Tilgjengelighet og rutiner for behandlingshjelpemidler

Sykehuset Innlandet jobber med å sikre leveranse av utstyr og forbruksmateriell til hjemmeboende pasienter med behandlingshjelpemidler. I forbindelse med covid-19 er det innført skjerpede rutiner for retur av brukt utstyr.

​Retur av brukt utstyr med tilbehør via kommunale lager

Det er innført skjerpede rutiner for retur av alt brukt utstyr fra pasienter i hjemmet og på institusjon:

  • Alt brukt forbruksmateriell skal kastes som restavfall
  • Alle beholdere for sekret/vann kastes som restavfall
  • Kun medisinsk-teknisk utstyr med tilbehør (som for eksempel batteri, strømforsyninger, stativ) ønskes i retur
  • Utstyr skal pakkes i plast før retur, via kommunalt hjelpemiddellager
  • Ved påvist covid-19 skal brukt/defekt utstyr ikke returneres uten avtale
    • Slikt utstyr pakkes inn og settes til side i hjemmet inntil videre

Ta kontakt

Trenger du å kontakte oss med spørsmål knyttet til behandlingshjelpemidler?

  • Benytt følgende e-postadresse: bhm@sykehuset-innlandet.no
  • Fysisk oppmøte på sykehus reduseres til absolutt nødvendig
  • Telefon 62 43 88 50 er bemannet mandag til fredag klokka 09.00-14.00