Pasientflyt

Håndtering av koronavirus kan medføre endringer i vår pasientflyt.

Pasienter kan bli innlagt på et annet sykehus i vår region enn det som ville vært aktuelt i en normalsituasjon. En stor del av driften ved våre sykehus er nå tilpasset en situasjon der et økt antall pasienter kan ha behov for sykehusinnleggelse på grunn av koronasmitte.

Sykehuset har retningslinjer for pasientflyt mellom sykehusene for å utnytte den totale kapasiteten best mulig under den pågående pandemien. Det kan bli gjort endringer i pasientflyt på kort varsel. Informasjon om dette oppdateres fortløpende her:

Fra og med 06.07.2020 klokka 14.00 gjelder følgende:

Normal pasientstrøm gjelder uten unntak. Ved manglende kapasitet på kirurgisk avdeling Hamar omdirigeres gastrokirurgiske pasienter fra Hamars opptaksområde, primært til Lillehammer og sekundært til Gjøvik.

Utgått informasjon

02.07.2020 klokka 16.30
Alle pasienter med mistanke om hjerneslag fra Biri og Valdres skal til nevrologisk avdeling Lillehammer. Dette gjelder foreløpig til mandag 6. juli klokka 14.00.

05.05.2020 klokka 18.00
Normal pasientstrøm gjelder uten unntak. Ved manglende kapasitet på Hamar omdirigeres gastrokirurgiske pasienter fra Hamars opptaksområde, primært til Lillehammer og sekundært til Gjøvik.

30.04.2020 klokka 22.15
Gastrokirurgiske pasienter fra Hamars opptaksområde omdirigeres, primært til Lillehammer sekundært til Gjøvik. Medisinske pasienter fra Hamars opptaksområde fordeles slik: Pasienter fra Løten og Stange innlegges Elverum, pasienter fra Ringsaker innlegges Lillehammer, pasienter fra Hamar innlegges Gjøvik. Normal pasientflyt gjelder for traumepasienter.

31.03.2020 klokka 15.00
Sykehuset Innlandet praktiserer nærmest ordinære pasientstrømmer som er etablert i en normal situasjon. Dette innebærer også at pasienter med kjent covid-19 og pasienter med luftveissymptomer legges på sitt hjemsykehus. Alle traumer går til nærmeste akuttsykehus med traumefunksjon.

Følgende unntak gjøres gjeldende inntil ny beskjed mottas:

 • Alle pasienter med mistanke om hjerneslag fra Biri og Valdres skal til nevrologisk avdeling Lillehammer.


27.03.2020 klokka 17.00

Sykehuset Innlandet praktiserer nærmest ordinære pasientstrømmer som er etablert i en normal situasjon. De fleste pasienter tilhørende Tynset, Elverum, Gjøvik og Lillehammer legges på sitt hjemsykehus. 

Følgende unntak gjøres gjeldende inntil ny beskjed mottas:

 • Pasienter med kjent COVID-19 legges på Lillehammer
 • Pasienter med kjent COVID-19 som vurderes som intensivtrengende under transport legges på nærmeste sykehus, inkludert Hamar.
 • Pasienter med luftveissymptomer tilhørende Hamar legges inn på annet sykehus vurdert ut fra pasientens tilstand, beleggsoversikt og avstander
 • Alle pasienter med mistanke om hjerneslag fra Biri og Valdres skal til nevrologisk avdeling Lillehammer.
 • Alle traumer går til nærmeste akuttsykehus med traumefunksjon.
 • Pasienter med tilstander innen karkirurgi, urologi og mamma-endokrinkirurgi og samtidige luftveissymptomer skal til Hamar.


23.03.2020 klokka 14.00

Sykehuset Innlandet praktiserer nærmest ordinære pasientstrømmer som er etablert i en normal situasjon. De fleste pasienter tilhørende Tynset, Elverum, Gjøvik og Lillehammer legges på sitt hjemsykehus.

Følgende unntak gjøres gjeldende inntil ny beskjed mottas:

 • Pasienter med kjent COVID-19 legges inn på Lillehammer
 • Pasienter med luftveissymptomer tilhørende Hamar legges inn på annet sykehus vurdert ut fra pasientens tilstand, beleggsoversikt og avstander
 • Alle pasienter med mistanke om hjerneslag fra Biri og Valdres skal til nevrologisk avdeling, Lillehammer
 • Alle traumer går til nærmeste akuttsykehus med traumefunksjon
 • Pasienter med tilstander innen karkirurgi, urologi og mamma-endokrinkirurgi og samtidige luftveissymptomer skal til Hamar


20.03.2020 klokka 15.50

Sykehuset Innlandet praktiserer nærmest ordinære pasientstrømmer som er etablert i en normal situasjon. De fleste pasienter tilhørende Tynset, Elverum, Gjøvik og Lillehammer legges på sitt hjemsykehus.

Følgende unntak gjøres gjeldende inntil ny beskjed mottas: 

 • Pasienter med kjent COVID-19 legges på Lillehammer 
 • Ingen pasienter med luftveissymptomer skal til Hamar 
 • Alle pasienter med mistanke om hjerneslag fra Biri og Valdres skal til nevrologisk avdeling Lillehammer
 • Pasienter med luftveissymptomer tilhørende Hamar legges inn på annet sykehus vurdert ut fra pasientens tilstand, beleggsoversikt og avstander
 • Pasienter med tilstander innen karkirurgi, urologi og mamma-endokrinkirurgi og samtidige luftveissymptomer skal til Hamar 

Presisering:

Pasienter fra Gjøvik, Lillehammer og hele Ringsaker, Løten, Stange og Hamar, skal til medisinsk avdeling på sykehuset på Hamar om de ikke er meldt med sepsis, luftveissymptomer eller er i permanent dialyse. Dette gjelder fra fredag 20.03.2020 til mandag 23.03.2020 klokka 12.00.


17.03.2020
Ingen pasienter med luftveissymptomer skal til sykehuset i Hamar. Alle pasienter med mistanke om hjerneslag fra Biri og Valdres, skal til nevrologisk avdeling ved sykehuset i Lillehammer. Pasientstrømmene går for øvrig som normalt.

 


Fant du det du lette etter?