Endringshistorikk

2021

Endringshistorikk februar 2021

24.02.2021 klokka 09.00:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere, studenter og hospitanter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (fjernet «kommuner med høy smitte» fra lista over berørte kommuner, da retningslinjene nå kun gjelder Oslo og kommuner i Viken).

23.02.2021 klokka 12.15:
Oppdatert informasjon om unntak fra karanteneplikt for personer som har gjennomgått covid-19-infeksjon i avsnittene «Karantene og nærkontakter» og «Vikarer og fast ansatte fra utlandet».

23.02.2021 klokka 09.35:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere, studenter og hospitanter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (lagt inn nytt punkt vedrørende besøk fra berørte kommuner).

18.02.2021 klokka 16.30:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (gjelder nå Oslo, Viken og kommuner med høy smitte).

12.02.2021 klokka 15.30:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (gjelder praksis og hospitering).

10.02.2021 klokka 18.20:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (lagt inn lenke til oversikt over ring 1-kommuner og ring 2-kommuner på helsenorge.no).

02.02.2021 klokka 21.00:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (herunder oppdatert oversikt over berørte ring 1- og ring 2-kommuner i henhold til oppdaterte tiltak fra myndighetene gjeldende fra 03.02.2021).

01.02.2021 klokka 12.40:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik.

01.02.2021 klokka 12.20:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (herunder oppdatert oversikt over berørte kommuner).

Endringshistorikk januar 2021

01.02.2021 klokka 12.20:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (herunder oppdatert oversikt over berørte kommuner).

28.01.2021 klokka 15.15:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik.

27.01.2021 klokka 11.10:
Lagt til presisering under retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet i forbindelse med smitteutbrudd i Nordre Follo (klargjøring av at retningslinjene gjelder for alle som har oppholdt seg i eller hatt besøk fra berørte kommuner og inntil 10 dager etter siste kontakt).

25.01.2021 klokka 14.25:
Lagt til informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet i forbindelse med smitteutbrudd i Nordre Follo.


2020

Endringshistorikk desember 2020

29.12.2020 klokka 11.50:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum.

23.12.2020 klokka 22.40:
Justert ordlyd i avsnittet «Intern informasjon» (lagt inn henvisning til stabsområde HR sin side knyttet til korona på sykehusets intranett).

21.12.2020 klokka 14.25:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Lillehammer.

09.12.2020 klokka 10.30:
Lagt til utdypning knyttet til nærkontakter i avsnittene «Vikarer og fast ansatte fra utlandet», «Privatreiser til utlandet» (presisering til punkt 7) og «Karantene og nærkontakter».

01.12.2020 klokka 12.28:
Oppdatert avsnittet «Vikarer og fast ansatte fra utlandet» med presisering knyttet til bruk av munnbind.

Endringshistorikk november 2020

30.11.2020 klokka 15.30:
Oppdatert avsnittet «Hvordan gjennomføre digitale møter» (lagt til informasjon om Microsoft Teams).

25.11.2020 klokka 13.33:
Tatt ut avsnittet «Registrering av status ved fravær», da det ikke er behov for å praktisere daglig registrering p.t.

25.11.2020 klokka 13.17:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Tynset. 

11.11.2020 klokka 12.00:
Oppdatert avsnittet «Sykefravær og fraværsregistrering i Gat» (tatt ut informasjon angående opprettet prosjektnummer 171020 for bruk av registrering av merarbeid eller innleie av vikarer som følge av karantene eller sykefravær, i påvente av nytt gjeldende reglement for slik registrering).

06.11.2020 klokka 13.10:
Oppdatert informasjon knyttet til fravær og fraværsregistrering (endringer knyttet til fravær i forbindelse med stengte barnehager og skoler/SFO).

05.11.2020 klokka 15.40:
Oppdatert avsnittet «Isolasjon» i henhold til justerte råd fra myndighetene (tid/kriterier for avisolering er endret).

05.11.2020 klokka 13.30:
Oppdatert avsnittet «Karantene og nærkontakter» i henhold til justerte råd fra myndighetene (innstramming for husstandsmedlemmer til personer i karantene).

04.11.2020 klokka 15.30:
Oppdatert avsnittet «Vikarer og fast ansatte fra utlandet» i henhold til justerte råd fra myndighetene.

04.11.2020 klokka 11.55:
Tatt ut informasjon knyttet til reiserefusjon, som ikke gjelder for reiser bestilt etter 21. mai 2020.

Endringshistorikk oktober 2020

19.10.2020 klokka 09.05:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Hamar.

15.10.2020 klokka 20.15:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Sanderud.

Endringshistorikk september 2020

29.09.2020 klokka 10.35:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum (testing foregår nå utenfor kapellet).

28.09.2020 klokka 21.00:
Oppdatert informasjon knyttet til utenlandsreiser (hovedsakelig språk og struktur). Fjernet PDF-dokument med felles anbefalinger fra de fire regionale helseforetakene (utdatert).

28.09.2020 klokka 16.05:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum.

28.09.2020 klokka 09.05:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum.

22.09.2020 klokka 13.40:
Oppdatert informasjon knyttet til risikogrupper (lagt inn henvisninger til aktuell informasjon på fhi.no og helsedirektoratet.no).

18.09.2020 klokka 11.50:
Oppdatert avsnittet «Vikarer og fast ansatte fra utlandet» i henhold til justerte råd fra myndighetene (gjelder presiseringer for grensependlere og fast ansatte i «nordsjøturnus» bosatt i Sverige eller Finland, som ikke har arbeid i helsetjenesten i hjemlandet). Oppdatert ordlyden i avsnittet «Karantene og nærkontakter» (alle nærkontakter skal i karantene, se fhi.no for definisjoner). Flyttet informasjon om fravær ved stenging av barnehager, skoler og SFO til informasjon fra stabsområde HR på intranett.

15.09.2020 klokka 09.05:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik.

14.09.2020 klokka 21.40:
Oppdatert informasjon om sykefravær og fraværsregistrering i Gat, samt informasjon om fravær ved stenging av barnehager, skoler og SFO.

14.09.2020 klokka 09.12:
Oppdatert informasjon om beredskapsnivå i forbindelse med at Sykehuset går over fra «grønn beredskap» til normal situasjon med ekstraordinære smitteverntiltak («den nye normalen»).

11.09.2020 klokka 09.30:
Oppdatert avsnittet «Har du luftveissymptomer?» i henhold til justerte råd fra myndighetene. Oppdatert informasjon om testing av ansatte. Oppdatert informasjon om psykososial støttetelefon.

10.09.2020 klokka 21.05:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Hamar.

10.09.2020 klokka 15.10:
Lagt til presisering under «Vikarer og fast ansatte fra utlandet» og «Privatreiser til utlandet» (ansatte som starter i jobb før det er gått 5 døgn etter ankomst fra «gult» land, skal testes 2 ganger med minimum 48 timers mellomrom).

07.09.2020 klokka 21.55:
Lagt til presisering i informasjon til vikarer og ansatte fra utlandet (ansatte fra «gule» land/områder skal testes før oppstart i jobb).

02.09.2020 klokka 15.50:
Oppdatert retningslinjer for ekstern møtevirksomhet under avsnittet «Møter, kurs og konferanser».

02.09.2020 klokka 14.44:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Tynset.

Endringshistorikk august 2020

31.08.2020 klokka 22.05:
Justert informasjon knyttet til vikarer og ansatte fra utlandet. Justert informasjon knyttet til utenlandsreiser (språk og struktur).

25.08.2020 klokka 08.30:
Justert informasjon knyttet til utenlandsreiser (språk og struktur). Lagt til ny smittevernoverlege under kontaktinformasjon.

14.08.2020 klokka 14.40:
Justert tekst basert på endring fra «grønne» til «gule» land og områder. Endret tekst om parkering.

12.08.2020 klokka 10.00:
Lagt til presisering om at anbefalinger knyttet til privatreiser i utlandet også gjelder for studenter som skal ha praksis i Sykehuset Innlandet og de som skal hospitere.

07.08.2020 klokka 15.05:
Lagt til informasjon om at ordinære parkeringsvilkår trer i kraft 15.08.2020.

Endringshistorikk juli 2020

29.07.2020 klokka 09.35:
Oppdatert informasjon til ansatte og vikarer fra «røde» områder i Norden og fra Schengen og EØS-land om egenerklæring.

24.07.2020 klokka 15.45:
Oppdatert informasjon knyttet til utenlandsreiser etter at punkt 5 i anbefalingene fra de regionale helseforetakene er endret.

24.07.2020 klokka 10.30:
Oppdatert informasjon knyttet til utenlandsreiser med ny presisering (også ansatte som har reist i «grønne» områder i Norden omfattes av anbefalingene fra de regionale helseforetakene). Informasjon knyttet til vikarer og ansatte fra utlandet oppdatert i henhold til dette.

23.07.2020 klokka 15.30:
Justert informasjon om testing, karantene og isolasjon (hovedsakelig språk og struktur).

22.07.2020 klokka 15.55:
Oppdatert kontaktinformasjon ved spørsmål knyttet til reisevirksomhet, testing, karantene og isolasjon.

21.07.2020 klokka 18.10:
Oppdatert informasjon knyttet til utenlandsreiser etter justerte råd fra myndighetene og anbefalinger fra de regionale helseforetakene.

20.07.2020 klokka 16.42:
Justert informasjon om testing av ansatte.

16.07.2020 klokka 10.36:
Oppdatert informasjon knyttet til vikarer og ansatte fra utlandet.

09.07.2020 klokka 09.00:
Oppdatert tidspunkt for betjening av Bedriftshelsetjenestens telefon.

02.07.2020 klokka 16.00:
Oppdatert informasjon knyttet til vikarer og ansatte fra utlandet etter justerte råd fra myndighetene (gjelder ansatte fra Sverige og fra Schengen / EØS-land).

01.07.2020 klokka 22.40:
Oppdatert informasjon knyttet til vikarer og ansatte fra utlandet etter justerte råd fra myndighetene (gjelder ansatte fra Sverige).

01.07.2020 klokka 09.10:
Oppdatert informasjon knyttet til vikarer og ansatte fra utlandet.

Endringshistorikk juni 2020

30.06.2020 klokka 13.45:
Oppdatert informasjon om bruk av kommunens parkeringsplasser ved sykehuset på Hamar.

29.06.2020 klokka 20.25:
Oppdatert informasjon om bruk av kommunens parkeringsplasser ved sykehuset på Gjøvik.

25.06.2020 klokka 12.30:
Oppdatert informasjon knyttet til ansatte bosatt i utlandet.

23.06.2020 klokka 14.45:
Oppdatert informasjon knyttet til ansatte bosatt i utlandet. Oppdatert informasjon om reise og refusjon (detaljert informasjon tilgjengelig på intranett).

16.06.2020 klokka 22.00:
Oppdatert informasjon om tjenestereiser og privatreiser til utlandet, samt informasjon knyttet til ansatte bosatt i utlandet, i henhold til oppdaterte føringer fra myndighetene.

11.06.2020 klokka 14.35:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik.

10.06.2020 klokka 20.00:
Oppdatert informasjon om fraværsregistrering i Gat (prosedyre tilgjengelig i Kvalitetsportalen), samt åpningstider for psykososial støttetelefon.

09.06.2020 klokka 08.25:
Oppdatert informasjon om karantene.

Endringshistorikk mai 2020

29.05.2020 klokka 13.32:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Lillehammer.

28.05.2020 klokka 09.45:
Oppdatert avsnitt om regulering av reise- og møtevirksomhet.

22.05.2020 klokka 14.25:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik.

20.05.2020 klokka 16.00:
Oppdatert avsnitt om hvordan koble seg på sykehusets nettverk hjemmefra.

12.05.2020 klokka 13.00:
Oppdatert avsnitt om grupper som ikke skal møte på jobb, herunder informasjon knyttet til karantene. Oppdatert avsnitt om regulering av reise- og møtevirksomhet.

05.05.2020 klokka 18.00:
Beredskapsnivå er endret fra gult til grønt.

01.05.2020 klokka 12.30:
Beredskapsnivå er endret fra grønt til gult.

Endringshistorikk april 2020

30.04.2020 klokka 12.30:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik og Elverum.

28.04.2020 klokka 16.55:
Foretatt mindre språklige justeringer og lagt til avsnitt om informasjon fra stabsområde HR.

24.04.2020 klokka 14.45:
Oppdatert tidspunkt for betjening av Bedriftshelsetjenestens telefon.

21.04.2020 klokka 15.30:
Beredskapsnivå er endret fra gult til grønt.

21.04.2020 klokka 09.30:
Lagt til informasjon om registrering av status for ansatte som er i hjemmekarantene, hjemmeisolasjon eller som har fravær på grunn av luftveissymptomer.

20.04.2020 klokka 13.30:
Fjernet tidspunkter for testing av ansatte på Lillehammer i påsken.

14.04.2020 klokka 14.00:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum.

12.04.2020 klokka 10.45:
Flyttet informasjon om sist oppdatert for innhold som ikke er oppdatert siste to døgn.

07.04.2020 klokka 14.45:
Oppdatert tidspunkt for betjening av Bedriftshelsetjenestens telefon samt informasjon om testing av ansatte på Elverum i påsken.

03.04.2020 klokka 19.35:
Lagt til tidspunkter for testing av ansatte på Lillehammer i påsken.

02.04.2020 klokka 22.00:
Lagt til informasjon om ny portal for pålogging hjemmefra med privat PC.

01.04.2020 klokka 14.30:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik.

Endringshistorikk mars 2020

31.03.2020 klokka 21.20:
Foretatt mindre språklige justeringer i informasjon om testing av ansatte.

30.03.2020 klokka 19.00:
Oppdatert informasjon om risikogrupper.

28.03.2020 klokka 20.35:
Oppdatert tidspunkt for testing av ansatte på Lillehammer.

27.03.2020 klokka 15.25:
Oppdatert tidspunkt for testing av ansatte på Elverum.

27.03.2020 klokka 15.05:
Lagt til informasjon om utvidet åpningstid for psykososial støtte.

27.03.2020 klokka 11.25:
Oppdatert tidspunkt for testing av ansatte på Gjøvik.

26.03.2020 klokka 18.00:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte.

26.03.2020 klokka 16.30:
Lagt til informasjon om spørsmål og svar ved pålogging i Læringsportalen hjemmefra, brukerstøtte hos Sykehuspartner, samt retningslinjer for yrkesforsikring og kompensasjon ved hjemmekontor. Justert struktur.

25.03.2020 klokka 22.50:
Lagt ut ny kode og kodeforklaring ved fraværsregistrering i Gat.

24.03.2020 klokka 12.30:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum.

24.03.2020 klokka 08.20:
Oppdatert kodeforklaring ved fraværsregistrering i Gat.

23.03.2020 klokka 16.40:
Lagt til informasjon om Skype på mobilen.

23.03.2020 klokka 09.15:
Lagt til informasjon om psykososial støtte til ansatte.

23.03.2020 klokka 09.05:
Lagt ut oppdaterte kodeforklaringer ved fraværsregistrering i Gat.

21.03.2020 klokka 17.15:
Oppdatert tidspunkter for betjening av Bedriftshelsetjenestens telefon.

20.03.2020 klokka 18.00:
Lagt til informasjon om muligheter for innkvartering av helsepersonell.

20.03.2020 klokka 14.30:
Lagt til informasjon om testing på Sanderud og Reinsvoll.

20.03.2020 klokka 12.05:
Oppdatert med presisering fra Sykehuspartner på bruk av nettverk.

20.03.2020 klokka 08.10:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum.

19.03.2020 klokka 23.55:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte og grupper som ikke skal møte på jobb.

19.03.2020 klokka 20.12:
Oppdatert tidspunkt for testing av ansatte på Gjøvik.

18.03.2020 klokka 14.40:
Lagt til presisering om at ansatte ikke har mulighet til å skrive ut sensitiv informasjon på hjemmekontor.

17.03.2020 klokka 22.20:
Lagt til informasjon til ansatte om testing.

17.03.2020 klokka 21.30:
Lagt til informasjon til ansatte om smitteverntiltak i situasjoner hvor ansatte bor sammen med personer med luftveisinfeksjon.

17.03.2020 klokka 14.05:
Oppdatert med informasjon om Læringsportalen.

16.03.2020 klokka 23.40:
Oppdatert informasjon om hjemmekarantene og lagt til informasjon til grensependlere.

16.03.2020 klokka 19.20:
Lagt ut oppdaterte kodeforklaringer ved fraværsregistrering i Gat.

16.03.2020 klokka 18.10:
Lagt ut informasjon om hvordan gjennomføre elektroniske møter.

16.03.2020 klokka 12.34:
Lagt ut informasjon om hvordan bruke sykehus-PC til hjemmekontor.

16.03.2020 klokka 11.12:
Lagt til informasjon om gratis parkering for ansatte.

16.03.2020 klokka 10.55:
Lagt til punkt om at retningslinjer oppdateres fortløpende.

15.03.2020 klokka 21.20:
Lagt til informasjon om ivaretakelse av pasienter.

14.03.2020 klokka 22.40:
Flere retningslinjer er justert.

14.03.2020 klokka 19.58:
Lagt til nye koder for fraværsregistrering i Gat. Lagt til brukerveiledninger for Skype for Business.

14.03.2020 klokka 14.00:
Lagt til informasjon om hvordan ansatte kan logge seg på sykehusets systemer fra hjemme-PC.​

14.03.2020 klokka 11.30:
Lagt til informasjon til risikogrupper.

13.03.2020 klokka 14.50:
Oppdatert informasjon om hjemmekarantene etter justerte råd fra myndighetene.

13.03.2020 klokka 10.30:
Beredskapsnivå er endret fra grønt til gult. 

Fant du det du lette etter?