Testing av ansatte

Folkehelseinstituttets testkriterier legges til grunn for hvem som skal testes:


 1. Avgjørelsen om testing av syk ansatt i regi av sykehuset skal tas av egen leder. Koordinerende smittevernoverlege ved somatisk sykehus kan konsulteres.
 2. Fastlegen kan stå for testingen der dette er naturlig. Avdelingsoverlege / nærmeste leder må informeres om resultat.
 3. Avdelingsoverlegen er rekvirent (husk telefonnummer), og bedriftslege, Jan Wiggert Schmitz, er kopimottaker. Der hvor det ikke er noen avdelingsoverlege, er bedriftslege hovedmottaker.
 4. Rekvisisjonen skal inneholde følgende opplysninger: Stillingsforhold og telefonnummer, symptomer, symptomdebut, reiseanamnese og nærkontakter. Kryss av for at dette er en poliklinisk pasient.
 5. Rekvisisjoner som tydelig er merket ansatt vil bli prioritert for analyse. Det har ingen hensikt å be om ø-hjelp. Den ansatte skal uansett være hjemme 1-2 døgn etter symptomfrihet.
 6. Formidling av positive prøvesvar: Mikrobiologen ringer ut alle positive prøvesvar til kommuneoverlege der den ansatte bor og til rekvirent anført på rekvisisjonen.
 7. Formidling av negative prøvesvar: Svar frigis elektronisk fra mikrobiologen direkte inn i pasientjournal. Rekvirent videreformidler prøvesvar til ansatte, enten selv eller ved hjelp fra andre, for eksempel sekretær.
 8. Spørsmål angående videre karantene besvares av avdelingsleder, eventuelt bedriftshelsetjenesten eller smittevern.
 9. Ved positivt funn, se prosedyre for smittesporing.
 10. Testing gjøres ved stasjonene under (bruk geografisk nærmeste sykehus/teststasjon).


Lillehammer

Oppdatert 02.06.2020 kl. 09.07

 • Sted for testing:
  • Utenfor akuttmottaket
 • Tidspunkt for testing:
  • Klokka 08.00 til 08.15 (hverdager)
 • Før ankomst:
  • Ring 61 28 98 10
  • Informer om at du skal testes
  • Oppgi navn på din avdeling og avdelingsoverlege
  • Ta med ID-kort
 • Ved ankomst:
  • Ring 61 28 98 10
  • Informer om at du skal testes som ansatt og er utenfor
  • Du testes i egen bil (om mulig)

Gjøvik

Oppdatert 11.06.2020 kl. 14.35

 • Sted for testing:
  • Testing foregår utenfor inngang 6. Her er det et merket testområde betjent av Øre/nese/hals-avdelingen.
 • Tidspunkt for testing:
  • Klokka 11.00-11.30 (hverdager)
 • Før ankomst:
  • Ansatt tar kontakt med egen leder.
  • Prøvetaking meldes på skjema, tilgjengelig for ledere via MinSide, til Bjørg Irene Harby (telefon 941 49 759) eller Tone Pettersen (telefon 900 34 811) innen klokka 10.00 dagen test skal tas.
 • Ved ankomst:
  • Den som skal testes tar med ID-kort og viser frem dette, og oppgir navnet på respektive avdelingsoverlege eller avdelingssjef.
  • Det ligger en bunke med rekvisisjoner og liste med navn på avdelingssjef/-overlege med tilhørende HPR-nummer og mobiltelefon på bordet i testområdet. Rekvisisjonen fylles ut av testpersonalet.

Hamar

 • Sted for testing:
  • Testing foregår utenfor akuttmottaket.
 • Tidspunkt for testing:
  • Det avtales testing på avsatt tidspunkt enten klokka 11.00 eller klokka 13.00.
 • Før ankomst:
  • Den ansatte ringer selv til telefon 62 53 74 64 og oppgir egne personalia, og opplysningene under punkt 5 over, slik at alle papirer kan fylles ut i forkant.
  • Den som skal testes tar med ID-kort.
 • Ved ankomst:
  • Den ansatte kjører i egen bil til parkeringsplassen ved akuttmottaket og venter inne i bilen til det er deres tur. Selve prøven tas gjennom åpent vindu.
  • Ansatte som ikke har egen bil, venter utenfor.      

Elverum

Oppdatert 30.04.2020 kl. 12.30

Testing mandag til fredag (gjelder ikke helligdager):

 • Sted for testing:
  • Testing foregår i telt til høyre for akuttmottaket (sett forfra).
 • Tidspunkt for testing:
  • Testing foregår fra klokka 13.00-14.00 mandag til fredag.
 • Før ankomst:
  • Ansatt, som har pasientnært arbeid, tar kontakt med egen leder.
  • Leder eller ansatt ringer telefon 952 36 825.
  • Telefonen er åpen fra klokka 08.30-14.30 mandag til fredag.
  • I de tilfeller hvor den ansatte ikke har snakket med leder i forkant, henvises den ansatte tilbake til leder. Dette slik at leder til enhver tid er orientert om testing i egen enhet.
  • Alle papirer fylles ut på forhånd.
 • Ved ankomst:
  • Den som skal til test tar med ID-kort
  • Den ansatte kjører i egen bil til parkeringsplassen ved akuttmottaket og venter inne i bilen til det er deres tur. Selve prøven tas gjennom åpent vindu.
  • Ansatte som ikke har egen bil, venter utenfor.

Ved behov for testing på helligdager og helg:

 • Sted for testing:
  • Testing foregår i telt til høyre for akuttmottaket (sett forfra).
 • Tidspunkt for testing:
  • Testing foregår etter avtale.
 • Før ankomst:
  • Ansatt, som har pasientnært arbeid, tar kontakt med egen leder.
  • Leder eller ansatt ringer telefon 482 72 225 (telefonnummeret gjelder helligdager og helg).
  • Telefonen er åpen fra klokka 10.00-17.00 (tidspunktet gjelder helligdager og helg).
  • I de tilfeller hvor den ansatte ikke har snakket med leder i forkant, henvises den ansatte tilbake til leder. Dette slik at leder til enhver tid er orientert om testing i egen enhet.
 • Ved ankomst:
  • Den som skal til test tar med ID-kort
  • Den ansatte kjører i egen bil til parkeringsplassen ved akuttmottaket og venter inne i bilen til det er deres tur. Selve prøven tas gjennom åpent vindu.
  • Ansatte som ikke har egen bil, venter utenfor.

Reinsvoll

 • Sted for testing:
  • «Drive in» ved inngang til aktivitetshus ved sandvolleyballbanen.
  • Ved dårlig vær (vind/regn/snø) opprettes teststasjon i garasjen ved siden av sandvolleyballbanen.
 • Tidspunkt for testing:
  • Hverdager fra klokka 12.00.
 • Før ankomst:
  • Ved nyoppståtte forkjølelsessymptomer skal ansatte kontakte sin enhetsleder, som deretter kontakter testpersonalet.
   • Dette gjelder både for TSB Reinsvoll og Akutt/Psykose.
  • Testpersonalet kontakter de som skal testes med:
   • Dato og time for prøvetaking.
   • Informasjon om ansattes mulighet til å sjekke prøvesvar for raskere tilbakemelding på testresultat.
 • Ved ankomst:
  • De det skal tas prøve av, parkerer i nærheten av teststasjonen og ringes inn etter avtalt rekkefølge.
 • Testing av pasienter:
  • Test av pasienter med nyoppstått luftveissymptom avklares med aktuell enhet.
  • Det vurderes om test skal gjøres inne på isolatrom eller annet sted.

Sanderud

 • Sted for testing:
  • «Drive in» utenfor inngang til enhet for utredning og avrusning 1A.
 • Tidspunkt for testing:
  • Klokka 09.00-15.30 (hverdager)
 • Før ankomst:
  • Den ansatte ringer selv mellom klokka 08.30-15.00 til TSB sin vakttelefon på 469 37 232, og oppgir personnummer, adresse og telefonnummer
  • Tidspunkt for testing tildeles primært dagen etter.
 • Ved ankomst:
  • Prøvetakingen gjennomføres mens du sitter i egen bil.
  • Kjør slik at den som skal testes er nærmest bygningen.
  • Bli sittende i bilen til det kommer en person ut til deg.

Tynset

 • Sted for testing:
  • Testing foregår utenfor «luftambulanseinngangen».
 • Tidspunkt for testing:
  • Avsatt tid kunngjøres fortløpende internt.
 • Før ankomst:
  • Leder melder testbehov til Marit Motrøen eller Ingeborg Kirkbakk.
 • Ved ankomst:
  • Testes i egen bil.


Rekvirenter henvises til Sykehuset Innlandets flytskjema for videre detaljer:
Fant du det du lette etter?