Illustrasjonsfoto

Korona

Her finner du oppdatert informasjon knyttet til korona. Siden oppdateres fortløpende.

Har du generelle spørsmål om korona? Hvis du ikke finner svar på helsenorge.no eller fhi.no, ring informasjonstelefonen (815 55 015). Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlege eller legevakt (116 117).

Informasjon til media

Sykehuset Innlandets pressetelefon nås på telefonnummer 62 33 33 33. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i arbeidstiden (mellom klokka 08.00-16.00).

På grunn av lav smitte i befolkningen vil ikke oversikten over tall knyttet til covid-19 bli oppdatert etter fredag 25. juni. Tidligere tabeller med daglige oppdateringer forblir tilgjengelig

Oversikt over antall innlagte pasienter fordelt på helseregion og helseforetak finnes på Helsedirektoratets nettsider.


Daglige oppdateringer knyttet til covid-19
Uke 25
21.06.21
22.06.21
23.06.2124.06.21
25.06.21
Antall innlagte pasienter
3
2
1
2
3
Antall døde pasienter totalt
15
15
15
15
15
Antall ansatte med smitte totalt
122
122
122
122
122
Antall ansatte i karantene*
12
7
7
6
6

* av om lag 9 000 ansatte


Om tall

 • Tall som tilgjengeliggjøres viser samlet status i Sykehuset Innlandet, herunder:
  • antall inneliggende pasienter med covid-19 på aktuell dato
  • totalt antall døde pasienter med covid-19
  • totalt antall ansatte med påvist covid-19 (uavhengig av om den ansatte er smittet på jobb eller privat) 
  • antall ansatte i karantene på aktuell dato
 • Fravær som dekkes opp med innleie av vikarer, ekstrapersonell eller overtid fremgår ikke av oversikten.

Om personvern

 • Helsedirektoratet har presisert at det er viktig å ivareta personvernet ved informasjon om positive smittetilfeller. Både pasienter og ansatte har krav på det samme personvernet. Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.
 • Vi oppgir kun antall pasienter og ansatte med påvist smitte i Sykehuset Innlandet, ikke hvilket sykehus pasientene er innlagt på eller hvor de ansatte jobber. Vi har valgt å se hele Sykehuset Innlandet under ett, fordi Sykehuset Innlandet også har en rekke mindre enheter der pasienter og ansatte lettere kan identifiseres.
 • Personer som kan ha vært i kontakt med smittede ansatte eller pasienter, blir fulgt opp gjennom smittesporing.
 • Ved dødsfall blir det ikke gitt informasjon om avdødes alder, bostedskommune, underliggende sykdom eller annet. 

Koronastatistikk

Koronastatistikk basert på tester for covid-19


 

Relaterte nyheter

Beredskapsnivåer

Sykehuset Innlandet benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Beredskapsnivåene er i henhold til Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst.    

Grønn beredskap

 • Hendelser med konsekvenspotensiale som ikke kan håndteres ved ordinær drift.
 • Økt ledelsesberedskap.

Gul beredskap

 • Det er bekreftet at sykehuset har en hendelse eller vil motta pasienter, som ikke kan håndteres av ordinær drift, men innenfor en grense som ikke krever full mobilisering.

Rød beredskap

 • Det er bekreftet at sykehuset står ovenfor en hendelse som krever full mobilisering av alle tilgjengelige ressurser.

 


 

  


 

 

 

 

Fant du det du lette etter?