Informasjon til fødende

Det er igangsatt en rekke tiltak knyttet til covid-19-smitte. Her følger kort informasjon til deg som venter barn.

 •  Mor og partner må svare på spørsmål knyttet til smitte av covid-19 når de kontakter sykehuset fordi fødselen nærmer seg.
 • Om mor er smittet med covid-19 eller mistenkt smittet blir hun isolert på fødestue/barsel. Da kan partner kan dessverre ikke være med.

Sykehuset Innlandet er i grønn beredskap og da gjelder følgende regler:

Skifte av nivå kan skje på kort varsel.

 • Både mor og partner må være friske for at partner kan være til stede


Fødepoliklinikk

 • Partner kan være med på rutineultralydscreening
 • Partner kan ikke være med på vanlig fødepoliklinikk

Fødsel

 • En partner kan være til stede under aktiv fødsel

Planlagt keisersnitt

 • Partner kan være til stede ved planlagt keisersnitt
 • Ved akutt keisersnitt må partner vente på fødeavdelingen til mor er tilbake

Føde- og barselavdelingen

 • En partner kan være til stede minimum 12 timer etter fødsel (med forbehold om romkapasitet)
 • Det er lov med besøk i avdelingen av partner og søsken, etter avtale med avdelingen
 • Annet besøk på barsel ønskes ikke

Oversikt over fødselsavdelinger

Føde-/barselavdeling, Gjøvik Føde-/barselavdeling, ElverumFøde-/barselavdeling, LillehammerFødestua, Tynset

Har du spørsmål knyttet til svangerskap?

Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere deg og eventuelt henvise videre.

Ved endringer i beredskap gjelder følgende regler

Fødepoliklinikk

 • Partner kan ikke være med

Fødsel

 • En partner kan være til stede under fødsel
 • Han/hun må dra hjem rundt 2 timer etter fødsel
 • Etter det kan partner ikke være til stede i avdelingen
 • Ingen kan komme på besøk i avdelingen

Planlagt keisersnitt

 • Partner venter på egnet sted ved keisersnitt
 • Partner kan ivareta barnet på barselavdelingen til mor er tilbake

Føde- og barselavdelingen

 • Partner kan ikke være til stede

 

 

 


Fant du det du lette etter?