Kongsvingerregionen til Ahus

All spesialisthelsetjeneste i  Kongsvinger med tilhørende opptaksområde skal fra 1. februar 2019 overføres fra Sykehuset Innlandet  HF til Akershus universitetssykehus HF. Helse Sør-Øst har etablert et eget overføringsprosjekt som skal sørge for sikker og smidig overføring.

Bilde av sykehuset på Kongsvinger
 

​Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst besluttet i juni 2017 at Kongsvinger sykehus skal overføres til Akershus universitetssykehus (Ahus). Det innebærer at ansvaret for det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i Kongsvingerområdet overføres til Ahus, som etter overtakelsen skal levere spesialisthelsetjenester for de om lag 50 000 innbyggerne i området.

Helse Sør-Øst leder arbeidet med overføringen

Overføringsprosjektet som er etablert i Helse Sør-Øst skal sørge for at overføringen gjennomføres på en god måte. Prosjektet ledes av en bredt sammensatt styringsgruppe med representanter fra helseforetakene, brukere og tillitsvalgte.

Les mer om arbeidet med overføringen

Sykehuset Innlandet har ansvaret hele 2018

Sykehuset Innlandet har det driftsmessige ansvaret for SI Kongsvinger, DPS, BUP, ambulansestasjoner og annen spesialisthelsetjeneste fram til 1. februar 2019. Ahus overtar deretter ansvaret for fremtidig organisering og drift av sykehuset.

Pasienter fra Kongsvingerområdet vil etter overføringen fortsatt ha Kongsvinger som sitt lokalsykehus. Innen enkelte fagspesialiteter vil endringen innebære at noen pasienter vil få sitt spesialisthelsetjenestetilbud ved Ahus sine øvrige lokaliteter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.