Informasjon til fødende

Her finner du som venter barn informasjon om aktuelle tiltak knyttet til covid-19.

Vurdering av smitterisiko

 • Mor og partner må svare på spørsmål knyttet til covid-19-smitte når de kontakter sykehuset fordi fødselen nærmer seg.
 • Om mor er smittet med covid-19 eller mistenkt smittet blir hun isolert på fødestue/barsel. Da kan partner dessverre ikke være med.
 • Både mor og partner må være friske for at partner kan være til stede.

For tiden gjelder følgende retningslinjer:


Fødepoliklinikk

 • Partner kan være med på rutineultralydscreening (ordinær ultralyd).
 • Partner kan ikke være med på vanlig fødepoliklinikk.

Fødsel

 • En partner kan være til stede under aktiv fødsel.

Planlagt keisersnitt

 • Partner kan være til stede ved planlagt keisersnitt.
 • Ved akutt keisersnitt må partner vente på fødeavdelingen til mor er tilbake.

Føde- og barselavdelingen

 • Partner kan være til stede etter fødsel og i barseltiden. 
 • Overnattingsmuligheter for partner vil variere mellom avdelingene avhengig av romkapasitet og smittesituasjon ved det aktuelle fødestedet. Informasjon gis i forbindelse med oppholdet.
 • Det er lov med besøk i avdelingen av partner og søsken, etter avtale med avdelingen.
 • Annet besøk på barsel ønskes ikke.

Oversikt over fødselsavdelinger

Føde-/barselavdeling, Gjøvik Føde-/barselavdeling, ElverumFøde-/barselavdeling, LillehammerFødestua, Tynset

Har du spørsmål knyttet til svangerskap?

Vi ber deg stille disse til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere deg og eventuelt henvise videre.

Retningslinjer ved forverret smittesituasjon 

Skifte av beredskapsnivå kan skje på kort varsel. Ved endring til høyere beredskapsnivå (gul eller rød beredskap) gjelder følgende retningslinjer:


Fødepoliklinikk

 • Partner kan ikke være med.

Fødsel

 • En partner kan være til stede under fødsel.
 • Han/hun må dra hjem rundt 2 timer etter fødsel.
 • Etter det kan partner ikke være til stede i avdelingen.
 • Ingen kan komme på besøk i avdelingen.

Planlagt keisersnitt

 • Partner venter på egnet sted ved keisersnitt.
 • Partner kan ivareta barnet på barselavdelingen til mor er tilbake.


Føde- og barselavdelingen

 • Partner kan ikke være til stede.

 

 

 

Fant du det du lette etter?