,8 mmol/mol (7.0-10.0 %)
  • Du bruker basalinsulin (20-80 enheter daglig)
  • Du bruker ikke GLP1 (alle andre antidiabetesbehandlinger i tablettform er tillatt)
  • Du har BMI ≤40 kg/m2

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt. Se kontaktinformasjon under.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer ekstra blodprøvetaking og øyebunns-undersøkelse. 

Du må sette ukentlige injeksjoner enten med et nytt insulin, eller med kominasjonen insulin og semaglutid. 

Du vil bli tett fulgt opp fra sykehuset med ukentlige kontakter på telefon eller ved oppmøte over en periode på 52 uker.

Kontaktinformasjon

Sykehuset Innlandet

Trine Finnes
E-post: trine.e.finnes@sykehuset-innlandet.no
Telefon: 902 14 697 

Oslo universitetssykehus

Elisabeth Qvigstad
E-post: eqwigsta@ous.no
Telefon: 22 89 47 45 (studiesykepleier)

Akershus universitetssykehus 

Anne Karine Wammer
E-post: anne.cathrine.p.wammer@ahus.no
Telefon: 67 96 00 00

St. Olavs hospital 

Hilde Selsås
E-post: hilde.selsas@stolav.no
Telefon: 920 58 078 (studiesykepleier Sissel Salater)

Nordlandssykehuset

Salwan Al-Ani
E-post salwan.tariq.abid.al-ani@nordlandssykehuset.no
Telefon: 75 53 40 00 

Vestre Viken

Stina Sollid
E-post: stthso@vestreviken.no
Telefon: 908 64 075

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Har du en pasient med diabetes type 2 som trenger å intensivere behandlingen? Vi leter etter personer som ønsker å delta i en klinisk studie med insulin og GLP-1 analog. Formålet med studien er å se om et kombinasjonsprodukt med langtidsvirkende insulin og semaglutid er bedre enn monokomponenten langtidsvirkende insulin. Vi ser etter pasienter med diabetes type 2 som i dag bruker basalinsulin og eventuelt annen oral antidiabetesbehandling, men som har en utilfredsstillende blodsukkerkontroll. Deltagerne vil bli tett fulgt opp på sykehuset med ukentlige kontakter. Vi søker etter deltagere som oppfyller blant annet disse kriteriene: Hatt diabetes type 2 i minst 6 måneder og har HbA1c mellom 53,0 - 85,8 mmol/mol (7.0-10.0 %). Bruker basalinsulin (20-80 enheter daglig). Bruker ikke GLP1 (alle andre orale antidiabetesbehandlinger er tillatt). BMI ≤40 kg/m2.

Samarbeidspartnere

Studien er en multisenterstudie, som foregår ved flere sykehus. Sykehuset Innlandet er koordinerende helseforetak. 

I tillegg deltar Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Nordlandssykehuset, St. Olavs hospital  og Vestre Viken.

Fant du det du lette etter?