HELSENORGE
Utprøving av nytt medikament for nevropatisk smerte

Smertefull diabetes nevropati

Studiens formål er å undersøke sikkerhet og effekt av et nytt legemiddel for behandling av nevropatisk smerte hos pasienter med diabetesnevropati.

Om studien

Mange pasienter med diabetes har smerter i føttene som er vanskelig å behandle. Det er nå utviklet et nytt medikament som er basert på andre mekanismer enn eksisterende medikamenter.  Hensikten med studien er å undersøke sikkerhet og effekt av dette medikamentet. 

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du ha fylt 18 år og ha hatt diabetisk nevropati i minimum 6 måneder. Eventuell smertebehandling du står på fra før, må avsluttes om du vil delta i studien. 


Hva innebærer studien?

Deltakelsen omfatter minimum 5 besøk på klinikk og 3 telefonsamtaler over en periode på rundt 15 uker. Før studien kan starte må deltakere møte til ulike undersøkelser for å sikre at de oppfyller kriteriene for å delta.

Deltakere skal ta studiemedisin i 56 dager (8 uker).
Studiemedisinen sammenlignes med placebomedisin. Placebomedisin er tabletter som ser identiske ut med studiemedisinen, men som ikke inneholder aktivt virkestoff. Placebo benyttes for bedre å kunne vurdere effekten av studiemedisinen.

Hvilken behandling pasienten får bestemmes av et dataprogram. På den måten er det tilfeldig hvilket alternativ pasientene får. Hverken pasient eller studielegen kjenner til hvilken behandling pasienten får. Om det oppstår en situasjon hvor legen må finne ut av det - kan de skje raskt.

Etter avsluttet behandling fortsetter oppfølgingen i ytterligere 4 uker før et avsluttende besøk til klinikken.

Deltagelse i studien innebærer ingen ekstra kostnader. Reiseutgifter til klinikken i forbindelse med studiebesøkene blir dekket.

Vær oppmerksom

Deltakere får mulighet til å prøve ut et nytt medikament som kan bedre diabetiske nevropati. Noen deltakere kan oppelve at smertene forverres. Det er forventet at studielegemidlet vil fungere minst like godt som de legemidlene som benyttes ved diabetisk nevropati per i dag.

Som med alle andre legemidler kan det oppstå bivirkninger ved bruk av studiemedisinen. Da denne er under utvikling, kan det oppstå bivirkninger, inklusive allergier, som ennå ikke er kjent.

Kontaktinformasjon

Sykehuset Innlandet
Malin Fagerhaug
E-post: Malin.Fagerhaug@sykehuset-innlandet.no


Oslo universitetssykehus
Nevrologisk avdeling:
Overlege Kristian Bernhard Nilsen
E-post: kristian.bernhard.nilsen@ous-hf.no

Endokrinologisk avdeling
Overlege Elilsabeth Qvigstad
E-post: eqwigsta@ous-hf.no


Aktimed helse
Lege Kjetil Høye
E-post: Kjetil Høye, kh@frisk-helse.noSjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Du kan melde din interesse for å delta via legen din. Du kan også henvende deg til legene som står listet lenger nede i avsnittet om kontaktinformasjon. Vær oppmerksom på at helsepersonell ikke kan svare på spørsmål om din sykdom på E-post.
Fant du det du lette etter?