Informasjon til fødende

Her finner du som venter barn informasjon om aktuelle tiltak knyttet til covid-19.

Vurdering av smitterisiko

 • Mor og partner må svare på spørsmål knyttet til covid-19-smitte når de kontakter sykehuset fordi fødselen nærmer seg.
 • Om mor er smittet med covid-19 eller mistenkt smittet blir hun isolert på fødestue/barsel. Da kan partner dessverre ikke være med.
 • Både mor og partner må være friske for at partner kan være til stede.

For tiden gjelder følgende retningslinjer:


Fødepoliklinikk

 • Partner kan være med på rutineultralydscreening (ordinær ultralyd).
 • Partner kan ikke være med på vanlig fødepoliklinikk.

Fødsel

 • En partner kan være til stede under fødsel.

Planlagt keisersnitt

 • Partner kan være til stede ved planlagt keisersnitt.
 • Ved akutt keisersnitt må partner vente på fødeavdelingen til mor er tilbake.

Føde- og barselavdelingen

 • Partner kan være til stede etter fødsel og i barseltiden. 
 • Overnattingsmuligheter for partner vil variere mellom avdelingene avhengig av romkapasitet og smittesituasjon ved det aktuelle fødestedet. Informasjon gis i forbindelse med oppholdet.
 • Det er lov med besøk i avdelingen av partner og søsken, etter avtale med avdelingen.
 • Annet besøk på barsel ønskes ikke.

Oversikt over fødselsavdelinger

Føde-/barselavdeling, Gjøvik Føde-/barselavdeling, ElverumFøde-/barselavdeling, LillehammerFødestua, Tynset

Har du spørsmål knyttet til svangerskap?

Vi ber deg stille disse til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere deg og eventuelt henvise videre.

Retningslinjer ved forverret smittesituasjon 

Retningslinjene kan endres på kort varsel ved høyt smittetrykk lokalt i opptaksområdet for den enkelte fødeavdeling, eller ved skifte av beredskapsnivå for hele Sykehuset Innlandet.

I disse situasjonene gjelder følgende retningslinjer:


Fødepoliklinikk

 • Partner kan ikke være med.

Føde- og barsel

 • Partner kan være til stede under fødsel.
 • Han/hun kan være til stede i barsel avhengig av romkapasitet og smittesituasjon ved det aktuelle fødestedet. Informasjon gis i forbindelse med oppholdet.
 • Partner må være til stede under hele oppholdet og kan ikke gå ut og inn av avdelingen.
 • Ingen andre kan komme på besøk i avdelingen.

Planlagt keisersnitt

 • Partner venter på egnet sted ved keisersnitt.
 • Partner kan ivareta barnet på barselavdelingen til mor er tilbake.

 

 

 

Fant du det du lette etter?