Kongsvingerregionen til Ahus

Ansvaret for pasientbehandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen ble 1. februar 2019 overført fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF (Ahus).

Bilde av sykehuset på Kongsvinger
 

Kongsvinger sykehus er nå en del av Ahus, men er fortsatt lokalsykehus for innbyggerne i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Nes i Akershus. Også DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger ble fra samme dato en del av Ahus.

Pasienter som trenger annen behandling enn det som tilbys på Kongsvinger får et behandlingstilbud ved Ahus på Nordbyhagen i Lørenskog.

Fra 1. februar må pasienter og pårørende som ønsker å komme i kontakt med sykehuset på Kongsvinger, DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger ringe Ahus på 67 96 00 00.

For informasjon om behandlingstilbudet på Kongsvinger, besøksadresser og annen praktisk informasjon, må pasienter og pårørende besøke Ahus sine nettsider:

Gå til ahus.no


Sykehuset Innlandet og Ahus samarbeider om en smidig og trygg overføring:

Øyeblikkelig hjelp

Pasienter med akutt behov for medisinsk hjelp og som ikke kan vente på en timeavtale:

 • Fastleger og legevakt skal som tidligere henvise pasienter fra Kongsvingerregionen som har behov for øyeblikkelig hjelp til Kongsvinger sykehus.
 • Pasienter med behov for annen øyeblikkelig hjelp enn det som tilbys ved Ahus på Kongsvinger blir henvist til Ahus på Nordbyhagen i Lørenskog.
 • Pasienter fra Kongsvingerregionen som fram til 1. februar var innlagt ved andre sykehus i Sykehuset Innlandet, gis den nødvendige øyeblikkelige hjelpen der. Ved behov for videre oppfølging i sykehus etter innleggelse, skal Sykehuset Innlandet informere pasientene om at de kan velge å bli overført til Ahus.
 • Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og selv oppsøker et sykehus, skal ikke sendes videre uten at det er gjort en vurdering av deres tilstand.

Planlagt helsehjelp

Pasienter som har ordinær timeavtale eller er innkalt til innleggelse:

 • Pasienter fra Kongsvingerregionen som henvises av lege til planlagt helsehjelp skal fortsatt til Kongsvinger sykehus, dersom pasienten selv ikke velger et annet behandlingssted, ut fra prinsippet om fritt behandlingsvalg.
 • Ved behov for behandling som ikke tilbys ved Ahus på Kongsvinger, blir pasientene henvist til Ahus på Nordbyhagen i Lørenskog.
 • Pasienter fra Kongsvingerregionen som før 1. februar fikk time ved et annet sykehus i Sykehuset Innlandet, skal møte ved det sykehuset de er innkalt til. Sykehuset Innlandet skal da avtale det videre behandlingsforløpet med den enkelte pasient.

Påbegynt helsehjelp

 • Pasienter fra Kongsvingerregionen som før 1. februar 2019 påbegynte utredning eller behandling ved andre sykehus i Sykehuset Innlandet, skal som hovedregel utredes eller behandles ferdig i Sykehuset Innlandet, dersom de ikke ønsker å bli overflyttet til Ahus.      
 • Pasienter fra Kongsvingerregionen med kroniske lidelser og langvarige forløp ved andre sykehus i Sykehuset Innlandet, skal etter avtale med sykehuset de er tilknyttet få sine utrednings- og behandlingsforløp overført til Ahus.
 • Avsluttende behandling og kontroller etter operasjoner ved et annet sykehus i Sykehuset Innlandet skal utføres der operasjonen er utført, dersom ikke pasienten ønsker annet.

Psykisk helsevern og rus og avhengighet

 • Tilknytningen pasienter fra Kongsvingerregionen har til DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger fortsetter som før etter overføringen til Ahus.
 • Pasienter fra Kongsvingeregionen henvises etter 1. februar 2019 fortsatt til planlagt helsehjelp skal til DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger, dersom pasienten selv ikke velger et annet behandlingssted.      
 • Pasienter fra Kongsvingerregionen med akutt behov for psykisk helsehjelp legges fra 1. februar inn på Akuttpsykiatrisk avdeling (over 18 år) eller Ungdomspsykiatrisk avdeling (under 18 år) på Nordbyhagen i Lørenskog.

Overgangsordninger

Sykehuset Innlandet bistår i en overgangsperiode Ahus med enkelte behandlingstilbud. Pasientene det gjelder får informasjon om dette.

Bistanden gjelder først og fremst innen øyefaget. Øyepoliklinikken på Kongsvinger fortsetter sitt tette samarbeid med Sykehuset Innlandets øyeavdeling på Elverum, også etter 1. februar 2019.

Samtidig fortsetter samarbeidet med øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål som tidligere.

Hva skjer med pasientopplysningene?

Pasientjournalopplysningene om pasientene i Kongsvingerregionen forblir ved Kongsvinger sykehus. Etter 1. februar er de tilgjengelig også for behandlende personell ved andre aktuelle behandlingsteder ved Ahus.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.