Endringshistorikk

2021

Endringshistorikk juni 2021

30.06.2021 klokka 17.55:
Oppdatert informasjon i avsnittet "Innreise for personell (vikarer og fast ansatte) fra utlandet". 

23.06.2021 klokka 15.00:
Oppdatert siden om testing av ansatte. Ansatte på Tynset må i uke 26​ - 28 melde fra om testbehov til​​ Medisinsk poliklinikk.

18.06.2021 klokka 14.30:
Justert informasjonen i avsnittet "Privatreiser til utlandet". ​​​

18.06.2021 klokka 09.30:
​Oppdatert informasjon i avsnittene "Privatreiser til utlandet" og "Vikarer og fast ansatte fra utlandet". ​

09.06.2021 klokka 17.00:
Lagt til informasjon om grensepassering i avsnittet "Vikarer og fast ansatte fra utlandet". 

09.06.2021 klokka 12.20:
​Oppdatert informasjon i avsnittene "Medarbeidere som har gjennomgått covid-19-sykdom eller er vaksinert" og "Møter, kurs og konferanser" som​ følge av lettelser for personell som regnes som beskyttet. 

09.06.2021 klokka 09.40:
Oppdatert informasjon om karanteneplikt i a​vsnittet "Vikarer og fast ansatte fra utlandet​".

02.06.2021 klokka 08.55:
Oppdatert informasjon om ventekarantene i avsnittet "Karantene". ​Justert informasjon om avstandsregelen i avsnittet "Møter, kurs og konferanser". ​

Endringshistorikk mai 2021

26.05.2021 klokka 16.50:
Fjernet avsnitt med retningslinjer som følge av lokale og regionale tiltak. Oppdatert informasjon i avsnittet "Medarbeidere som har gjennomgått covid-19-sykdom eller er vaksinerte".

25.05.2021 klokka 15.55:
Lagt til informasjon i nytt avsnitt "Medarbeidere som har gjennomgått covid-19-sykdom eller er vaksinerte". Oppdatert informasjon om smittekarantene i avsnittet "Karantene".

24.05.2021 klokka 20.50:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som følge av lokale og regionale tiltak: Generelle retningslinjer for medarbeidere og pasienter opprettholdes (punkt om hjemmekontor er tatt inn og gjelder for kommuner med særlig høyt risikonivå med tiltakspakke 5A). Særskilte tiltak for kommuner med høyt smittetrykk opprettholdes (gjelder ikke lenger Oslo kommune, men kommuner i Viken i tiltaksnivå B).

18.05.2021 klokka 08.51:
Oppdatert informasjon om smittekarantene i avsnittet "Karantene". 

11.05.2021 klokka 12.45:
Lagt til informasjon om at Sykehuset Innlandet går ut av grønn beredskap og tilbake til normalsituasjon med ekstraordinære smitteverntiltak. Oppdatert informasjon om retningslinjer som følge av regionale og nasjonale tiltak: Generelle retningslinjer for medarbeidere og pasienter opprettholdes (punkt om hjemmekontor utgår). Særskilte tiltak for kommuner med høyt smittetrykk opprettholdes (gjelder Oslo kommune, og kommuner i Viken i tiltaksnivå A og B).

05.05.2021 klokka 14.55:
Oppdatert informasjon om smittekarantene og vaksinerte i avsnittet «Karantene», i tråd med oppdaterte anbefalinger fra myndighetene.

Endringshistorikk april 2021

28.04.2021 klokka 20.30:
Flyttet avsnittet «Fravær og fraværsregistrering» til siden Informasjon fra stabsområde HR på intranett.

28.04.2021 klokka 08.55:
Flyttet informasjon vedrørende hjemmekontor til siden Informasjon fra stabsområde HR på intranett.

27.04.2021 klokka 14.28:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som følge av regionale og nasjonale tiltak: Lagt til nytt kulepunkt om vaksinestatus under de generelle retningslinjene.

26.04.2021 klokka 15.48:
Plassert praktisk informasjon om IKT og pålogging hjemmefra på egen side.

22.04.2021 klokka 16.10:
Oppdatert informasjon om unntak fra ventekarantene i avsnittet «Karantene».

15.04.2021 klokka 09.35:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som følge av regionale og nasjonale tiltak: Sykehuset Innlandet opprettholder retningslinjer om smittevern (kulepunkt om hjemmekontor er oppdatert) og særskilte tiltak for kommuner med høyt smittetrykk (kommuner i tiltaksnivå A og B, samt Oslo kommune).

14.04.2021 klokka 15.35:
Fjernet utdatert informasjon om grensepassering i avsnittet «Vikarer og fast ansatte fra utlandet».

13.04.2021 klokka 09.30:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som følge av regionale og nasjonale tiltak, etter at Gran kommune og flere kommuner i Viken fylke ikke lenger er i tiltaksnivå A.

06.04.2021 klokka 08.55:
Fjernet informasjon om testing av ansatte på Elverum i påsken.

Endringshistorikk mars 2021

29.03.2021 klokka 10.40:
Oppdatert informasjon om ventekarantene i avsnittet «Karantene», i forbindelse med at retningslinjer for ventekarantene forskriftsfestes.

26.03.2021 klokka 16.50:
Oppdatert informasjon om vaksinerte ansatte i avsnittet «Vikarer og fast ansatte fra utlandet».

26.03.2021 klokka 12.10:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum.

25.03.2021 klokka 16.00:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Reinsvoll.

25.03.2021 klokka 13.45:
Lagt til informasjon om vaksinasjonsbevis i avsnittet «Vikarer og fast ansatte fra utlandet».

25.03.2021 klokka 12.15:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som følge av nye nasjonale tiltak (justert informasjon om munnbind for pasienter). Lagt til lenke til brosjyre med informasjon til ansatte som har fått unntak fra karanteneplikten i avsnittene «Karantene» og «Vikarer og fast ansatte fra utlandet». Oppdatert avsnittet «Sykefravær og fraværsregistrering i Gat».

24.03.2021 klokka 23.15:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som følge av nye nasjonale tiltak. Oppdatert informasjon om beredskapsnivå som følge av at Sykehuset Innlandet har innført grønn beredskap.

19.03.2021 klokka 21.40:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere, studenter og hospitanter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (lagt til Østre Toten i lista over berørte kommuner).

17.03.2021 klokka 13.25:
Fremhevet informasjon om psykososial støttetelefon.

16.03.2021 klokka 23.25:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere, studenter og hospitanter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (lagt til Gran i lista over berørte kommuner, samt presisering knyttet til testing av ansatte som kommer fra / har roppholdt seg i de berørte kommunene).

10.03.2021 klokka 08.45:
Lagt inn presiseringer i avsnittet «Vikarer og fast ansatte fra utlandet» og «Privatreiser til utlandet».

08.03.2021 klokka 09.20:
Oppdatert avsnittet «Vikarer og fast ansatte fra utlandet» etter informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til Astra Zeneca-vaksinen og unntak fra innreisekarantene.

02.03.2021 klokka 16.15:
Oppdatert avsnittene «Fravær ved stenging av barnehager, skoler og SFO» og «Sykefravær og fraværsregistrering i Gat».

01.03.2021 klokka 13.55:
Oppdatert avsnittene «Karantene og nærkontakter», «Vikarer og fast ansatte fra utlandet» og «Privatreiser til utlandet».

Endringshistorikk februar 2021

24.02.2021 klokka 09.00:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere, studenter og hospitanter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (fjernet «kommuner med høy smitte» fra lista over berørte kommuner, da retningslinjene nå kun gjelder Oslo og kommuner i Viken).

23.02.2021 klokka 12.15:
Oppdatert informasjon om unntak fra karanteneplikt for personer som har gjennomgått covid-19-infeksjon i avsnittene «Karantene og nærkontakter» og «Vikarer og fast ansatte fra utlandet».

23.02.2021 klokka 09.35:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere, studenter og hospitanter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (lagt inn nytt punkt vedrørende besøk fra berørte kommuner).

18.02.2021 klokka 16.30:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (gjelder nå Oslo, Viken og kommuner med høy smitte).

12.02.2021 klokka 15.30:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (gjelder praksis og hospitering).

10.02.2021 klokka 18.20:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (lagt inn lenke til oversikt over ring 1-kommuner og ring 2-kommuner på helsenorge.no).

02.02.2021 klokka 21.00:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (herunder oppdatert oversikt over berørte ring 1- og ring 2-kommuner i henhold til oppdaterte tiltak fra myndighetene gjeldende fra 03.02.2021).

01.02.2021 klokka 12.40:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik.

01.02.2021 klokka 12.20:
Oppdatert informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd med mutert virus (herunder oppdatert oversikt over berørte kommuner).

Endringshistorikk januar 2021

28.01.2021 klokka 15.15:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik.

27.01.2021 klokka 11.10:
Lagt til presisering under retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet i forbindelse med smitteutbrudd i Nordre Follo (klargjøring av at retningslinjene gjelder for alle som har oppholdt seg i eller hatt besøk fra berørte kommuner og inntil 10 dager etter siste kontakt).

25.01.2021 klokka 14.25:
Lagt til informasjon om retningslinjer som gjelder medarbeidere og studenter i Sykehuset Innlandet i forbindelse med smitteutbrudd i Nordre Follo.


2020

Endringshistorikk desember 2020

29.12.2020 klokka 11.50:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum.

23.12.2020 klokka 22.40:
Justert ordlyd i avsnittet «Intern informasjon» (lagt inn henvisning til stabsområde HR sin side knyttet til korona på sykehusets intranett).

21.12.2020 klokka 14.25:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Lillehammer.

09.12.2020 klokka 10.30:
Lagt til utdypning knyttet til nærkontakter i avsnittene «Vikarer og fast ansatte fra utlandet», «Privatreiser til utlandet» (presisering til punkt 7) og «Karantene og nærkontakter».

01.12.2020 klokka 12.28:
Oppdatert avsnittet «Vikarer og fast ansatte fra utlandet» med presisering knyttet til bruk av munnbind.

Endringshistorikk november 2020

30.11.2020 klokka 15.30:
Oppdatert avsnittet «Hvordan gjennomføre digitale møter» (lagt til informasjon om Microsoft Teams).

25.11.2020 klokka 13.33:
Tatt ut avsnittet «Registrering av status ved fravær», da det ikke er behov for å praktisere daglig registrering p.t.

25.11.2020 klokka 13.17:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Tynset. 

11.11.2020 klokka 12.00:
Oppdatert avsnittet «Sykefravær og fraværsregistrering i Gat» (tatt ut informasjon angående opprettet prosjektnummer 171020 for bruk av registrering av merarbeid eller innleie av vikarer som følge av karantene eller sykefravær, i påvente av nytt gjeldende reglement for slik registrering).

06.11.2020 klokka 13.10:
Oppdatert informasjon knyttet til fravær og fraværsregistrering (endringer knyttet til fravær i forbindelse med stengte barnehager og skoler/SFO).

05.11.2020 klokka 15.40:
Oppdatert avsnittet «Isolasjon» i henhold til justerte råd fra myndighetene (tid/kriterier for avisolering er endret).

05.11.2020 klokka 13.30:
Oppdatert avsnittet «Karantene og nærkontakter» i henhold til justerte råd fra myndighetene (innstramming for husstandsmedlemmer til personer i karantene).

04.11.2020 klokka 15.30:
Oppdatert avsnittet «Vikarer og fast ansatte fra utlandet» i henhold til justerte råd fra myndighetene.

04.11.2020 klokka 11.55:
Tatt ut informasjon knyttet til reiserefusjon, som ikke gjelder for reiser bestilt etter 21. mai 2020.

Endringshistorikk oktober 2020

19.10.2020 klokka 09.05:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Hamar.

15.10.2020 klokka 20.15:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Sanderud.

Endringshistorikk september 2020

29.09.2020 klokka 10.35:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum (testing foregår nå utenfor kapellet).

28.09.2020 klokka 21.00:
Oppdatert informasjon knyttet til utenlandsreiser (hovedsakelig språk og struktur). Fjernet PDF-dokument med felles anbefalinger fra de fire regionale helseforetakene (utdatert).

28.09.2020 klokka 16.05:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum.

28.09.2020 klokka 09.05:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum.

22.09.2020 klokka 13.40:
Oppdatert informasjon knyttet til risikogrupper (lagt inn henvisninger til aktuell informasjon på fhi.no og helsedirektoratet.no).

18.09.2020 klokka 11.50:
Oppdatert avsnittet «Vikarer og fast ansatte fra utlandet» i henhold til justerte råd fra myndighetene (gjelder presiseringer for grensependlere og fast ansatte i «nordsjøturnus» bosatt i Sverige eller Finland, som ikke har arbeid i helsetjenesten i hjemlandet). Oppdatert ordlyden i avsnittet «Karantene og nærkontakter» (alle nærkontakter skal i karantene, se fhi.no for definisjoner). Flyttet informasjon om fravær ved stenging av barnehager, skoler og SFO til informasjon fra stabsområde HR på intranett.

15.09.2020 klokka 09.05:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik.

14.09.2020 klokka 21.40:
Oppdatert informasjon om sykefravær og fraværsregistrering i Gat, samt informasjon om fravær ved stenging av barnehager, skoler og SFO.

14.09.2020 klokka 09.12:
Oppdatert informasjon om beredskapsnivå i forbindelse med at Sykehuset går over fra «grønn beredskap» til normal situasjon med ekstraordinære smitteverntiltak («den nye normalen»).

11.09.2020 klokka 09.30:
Oppdatert avsnittet «Har du luftveissymptomer?» i henhold til justerte råd fra myndighetene. Oppdatert informasjon om testing av ansatte. Oppdatert informasjon om psykososial støttetelefon.

10.09.2020 klokka 21.05:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Hamar.

10.09.2020 klokka 15.10:
Lagt til presisering under «Vikarer og fast ansatte fra utlandet» og «Privatreiser til utlandet» (ansatte som starter i jobb før det er gått 5 døgn etter ankomst fra «gult» land, skal testes 2 ganger med minimum 48 timers mellomrom).

07.09.2020 klokka 21.55:
Lagt til presisering i informasjon til vikarer og ansatte fra utlandet (ansatte fra «gule» land/områder skal testes før oppstart i jobb).

02.09.2020 klokka 15.50:
Oppdatert retningslinjer for ekstern møtevirksomhet under avsnittet «Møter, kurs og konferanser».

02.09.2020 klokka 14.44:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Tynset.

Endringshistorikk august 2020

31.08.2020 klokka 22.05:
Justert informasjon knyttet til vikarer og ansatte fra utlandet. Justert informasjon knyttet til utenlandsreiser (språk og struktur).

25.08.2020 klokka 08.30:
Justert informasjon knyttet til utenlandsreiser (språk og struktur). Lagt til ny smittevernoverlege under kontaktinformasjon.

14.08.2020 klokka 14.40:
Justert tekst basert på endring fra «grønne» til «gule» land og områder. Endret tekst om parkering.

12.08.2020 klokka 10.00:
Lagt til presisering om at anbefalinger knyttet til privatreiser i utlandet også gjelder for studenter som skal ha praksis i Sykehuset Innlandet og de som skal hospitere.

07.08.2020 klokka 15.05:
Lagt til informasjon om at ordinære parkeringsvilkår trer i kraft 15.08.2020.

Endringshistorikk juli 2020

29.07.2020 klokka 09.35:
Oppdatert informasjon til ansatte og vikarer fra «røde» områder i Norden og fra Schengen og EØS-land om egenerklæring.

24.07.2020 klokka 15.45:
Oppdatert informasjon knyttet til utenlandsreiser etter at punkt 5 i anbefalingene fra de regionale helseforetakene er endret.

24.07.2020 klokka 10.30:
Oppdatert informasjon knyttet til utenlandsreiser med ny presisering (også ansatte som har reist i «grønne» områder i Norden omfattes av anbefalingene fra de regionale helseforetakene). Informasjon knyttet til vikarer og ansatte fra utlandet oppdatert i henhold til dette.

23.07.2020 klokka 15.30:
Justert informasjon om testing, karantene og isolasjon (hovedsakelig språk og struktur).

22.07.2020 klokka 15.55:
Oppdatert kontaktinformasjon ved spørsmål knyttet til reisevirksomhet, testing, karantene og isolasjon.

21.07.2020 klokka 18.10:
Oppdatert informasjon knyttet til utenlandsreiser etter justerte råd fra myndighetene og anbefalinger fra de regionale helseforetakene.

20.07.2020 klokka 16.42:
Justert informasjon om testing av ansatte.

16.07.2020 klokka 10.36:
Oppdatert informasjon knyttet til vikarer og ansatte fra utlandet.

09.07.2020 klokka 09.00:
Oppdatert tidspunkt for betjening av Bedriftshelsetjenestens telefon.

02.07.2020 klokka 16.00:
Oppdatert informasjon knyttet til vikarer og ansatte fra utlandet etter justerte råd fra myndighetene (gjelder ansatte fra Sverige og fra Schengen / EØS-land).

01.07.2020 klokka 22.40:
Oppdatert informasjon knyttet til vikarer og ansatte fra utlandet etter justerte råd fra myndighetene (gjelder ansatte fra Sverige).

01.07.2020 klokka 09.10:
Oppdatert informasjon knyttet til vikarer og ansatte fra utlandet.

Endringshistorikk juni 2020

30.06.2020 klokka 13.45:
Oppdatert informasjon om bruk av kommunens parkeringsplasser ved sykehuset på Hamar.

29.06.2020 klokka 20.25:
Oppdatert informasjon om bruk av kommunens parkeringsplasser ved sykehuset på Gjøvik.

25.06.2020 klokka 12.30:
Oppdatert informasjon knyttet til ansatte bosatt i utlandet.

23.06.2020 klokka 14.45:
Oppdatert informasjon knyttet til ansatte bosatt i utlandet. Oppdatert informasjon om reise og refusjon (detaljert informasjon tilgjengelig på intranett).

16.06.2020 klokka 22.00:
Oppdatert informasjon om tjenestereiser og privatreiser til utlandet, samt informasjon knyttet til ansatte bosatt i utlandet, i henhold til oppdaterte føringer fra myndighetene.

11.06.2020 klokka 14.35:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik.

10.06.2020 klokka 20.00:
Oppdatert informasjon om fraværsregistrering i Gat (prosedyre tilgjengelig i Kvalitetsportalen), samt åpningstider for psykososial støttetelefon.

09.06.2020 klokka 08.25:
Oppdatert informasjon om karantene.

Endringshistorikk mai 2020

29.05.2020 klokka 13.32:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Lillehammer.

28.05.2020 klokka 09.45:
Oppdatert avsnitt om regulering av reise- og møtevirksomhet.

22.05.2020 klokka 14.25:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik.

20.05.2020 klokka 16.00:
Oppdatert avsnitt om hvordan koble seg på sykehusets nettverk hjemmefra.

12.05.2020 klokka 13.00:
Oppdatert avsnitt om grupper som ikke skal møte på jobb, herunder informasjon knyttet til karantene. Oppdatert avsnitt om regulering av reise- og møtevirksomhet.

05.05.2020 klokka 18.00:
Beredskapsnivå er endret fra gult til grønt.

01.05.2020 klokka 12.30:
Beredskapsnivå er endret fra grønt til gult.

Endringshistorikk april 2020

30.04.2020 klokka 12.30:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik og Elverum.

28.04.2020 klokka 16.55:
Foretatt mindre språklige justeringer og lagt til avsnitt om informasjon fra stabsområde HR.

24.04.2020 klokka 14.45:
Oppdatert tidspunkt for betjening av Bedriftshelsetjenestens telefon.

21.04.2020 klokka 15.30:
Beredskapsnivå er endret fra gult til grønt.

21.04.2020 klokka 09.30:
Lagt til informasjon om registrering av status for ansatte som er i hjemmekarantene, hjemmeisolasjon eller som har fravær på grunn av luftveissymptomer.

20.04.2020 klokka 13.30:
Fjernet tidspunkter for testing av ansatte på Lillehammer i påsken.

14.04.2020 klokka 14.00:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum.

12.04.2020 klokka 10.45:
Flyttet informasjon om sist oppdatert for innhold som ikke er oppdatert siste to døgn.

07.04.2020 klokka 14.45:
Oppdatert tidspunkt for betjening av Bedriftshelsetjenestens telefon samt informasjon om testing av ansatte på Elverum i påsken.

03.04.2020 klokka 19.35:
Lagt til tidspunkter for testing av ansatte på Lillehammer i påsken.

02.04.2020 klokka 22.00:
Lagt til informasjon om ny portal for pålogging hjemmefra med privat PC.

01.04.2020 klokka 14.30:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Gjøvik.

Endringshistorikk mars 2020

31.03.2020 klokka 21.20:
Foretatt mindre språklige justeringer i informasjon om testing av ansatte.

30.03.2020 klokka 19.00:
Oppdatert informasjon om risikogrupper.

28.03.2020 klokka 20.35:
Oppdatert tidspunkt for testing av ansatte på Lillehammer.

27.03.2020 klokka 15.25:
Oppdatert tidspunkt for testing av ansatte på Elverum.

27.03.2020 klokka 15.05:
Lagt til informasjon om utvidet åpningstid for psykososial støtte.

27.03.2020 klokka 11.25:
Oppdatert tidspunkt for testing av ansatte på Gjøvik.

26.03.2020 klokka 18.00:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte.

26.03.2020 klokka 16.30:
Lagt til informasjon om spørsmål og svar ved pålogging i Læringsportalen hjemmefra, brukerstøtte hos Sykehuspartner, samt retningslinjer for yrkesforsikring og kompensasjon ved hjemmekontor. Justert struktur.

25.03.2020 klokka 22.50:
Lagt ut ny kode og kodeforklaring ved fraværsregistrering i Gat.

24.03.2020 klokka 12.30:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum.

24.03.2020 klokka 08.20:
Oppdatert kodeforklaring ved fraværsregistrering i Gat.

23.03.2020 klokka 16.40:
Lagt til informasjon om Skype på mobilen.

23.03.2020 klokka 09.15:
Lagt til informasjon om psykososial støtte til ansatte.

23.03.2020 klokka 09.05:
Lagt ut oppdaterte kodeforklaringer ved fraværsregistrering i Gat.

21.03.2020 klokka 17.15:
Oppdatert tidspunkter for betjening av Bedriftshelsetjenestens telefon.

20.03.2020 klokka 18.00:
Lagt til informasjon om muligheter for innkvartering av helsepersonell.

20.03.2020 klokka 14.30:
Lagt til informasjon om testing på Sanderud og Reinsvoll.

20.03.2020 klokka 12.05:
Oppdatert med presisering fra Sykehuspartner på bruk av nettverk.

20.03.2020 klokka 08.10:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte på Elverum.

19.03.2020 klokka 23.55:
Oppdatert informasjon om testing av ansatte og grupper som ikke skal møte på jobb.

19.03.2020 klokka 20.12:
Oppdatert tidspunkt for testing av ansatte på Gjøvik.

18.03.2020 klokka 14.40:
Lagt til presisering om at ansatte ikke har mulighet til å skrive ut sensitiv informasjon på hjemmekontor.

17.03.2020 klokka 22.20:
Lagt til informasjon til ansatte om testing.

17.03.2020 klokka 21.30:
Lagt til informasjon til ansatte om smitteverntiltak i situasjoner hvor ansatte bor sammen med personer med luftveisinfeksjon.

17.03.2020 klokka 14.05:
Oppdatert med informasjon om Læringsportalen.

16.03.2020 klokka 23.40:
Oppdatert informasjon om hjemmekarantene og lagt til informasjon til grensependlere.

16.03.2020 klokka 19.20:
Lagt ut oppdaterte kodeforklaringer ved fraværsregistrering i Gat.

16.03.2020 klokka 18.10:
Lagt ut informasjon om hvordan gjennomføre elektroniske møter.

16.03.2020 klokka 12.34:
Lagt ut informasjon om hvordan bruke sykehus-PC til hjemmekontor.

16.03.2020 klokka 11.12:
Lagt til informasjon om gratis parkering for ansatte.

16.03.2020 klokka 10.55:
Lagt til punkt om at retningslinjer oppdateres fortløpende.

15.03.2020 klokka 21.20:
Lagt til informasjon om ivaretakelse av pasienter.

14.03.2020 klokka 22.40:
Flere retningslinjer er justert.

14.03.2020 klokka 19.58:
Lagt til nye koder for fraværsregistrering i Gat. Lagt til brukerveiledninger for Skype for Business.

14.03.2020 klokka 14.00:
Lagt til informasjon om hvordan ansatte kan logge seg på sykehusets systemer fra hjemme-PC.​

14.03.2020 klokka 11.30:
Lagt til informasjon til risikogrupper.

13.03.2020 klokka 14.50:
Oppdatert informasjon om hjemmekarantene etter justerte råd fra myndighetene.

13.03.2020 klokka 10.30:
Beredskapsnivå er endret fra grønt til gult. 

Fant du det du lette etter?