Illustrasjonsbilde

Korona

Her finner du oppdatert informasjon knyttet til korona. Siden oppdateres fortløpende.


Sykehuset Innlandet arbeider for å håndtere utviklingen av covid-19-pandemien over tid, samtidig som vi skal gi andre pasienter god og riktig helsehjelp.

Har du generelle spørsmål om korona? Hvis du ikke finner svar på fhi.no eller helsenorge.no, ring informasjonstelefonen (815 55 015). Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlege eller legevakt (116 117).

Informasjon til media

Sykehuset Innlandets pressetelefon nås på telefonnummer 62 33 33 33. Mediehenvendelser som ikke gjelder akutte hendelser, bør fortrinnsvis skje på hverdager i arbeidstiden (mellom klokka 08.00-16.00).

Daglige oppdateringer knyttet til covid-19

10.0811.0812.0813.0814.08
Antall innlagte pasienter00 0 0
Antall døde pasienter totalt66 6 6
Antall ansatte med smitte totalt404040 40
Antall ansatte i karantene*109 15 9
* av om lag 9 000 ansatte


Tall fra uke 32   

Daglige oppdateringer knyttet til covid-19

03.0804.0805.0806.0807.08
Antall innlagte pasienter0000 0
Antall døde pasienter totalt666 6 6
Antall ansatte med smitte totalt4040 40 40 40
Antall ansatte i karantene*486 11 10
Tidligere tabeller med daglige oppdateringer knyttet til covid-19

Om tall

 • Tall som tilgjengeliggjøres viser samlet status i Sykehuset Innlandet den aktuelle datoen, herunder: 
  • antall inneliggende pasienter med covid-19 på aktuell dato
  • totalt antall døde pasienter med covid-19
  • totalt antall ansatte med påvist covid-19
 • I tråd med føringer fra Helsedirektoratet oppdateres tall knyttet til covid-19 fra og med 05.06.2020 mandag til fredag, ikke på helg.
 • Antall ansatte i karantene gir ikke et fullstendig bilde på bemanningssituasjonen i Sykehuset Innlandet, da reduksjon i planlagt aktivitet har medført mye omdisponering av personell.
 • Fravær som dekkes opp med innleie av vikarer, ekstrapersonell eller overtid fremgår ikke av oversikten.

Om personvern

 • Helsedirektoratet har presisert at det er viktig å ivareta personvernet ved informasjon om positive smittetilfeller. Både pasienter og ansatte har krav på det samme personvernet. Det er et strengt krav om at identifikasjon ikke skal være mulig, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal være oppfylt.
 • Vi oppgir kun antall pasienter og ansatte med påvist smitte i Sykehuset Innlandet, ikke hvilket sykehus pasientene er innlagt på eller hvor de ansatte jobber. Vi har valgt å se hele Sykehuset Innlandet under ett, fordi Sykehuset Innlandet også har en rekke mindre enheter der pasienter og ansatte lettere kan identifiseres.
 • Personer som kan ha vært i kontakt med smittede ansatte eller pasienter, blir fulgt opp gjennom smittesporing.
 • Ved dødsfall blir det ikke gitt informasjon om avdødes alder, bostedskommune, underliggende sykdom eller annet.

Relaterte nyheter

 • 08.07.2020
  Mindre stress, økt ensomhet

  Ungdommer i Innlandet og Viken sov mer og stresset mindre i perioden med nedstengte skoler. Samtidig brukte de mer tid på skjerm og følte seg mer ensomme. Det kommer fram i en kartlegging som er gjennomført av KoRus-Øst, et kompetansesenter...

 • 09.06.2020
  Bilder knyttet til korona

  Vi har tilgjengeliggjort bilder fra våre sykehus knyttet til utbruddet av koronavirus.

 • 25.05.2020
  Inviterer pårørende til spørreundersøkelse

  Hvordan kan helsetjenesten bistå pårørende under en pandemi? En nasjonal spørreundersøkelse rettet mot pårørende til familiemedlemmer med psykose eller bipolar lidelse skal belyse hvordan koronautbruddet påvirker deres situasjon.

 • 15.05.2020
  Spesialisert rehabilitering av covid-19-pasienter i Sykehuset Innlandet

  Covid-19-pasienter som har vært gjennom intensiv behandling, vil ha behov for rehabilitering. Sykehuset Innlandet ønsker å gi et godt rehabiliteringstilbud til denne pasientgruppen.

 • 15.05.2020
  Undersøker livsmening og mental mestring i koronatiden

  Hva skjer med oss når hverdagsrutiner og arbeidsliv er endret, når sosial kontakt er redusert og kulturaktiviteter avlyst? En ny studie skal finne ut hvordan vi finner mening i livet og hvilket betydning livsmening har for mestring av koronakrisen.

 • 05.05.2020
  Fra gul til grønn beredskap

  Sykehuset Innlandet har i dag nedjustert beredskapsnivået fra gult til grønt.

 • 03.05.2020
  Sykehuset i Hamar åpner for noe planlagt aktivitet

  Sykehuset i Hamar åpnes igjen med begrenset aktivitet etter smitteutbruddet før helgen. Det er så langt ikke påvist nye smittetilfeller blant pasienter eller ansatte.

 • 01.05.2020
  Forbereder for flere koronaprøver

  Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sykehuset Innlandet er forberedt på en økning i analyse av koronatester i tiden framover. Myndighetene varslet i går at testkapasiteten skal økes betraktelig innen utgangen av mai måned, og det er iga...

 • 01.05.2020
  Smitteutbrudd ved sykehuset i Hamar

  Sykehuset Innlandet har midlertidig stengt en kirurgisk sengepost ved sykehuset i Hamar etter at tre pasienter har testet positivt for covid-19. Pasientene hadde ikke symptomer på covid-19 ved innleggelse.

 • 29.04.2020
  Disputerer digitalt

  Torsdag er det mulig å følge seksjonsoverlege ved barneavdelingen ved sykehuset på Elverum, Leif Bjarte Rolfsjord, sin disputas digitalt. Han er blant de første i historien som disputerer digitalt, via programmet Zoom.

 • 28.04.2020
  Møter flere pasienter digitalt

  Flere fagmiljøer i Sykehuset Innlandet har i forbindelse med covid-19-pandemien erstattet ordinære pasientmøter med videokonsultasjoner. Framtidige arbeidsformer har blitt løsningen på noen av dagens utfordringer.

 • 21.04.2020
  Sykehuset Innlandet tilbake i grønn beredskap

  Sykehuset Innlandet reduserer i dag beredskapsnivå fra gul til grønn. Det opprettholdes strenge smitteverntiltak, samtidig som det åpnes for mer planlagt aktivitet.

 • 16.04.2020
  Ønsker blodgivere som har vært koronasyke

  I forbindelse med at det gjennomføres en studie for å måle antistoff mot koronavirus, ønsker Blodbanken å komme i kontakt med blodgivere som har blitt friske etter covid-19-infeksjon.

 • 15.04.2020
  Styrket samarbeid om beredskap

  Samarbeidet med frivillige aktører er en viktig faktor for den totale beredskapen i Innlandet. I disse dager har samarbeidet fått en ny dimensjon, i forbindelse med den pågående koronasituasjonen.

 • 14.04.2020
  Har klare planer for økt behov

  Sykehuset Innlandet har lagt planer for hvordan helseforetaket skal oppnå tilstrekkelig kapasitet ved et eventuelt økt behov i forbindelse med covid-19-pandemien.

 • 09.04.2020
  Over 18 000 pasientmøter er utsatt

  18 248 planlagte operasjoner, behandlinger og polikliniske avtaler er så langt utsatt ved Sykehuset Innlandet som følge av koronapandemien.

 • 08.04.2020
  Hvordan gjøres en koronatest og hvorfor kan vi ikke teste flere?

  Mange er opptatt av koronatester og at flere bør testes for at vi skal få kontroll med epidemien. Myndighetene har en målsetting om å teste flere tusen personer per uke. – Hvorfor får vi ikke det til?

 • 05.04.2020
  Første koronadødsfall i Sykehuset Innlandet

  En eldre pasient med påvist covid-19 innlagt ved Sykehuset Innlandet døde lørdag 4. april.

 • 03.04.2020
  Hygienesykepleiere påsken 2020

  Hygienesykepleierne ønsker å bistå også gjennom påsken. Her er en overiskt over hvem som kan kontaktes ved behov.

 • 31.03.2020
  Sykehuset Innlandet deltar i internasjonal koronastudie

  Sykehuset Innlandet deltar i den internasjonale studien Solidarity. Studien er initiert av Verdens helseorganisasjon, og den norske innsatsen ledes av Oslo universitetssykehus.

 • 31.03.2020
  Feil på prøvesvar

  Mandag 30. mars ble det avdekket feil på ett sett med prøver som var analysert for covid-19 ved avdeling for mikrobiologi i Sykehuset Innlandet.

 • 28.03.2020
  – Vi er i en slags dobbel beredskap

  De er alle vant til å håndtere små og store kriser. Alvorlig sykdom og skade er en del av hverdagen for alle som jobber i et sykehus. Alltid. Likevel er tilværelsen snudd på hodet ved inngangen til denne våren for helsepersonell, på lik lin...

 • 27.03.2020
  Roser ansatte og ledere ved sykehuset

  - Ansatte og ledere gjør en formidabel innsats for å bidra til at det skal være trygt å være pasient på Sykehuset Innlandet, enten du er syk av covid-19 eller har andre sykdommer eller skader

 • 17.03.2020
  Om behandlingshjelpemidler

  Sykehuset Innlandet jobber med å sikre leveranse av utstyr og forbruksmateriell til hjemmeboende pasienter med behandlingshjelpemidler. Det innføres skjerpede rutiner for retur av brukt utstyr.

 • 15.03.2020
  Informasjon fra sykehuset

  Sykehuset er i gul beredskap, en situasjon der det er behov for å avvike fra ordinær drift.

 • 14.03.2020
  Informasjon til media

  To pasienter i Sykehuset Innlandet har testet positivt for koronavirus. Pasientene er isolert og blir ivaretatt.

 • 10.03.2020
  Nye tiltak for å hindre smitte i sykehus

  Sykehuset Innlandet er nå i grønn beredskap for å håndtere den pågående situasjonen med koronavirus. Vi jobber kontinuerlig for å hindre og begrense smitte i sykehusene.

 • 02.03.2020
  Ønsker å begrense besøk ved sykehusene

  Av hensyn til pasienter og ansatte, ber Sykehuset Innlandet de som ferdes inn og ut av sykehusene om å være særskilt oppmerksom på koronasmitte. Målet er å hindre smitte inn i sykehuset.

 • 27.02.2020
  Informasjon om koronavirus

  Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en informasjonsside med råd og informasjon til befolkningen om koronaviruset.

Koronastatistikk

 • 03.08.2020
  Koronastatistikk 02.08.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 02. august 2020.

 • 21.07.2020
  Koronastatistikk 20.07.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 20. juli 2020.

 • 22.06.2020
  Koronastatistikk 21.06.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 21. juni 2020.

 • 15.06.2020
  Koronastatistikk 14.06.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 14. juni 2020.

 • 08.06.2020
  Koronastatistikk 07.06.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 7. juni 2020.

 • 02.06.2020
  Koronastatistikk 01.06.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 1. juni 2020.

 • 25.05.2020
  Koronastatistikk 24.05.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 24. mai 2020.

 • 19.05.2020
  Koronastatistikk 18.05.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 18. mai 2020.

 • 14.05.2020
  Koronastatistikk 13.05.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 13. mai 2020.

 • 11.05.2020
  Koronastatistikk 10.05.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 10. mai 2020.

 • 06.05.2020
  Koronastatistikk 06.05.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 6. mai 2020.

 • 02.05.2020
  Koronastatistikk 01.05.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 1. mai 2020.

 • 28.04.2020
  Koronastatistikk 27.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 27. april 2020.

 • 24.04.2020
  Koronastatistikk 23.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 23. april 2020.

 • 21.04.2020
  Koronastatistikk 20.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 20. april 2020.

 • 17.04.2020
  Koronastatistikk 16.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 16. april 2020.

 • 14.04.2020
  Koronastatistikk 13.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 13. april 2020.

 • 09.04.2020
  Koronastatistikk 08.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 8. april 2020.

 • 06.04.2020
  Koronastatistikk 06.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 6. april 2020.

 • 01.04.2020
  Koronastatistikk 01.04.2020

  Oversikt over antall tester for covid-19 som er analysert ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi i Sykehuset Innlandet per 1. april 2020.


Beredskapsnivåer

Sykehuset Innlandet benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Beredskapsnivåene er i henhold til Regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst.    

Grønn beredskap

 • Hendelser med konsekvenspotensiale som ikke kan håndteres ved ordinær drift.
 • Økt ledelsesberedskap.

Gul beredskap

 • Det er bekreftet at sykehuset har en hendelse eller vil motta pasienter, som ikke kan håndteres av ordinær drift, men innenfor en grense som ikke krever full mobilisering.

Rød beredskap

 • Det er bekreftet at sykehuset står ovenfor en hendelse som krever full mobilisering av alle tilgjengelige ressurser.

 


 
 

 

 

 

Fant du det du lette etter?