Illustrasjonsbilde

Informasjon til pasienter, pårørende og besøkende

På denne siden tilgjengeliggjøres aktuell informasjon til pasienter, pårørende og besøkende i Sykehuset Innlandet knyttet til koronavirus.Timeavtaler 

Oppdatert 10.09.2020 kl. 15.40

 • Dersom du ikke har grunn til å mistenke at du kan være smittet, skal du møte som vanlig til timeavtalen din om du ikke har fått annen beskjed.
 • Der det er hensiktsmessig, kan timer gjennomføres som telefonkonsultasjon, eventuelt med video.
 • Du må ta kontakt før oppsatt time hvis du eller din ledsager:
  • i løpet av de siste 10 dagene har vært i utlandet eller er i karantene
  • i løpet av de siste 10 dagene har hatt kontakt med en som er smittet av koronavirus
  • har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals, forkjølelse)
 • Pasienter som på grunn av dette må utsette time, må gi snarlig beskjed. Hvis du ikke møter til timen og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr.
 • Ta kontakt med avdelingen på telefon for avklaring. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet eller via sentralbordet på telefon 915 06 200.
 • Utbruddet av koronavirus kan endre seg, noe som kan føre til at sykehuset må omprioritere. Derfor kan det komme endringer i planlagte timer på kort varsel.


Presisering

 • Alle som har hatt koronavirus eller symptomer på koronavirus uten å ha blitt testet, skal være symptomfrie tre dager før de møter til time.
 • Før planlagte innleggelser og operasjoner kan det kreves opp til syv dagers symptomfrihet dersom det ikke foreligger negative tester tatt etter at en ble frisk.


Les mer gjennomføring av videokonsultasjoner

Adgangskontroll

 • For å begrense risiko for smitte, opprettholdes det adgangskontroll ved våre behandlingssteder. Dette medfører at enkelte innganger kan være stengt.
 • Inngangene som er åpne kontrolleres. Bruk hovedinngangen på sykehuset.

Restriksjoner for ledsagere 

Oppdatert 01.09.2020 kl. 14.00

 • Barn under 18 år og andre pasienter som trenger ledsager, kan ha pårørende med inn på sykehuset under oppholdet. Bruk av ledsager begrenses for øvrig til et minimum.
 • Det forutsettes at ledsagere:
  • i løpet av de siste 10 dagene ikke har vært i utlandet eller er i karantene
  • i løpet av de siste 10 dagene ikke har hatt kontakt med en som er smittet av koronavirus
  • ikke har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals, forkjølelse)
 • Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse og omtanke for pasientene våre.

Restriksjoner for besøk | Oppdatert 21.01.2021 kl. 14.45

Generelle restriksjoner for besøk

 • Det er fortsatt restriksjoner for besøk ved våre sykehus, men Sykehuset Innlandet ønsker å legge til rette for noe besøk til innlagte pasienter.
 • Nærmeste pårørende kan, etter å ha avtalt med avdelingen på forhånd, komme på besøk med varighet opptil en time daglig. Maks antall besøkende per dag begrenses til to.
 • Besøkende bør om mulig kontakte avdelingen senest dagen før for å avtale tidspunkt for besøk.
 • Det forutsettes at besøkende:         
  • i løpet av de siste 10 dagene ikke har vært i utlandet eller er i karantene
  • i løpet av de siste 10 dagene ikke har hatt kontakt med en som er smittet av koronavirus
  • ikke har luftveissymptomer (inkludert feber, hoste, tungpustethet, sår hals, forkjølelse)
 • I tillegg gjelder følgende anbefalinger for besøk:
  • Kontakt avdelingen på forhånd og avklar at det passer med besøk
  • Utfør håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
  • Hold minst 1 meter avstand til ansatte og pasienter
  • Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde deg i fellesarealer
  • Utfør håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom
 • For pasienter med covid-19 gjelder særskilte regler for eventuelle besøk. Sykehuset Innlandet har egne rutiner for dette, noe som kan innebære at besøkende må bruke personlig beskyttelsesutstyr.
 • Merk at noen avdelinger kan ha særskilte tilpasninger og begrensninger for besøk. Ta derfor alltid kontakt med den aktuelle avdelingen på forhånd.

Særskilte restriksjoner for besøk

 • Det er innført generelt besøksforbud ved sykehuset i Gjøvik, inkludert DPS og Solås. Besøksforbudet gjelder fra 21.01.2021 og inntil videre.
 • Besøksrestriksjonene gjelder ikke fedre/medmødre til fødende og ledsager med pasienter med avklart behov for følge. Det kan også gjøres unntak for pårørende til kritisk syke pasienter etter avtale.

Psykososial støttetelefon

Oppdatert 04.11.2020 kl. 12.05

 • Pårørende til inneliggende pasienter med covid-19 og andre kritisk syke, som har begrenset mulighet til å komme på besøk, kan ringe psykososial støttetelefon på telefonnummer 468 58 791.
 • Telefonen er betjent fra klokka 09.00–15.00 hverdager.
 • Støttetelefonen kommer i tillegg til oppfølgingen pårørende får fra ansatte ved enheten hvor pasienten er innlagt. Svar på medisinske spørsmål eller konkrete spørsmål knyttet til behandling kan ikke gis her.

Hold avstand

 • Det skal være trygt å være på sykehuset. Vi ber alle om å holde anbefalt avstand og støtte opp under smitteverntiltakene som gjøres for å begrense risikoen for smitte. 

Fant du det du lette etter?