Informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

På denne siden tilgjengeliggjøres aktuell informasjon til pasienter, pårørende og besøkende i Sykehuset Innlandet knyttet til koronavirus.

Timeavtaler 

Oppdatert 01.09.2021 kl. 08.00

 • ​Dersom du ikke har grunn til å mistenke at du kan være smittet, skal du møte som vanlig til timeavtalen din om du ikke har fått annen beskjed.
 • Der det er hensiktsmessig, kan timer gjennomføres som telefon- eller videokonsultasjon.
 • Du må ta kontakt før oppsatt time hvis du eller din ledsager:
  • har Covid-19 symptomer: luftveissymptomer (inkludert feber, nyoppstått hoste, tungpusthet, sår hals, forkjølelse), slapphet, hodepine, tap av lukt/smak.
  • er i smittekarantene eller innreisekarantene.
 • pasienter som på grunn av dette må utsette time, må gi snarlig beskjed. Hvis du ikke møter til timen og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr.
 • Ta kontakt med avdelingen på telefon for avklaring. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet eller via sentralbordet på telefon 915 06 200.
 • Utbruddet av koronavirus kan endre seg, noe som kan føre til at sykehuset må omprioritere. Derfor kan det komme endringer i planlagte timer på kort varsel.


Presisering

 • Alle som har hatt koronavirus eller symptomer på koronavirus uten å ha blitt testet, skal være symptomfrie tre dager før de møter til time.​
 • Før planlagte innleggelser og operasjoner kan det kreves opp til syv dagers symptomfrihet dersom det ikke foreligger negative tester tatt etter at en ble frisk.

Restriksjoner for ledsagere 

Oppdatert 01.09.2021 kl. 08.00

 • Bruk av ledsager bør begrenses slik at smittevernregler kan opprettholdes. De som trenger ledsager, kan ha med 1 person inn på sykehuset under oppholdet.
 • Det forutsettes at ledsagere:
  • ikke har Covid-19-symptomer: luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpusthet, sår hals, forkjølelse), slapphet, hodepine, tap av lukt/smak.
  • ikke er i smittekarantene eller innreisekarantene
  • bruker munnbind ved avstand under 1 meter til andre
 • Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre.

Restriksjoner for besøk 

Oppdatert 01.09.2021 kl. 08.00

Generelle restriksjoner for besøk

 • Vi ønsker å begrense besøk til innlagte pasienter både i antall og varighet på besøkene.
 • Nærmeste pårørende kan komme på besøk, etter å ha avtalt med avdelingen på forhånd. 
 • Besøkende bør om mulig kontakte avdelingen senest dagen før for å avtale tidspunkt for besøk.
 • Det forutsettes at besøkende:
  • ikke har Covid-19 symptomer: luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpusthet, sår hals, forkjølelse), slapphet, hodepine, tap av lukt/smak
  • ikke er i smittekarantene eller innreisekarantene,
 • I tillegg gjelder følgende anbefalinger for besøk:
  • Utfør håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
  • Hold minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter
  • Bruk munnbind ved avstand under 1 meter til andre
  • Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde deg i fellesarealer
  • Utfør håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom
 • For pasienter med covid-19 gjelder særskilte regler for eventuelle besøk. Sykehuset Innlandet har egne rutiner for dette, noe som kan innebære at besøkende må bruke personlig beskyttelsesutstyr.
 • Merk at noen avdelinger kan ha særskilte tilpasninger og begrensninger for besøk. Ta derfor alltid kontakt med den aktuelle avdelingen på forhånd.

Psykososial støttetelefon

Oppdatert 04.11.2020 kl. 12.05

 • Pårørende til inneliggende pasienter med covid-19 og andre kritisk syke, som har begrenset mulighet til å komme på besøk, kan ringe psykososial støttetelefon på telefonnummer 468 58 791.
 • Telefonen er betjent fra klokka 09.00–15.00 hverdager.
 • Støttetelefonen kommer i tillegg til oppfølgingen pårørende får fra ansatte ved enheten hvor pasienten er innlagt. Svar på medisinske spørsmål eller konkrete spørsmål knyttet til behandling kan ikke gis her.

Hold avstand

 • Det skal være trygt å være på sykehuset. Vi ber alle om å holde anbefalt avstand og støtte opp under smitteverntiltakene som gjøres for å begrense risikoen for smitte. 
Fant du det du lette etter?