Illustrasjonsbilde

Informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

På denne siden tilgjengeliggjøres aktuell informasjon til pasienter, pårørende og besøkende i Sykehuset Innlandet knyttet til koronavirus.Timeavtaler 

Oppdatert 10.09.2020 kl. 15.40

 • Dersom du ikke har grunn til å mistenke at du kan være smittet, skal du møte som vanlig til timeavtalen din om du ikke har fått annen beskjed.
 • Der det er hensiktsmessig, kan timer gjennomføres som telefon- eller videokonsultasjon.
 • Du må ta kontakt før oppsatt time hvis du eller din ledsager:
  • i løpet av de siste 10 dagene har vært i utlandet eller er i karantene
  • i løpet av de siste 10 dagene har hatt kontakt med en som er smittet av koronavirus
  • har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals, forkjølelse)
 • Pasienter som på grunn av dette må utsette time, må gi snarlig beskjed. Hvis du ikke møter til timen og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr.
 • Ta kontakt med avdelingen på telefon for avklaring. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet eller via sentralbordet på telefon 915 06 200.
 • Utbruddet av koronavirus kan endre seg, noe som kan føre til at sykehuset må omprioritere. Derfor kan det komme endringer i planlagte timer på kort varsel.


Presisering

 • Alle som har hatt koronavirus eller symptomer på koronavirus uten å ha blitt testet, skal være symptomfrie tre dager før de møter til time.
 • Før planlagte innleggelser og operasjoner kan det kreves opp til syv dagers symptomfrihet dersom det ikke foreligger negative tester tatt etter at en ble frisk.

Adgangskontroll

 • For å begrense risiko for smitte, opprettholdes det adgangskontroll ved våre behandlingssteder. Dette medfører at enkelte innganger kan være stengt.
 • Inngangene som er åpne kontrolleres. Bruk hovedinngangen på sykehuset.

Restriksjoner for ledsagere 

Oppdatert 01.09.2020 kl. 14.00

 • Barn under 18 år og andre pasienter som trenger ledsager, kan ha pårørende med inn på sykehuset under oppholdet. Bruk av ledsager begrenses for øvrig til et minimum.
 • Det forutsettes at ledsagere:
  • i løpet av de siste 10 dagene ikke har vært i utlandet eller er i karantene
  • i løpet av de siste 10 dagene ikke har hatt kontakt med en som er smittet av koronavirus
  • ikke har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals, forkjølelse)
 • Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre.

Restriksjoner for besøk 

Oppdatert 02.02.2021 kl. 11.00

Generelle restriksjoner for besøk

 • Det er fortsatt restriksjoner for besøk ved våre sykehus, men Sykehuset Innlandet ønsker å legge til rette for noe besøk til innlagte pasienter.
 • Nærmeste pårørende kan, etter å ha avtalt med avdelingen på forhånd, komme på besøk med varighet opptil en time daglig. Maks antall besøkende per dag begrenses til to.
 • Besøkende bør om mulig kontakte avdelingen senest dagen før for å avtale tidspunkt for besøk.
 • Det forutsettes at besøkende:         
  • i løpet av de siste 10 dagene ikke har vært i utlandet eller er i karantene
  • i løpet av de siste 10 dagene ikke har hatt kontakt med en som er smittet av koronavirus
  • ikke har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals, forkjølelse)
 • I tillegg gjelder følgende anbefalinger for besøk:
  • Kontakt avdelingen på forhånd og avklar at det passer med besøk
  • Utfør håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
  • Hold minst 2 meter avstand til ansatte og pasienter
  • Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde deg i fellesarealer
  • Utfør håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom
 • For pasienter med covid-19 gjelder særskilte regler for eventuelle besøk. Sykehuset Innlandet har egne rutiner for dette, noe som kan innebære at besøkende må bruke personlig beskyttelsesutstyr.
 • Merk at noen avdelinger kan ha særskilte tilpasninger og begrensninger for besøk. Ta derfor alltid kontakt med den aktuelle avdelingen på forhånd.

Psykososial støttetelefon

Oppdatert 04.11.2020 kl. 12.05

 • Pårørende til inneliggende pasienter med covid-19 og andre kritisk syke, som har begrenset mulighet til å komme på besøk, kan ringe psykososial støttetelefon på telefonnummer 468 58 791.
 • Telefonen er betjent fra klokka 09.00–15.00 hverdager.
 • Støttetelefonen kommer i tillegg til oppfølgingen pårørende får fra ansatte ved enheten hvor pasienten er innlagt. Svar på medisinske spørsmål eller konkrete spørsmål knyttet til behandling kan ikke gis her.

Hold avstand

 • Det skal være trygt å være på sykehuset. Vi ber alle om å holde anbefalt avstand og støtte opp under smitteverntiltakene som gjøres for å begrense risikoen for smitte. 


Fant du det du lette etter?