Illustrasjonsbilde

Informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

På denne siden tilgjengeliggjøres aktuell informasjon til pasienter, pårørende og besøkende knyttet til koronavirus.Mer ordinær aktivitet

 • Tiltak for å forberede økt tilstrømming av pasienter med covid-19 har medført redusert drift ved poliklinikker og utsettelser i planlagte innleggelser og dagbehandling. Kun øyeblikkelig hjelp, fødsler, dialyse eller annen livsviktig behandling som ikke kan vente, har gått som normalt.
 • Planlagt pasientbehandling trappes gradvis opp igjen. Dessverre vil det ta noe tid før alle som har fått utsatt oppmøte får ny time. Alle pasienter som berøres av timeavtaler som må utsettes, blir kontaktet av sykehuset.

Informasjon om timeavtaler

 • Dersom du ikke har grunn til å mistenke at du kan være smittet, skal du møte som vanlig til timeavtalen din om du ikke har fått annen beskjed.
 • Der det er hensiktsmessig, kan timer gjennomføres som telefonkonsultasjon, eventuelt med video.
 • Du må ta kontakt før oppsatt time hvis du eller din ledsager i løpet av de siste 10 dagene:
  • har vært i utlandet (med visse unntak definert av myndighetene) eller er i karantene
  • har hatt kontakt med en som er smittet av koronavirus
  • har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals, forkjølelse)
 • Pasienter som på grunn av dette må utsette time, må gi snarlig beskjed, men belastes ikke egenandel eller gebyr for ikke å møte.
 • Ta kontakt med avdelingen på telefon for avklaring. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet eller via sentralbordet på telefon 915 06 200.
Les mer gjennomføring av videokonsultasjoner

Adgangskontroll

 • For å begrense risiko for smitte, opprettholdes det adgangskontroll ved våre behandlingssteder. Dette medfører at enkelte innganger kan være stengt.
 • Inngangene som er åpne kontrolleres. Bruk hovedinngangen på sykehuset.

Restriksjoner for ledsagere

 • Barn under 16 år og andre pasienter som trenger ledsager, kan ha pårørende med inn på sykehuset under oppholdet. Bruk av ledsager begrenses for øvrig til et minimum.
 • Det forutsettes at ledsagere i løpet av de siste 10 dagene:
  • ikke har vært i utlandet (med visse unntak definert av myndighetene) eller er i karantene
  • ikke har hatt kontakt med en som er smittet av koronavirus
  • ikke har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals, forkjølelse)
 • Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre.

Restriksjoner for besøk

Oppdatert 16.06.2020 kl. 09.05

 • Det er fortsatt restriksjoner for besøk ved våre sykehus, men Sykehuset Innlandet ønsker å legge til rette for noe besøk til innlagte pasienter.
 • Nærmeste pårørende kan, etter å ha avtalt med avdelingen på forhånd, komme på besøk med varighet opptil en time daglig. Maks antall besøkende per dag begrenses til to. 
 • Det forutsettes at besøkende i løpet av de siste 10 dagene:         
  • ikke har vært i utlandet (med visse unntak definert av myndighetene) eller er i karantene
  • ikke har hatt kontakt med en som er smittet av koronavirus
  • ikke har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals, forkjølelse)
 • I tillegg gjelder følgende anbefalinger for besøk:
  • Kontakt avdelingen på forhånd og avklar at det passer med besøk
  • Utfør håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
  • Hold minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter
  • Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde deg i fellesarealer
  • Utfør håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom
 • For pasienter med covid-19 gjelder særskilte regler for eventuelle besøk. Sykehuset Innlandet har egne rutiner for dette, noe som kan innebære at besøkende må bruke personlig beskyttelsesutstyr.
 • Merk at noen avdelinger kan ha særskilte tilpasninger og begrensninger for besøk. Ta derfor alltid kontakt med den aktuelle avdelingen på forhånd.

Psykososial støttetelefon

 • Pårørende til inneliggende pasienter med covid-19 og andre kritisk syke, som har begrenset mulighet til å komme på besøk, kan ringe psykososial støttetelefon på telefonnummer 482 87 666.
 • Telefonen er betjent fra klokka 09.00–15.00 hverdager.
 • Støttetelefonen kommer i tillegg til oppfølgingen pårørende får fra ansatte ved enheten hvor pasienten er innlagt. Svar på medisinske spørsmål eller konkrete spørsmål knyttet til behandling kan ikke gis her.

Utbruddet er ikke over

 • Utbruddet av koronavirus kan endre seg, noe som kan føre til at sykehuset må omprioritere. Derfor kan det komme endringer i planlagte timer på kort varsel. 
 • Det skal være trygt å være på sykehuset. Vi ber alle om å holde avstand og støtte opp under smitteverntiltakene som gjøres for å begrense risikoen for smitte. 

Fant du det du lette etter?