Koronavirus og bruk av drosje

Midlertidig retningslinje for pasienttransport

Det skal ikke rekvireres eller benyttes vanlig drosje til pasienter smittet eller mistenkt smittet av koronavirus.

Det er lagt ut viktig informasjon i rekvirentmodulen i NISSY vedrørende denne pasientgruppen. I Helse Sør-Øst skal reiser for pasienter med mistenkt eller påvist koronasmitte ikke bestilles via NISSY.

Dette er for å sikre at transportoppdrag av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19, tildeles egne sjåfører/kjøretøy allokert for denne type oppdrag. Samtidig sikrer dette at de som utfører oppdragene har nødvendig opplæring, samt har tilgjengelig nødvendig smittevernutstyr i henhold til Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Pasientreiser Innlandet har i begrenset omfang på plass avtaler med transportører som leverer transport tilrettelagt for pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19-smitte.

For å sikre at disse pasientene får tildelt rett bil, er det innført en midlertidig ordning der bestilling av oppdrag foretas ved å kontakte Pasientreiser på 05515 i deres åpningstid (klokka 07.00-17.00 på hverdager) eller ringe AMK.

Utfordringer for ordinær rekvirert transport

Det er et generelt utfordringsbilde i drosjenæringen i disse dager, da næringen har bygd seg ned i bemanning. Dette innvirker på tilbudet nå som reiser til planlagte behandlinger øker. 

Dette betyr:

  • Man må kunne påregne lengre ventetid
  • Pasienter/ledsagere skal sitte i baksetet, jamfør FHI sine retningslinjer for transport
  • Alenebil betyr ikke at drosjene kommer raskere
  • Pasienter kan ikke hentes av sjåfører på avdelingen grunnet smittefaren


Bruk av egen transport til og fra behandling

Det henstilles til at pasient i størst mulig grad benytter egen transport. Koronaviruset er tatt inn på listen over sykdommer som omfattes av Forskrift om allmenfarlige smittsomme sykdommer fra og med 31.01.2020.

Det betyr at pasienter som selv organiserer reise med privat bil har rett til refusjon av reiseutgifter, og da fritas for trekk av egenandel. Refusjonen vil også innbefatte refusjon av merkostnader ved bruk av bil som bom, piggdekkavgift og parkering. 

Det henvises videre til Folkehelseinstituttets nettsider for samlet og oppdatert informasjon om viruset, sykdom, utbredelse samt detaljerte råd for publikum og helsepersonell.
 

Fant du det du lette etter?