Illustrasjonsbilde

Korona

Her finner du oppdatert informasjon knyttet til korona. Siden oppdateres fortløpende.


Sykehuset Innlandet arbeider for å håndtere utviklingen av covid-19-pandemien over tid, samtidig som vi skal gi andre pasienter god og riktig helsehjelp.

Har du generelle spørsmål om korona? Hvis du ikke finner svar på fhi.no eller helsenorge.no, ring informasjonstelefonen (815 55 015). Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlege eller legevakt (116 117).

Informasjon til media

Sykehuset Innlandets pressetelefon nås på telefonnummer 62 33 33 33. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i arbeidstiden (mellom klokka 08.00-16.00).

Daglige oppdateringer knyttet til covid-19
Uke 43
19.1020.1021.1022.1023.10
Antall innlagte pasienter0
Antall døde pasienter totalt6
Antall ansatte med smitte totalt41Antall ansatte i karantene*36* av om lag 9 000 ansatte


Uke 42

Daglige oppdateringer knyttet til covid-19
Uke 42
12.1013.1014.1015.1016.10
Antall innlagte pasienter0
1
0
1
1
Antall døde pasienter totalt6
6
6
6
6
Antall ansatte med smitte totalt4040
40
40
41
Antall ansatte i karantene*17
21
42
40
39
* av om lag 9 000 ansatte

Tidligere tabeller med daglige oppdateringer knyttet til covid-19

Om tall

 • Tall som tilgjengeliggjøres viser samlet status i Sykehuset Innlandet den aktuelle datoen, herunder: 
  • antall inneliggende pasienter med covid-19 på aktuell dato
  • totalt antall døde pasienter med covid-19
  • totalt antall ansatte med påvist covid-19
 • I tråd med føringer fra Helsedirektoratet oppdateres tall knyttet til covid-19 fra og med 05.06.2020 mandag til fredag, ikke på helg.
 • Antall ansatte i karantene gir ikke et fullstendig bilde på bemanningssituasjonen i Sykehuset Innlandet, da reduksjon i planlagt aktivitet har medført mye omdisponering av personell.
 • Fravær som dekkes opp med innleie av vikarer, ekstrapersonell eller overtid fremgår ikke av oversikten.

Om personvern

 • Helsedirektoratet har presisert at det er viktig å ivareta personvernet ved informasjon om positive smittetilfeller. Både pasienter og ansatte har krav på det samme personvernet. Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.
 • Vi oppgir kun antall pasienter og ansatte med påvist smitte i Sykehuset Innlandet, ikke hvilket sykehus pasientene er innlagt på eller hvor de ansatte jobber. Vi har valgt å se hele Sykehuset Innlandet under ett, fordi Sykehuset Innlandet også har en rekke mindre enheter der pasienter og ansatte lettere kan identifiseres.
 • Personer som kan ha vært i kontakt med smittede ansatte eller pasienter, blir fulgt opp gjennom smittesporing.
 • Ved dødsfall blir det ikke gitt informasjon om avdødes alder, bostedskommune, underliggende sykdom eller annet.


Relaterte nyheter

Koronastatistikk


Beredskapsnivåer

Sykehuset Innlandet benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Beredskapsnivåene er i henhold til Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst.    

Grønn beredskap

 • Hendelser med konsekvenspotensiale som ikke kan håndteres ved ordinær drift.
 • Økt ledelsesberedskap.

Gul beredskap

 • Det er bekreftet at sykehuset har en hendelse eller vil motta pasienter, som ikke kan håndteres av ordinær drift, men innenfor en grense som ikke krever full mobilisering.

Rød beredskap

 • Det er bekreftet at sykehuset står ovenfor en hendelse som krever full mobilisering av alle tilgjengelige ressurser.

 


 
 

 

 

 

Fant du det du lette etter?