Registrering av status

Daglig registrering av status ved hjemmekarantene, hjemmeisolasjon eller fravær på grunn av luftveissymptomer

Logg deg på for å registrere status


Hvem skal registrere status?

Ansatte som er i hjemmekarantene, hjemmeisolasjon eller som har fravær på grunn av luftveissymptomer skal daglig registrere egen status elektronisk.

Hvorfor gjøres registreringen?

Daglig registrering av ansattes status bidrar til at Sykehuset Innlandet kan sikre god styring og prioritering av ressursene i en krevende situasjon. Det er viktig at denne informasjonen er pålitelig og av høy kvalitet, noe vi oppnår ved at ansatte som er i hjemmekarantene, hjemmeisolasjon eller har fravær på grunn symptomer for luftveisinfeksjon registrerer sin status.

Hensikten med å innføre elektronisk egenregistrering er å forenkle datainnsamlingen, øke informasjonssikkerheten, redusere mengden manuelt arbeid knyttet til oppfølging, samt sikre gode styringsdata for planlegging av ressurssituasjonen på alle nivåer i helseforetaket.

Hvordan fungerer det?

Registreringsløsningen innebærer at den enkelte ansatte selv registrerer opplysninger om egen status gjennom pålogging med elektronisk ID via ID-porten. Lenke til pålogging finner du øverst på siden.

Hva skjer med informasjonen?

Definerte roller sentralt i stabsområde HR og et fåtall personer utpekt av divisjonenes/stabenes beredskapsutvalg har tilgang til data på aggregert nivå (ned til enhet).

De har også tilgang til følgende respondentdata:

 • navn
 • stillingskode
 • organisasjonstilhørighet
 • dato forventet tilbake til jobb

Dataene danner grunnlag for daglig statusrapportering over ressurssituasjonen i Sykehuset Innlandet, samt prognoser som viser bevegelser i arbeidsstyrken fram i tid.

Dataene som samles inn lagres av Checkware og slettes når formålet med innsamlingen opphører. Checkware sin plattform har gjennomgått regional risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) og er godkjent for distribusjon og lagring av sensitive data.

Praktisk gjennomføring

Registrering skjer gjennom pålogging via lenke øverst på siden. Pålogging gjøres med elektronisk ID via ID-porten (for eksempel BankID).

Ved første pålogging

 • Første gang du logger på må du fylle ut overordnet informasjon som navn, organisasjonstilhørighet og aktuell status.

Etter dette kommer du til en registreringsside med tre valg:

 1. «Daglig statusregistrering»
  Her må du enten bekrefte at din status er uforandret eller om den har endret seg. Har status endret seg må du fylle inn hva som er endret.
 2. «Kvittering tilbake på jobb»
  Den dagen du ikke lenger er i karantene eller isloasjon, eller er hjemme på grunn av luftveissymptomer, avslutter du egenregistreringen ved å klikke på denne knappen.
 3. «Logg ut»
  Logger deg ut av løsningen etter at du er ferdig med registreringen.

Ved framtidig pålogging

 • Dersom du kommer i ny karantene eller isolasjon på et senere tidspunkt, logger du på registreringsløsningen på samme måte og legger inn aktuell status under «Daglig statusrapportering».

Når og hvor ofte skal jeg registrere?

 • Registrering gjøres én gang per dag.
 • Registreringen gjøres når som helst på døgnet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med nærmeste leder eller via e-postadressen hr.informasjon@sykehuset-innlandet.no hvis du har spørsmål eller innspill.


Fant du det du lette etter?