Informasjon til ansatte

Telefon- og videomøter og videokonsultasjon

Telefonmøter​

Norsk helsenett

 • Hvis du har et virtuelt møterom for video, så kan det benyttes til rene telefonmøter.
 • Antall deltagere på telefon kan være inntil 100, men det anbefales ikke over 50 på vanlig innringning.
 • Send telefonnummeret vist under sammen med møteroms-ID (6 siffer) til alle deltagere
  • Telefon: 77 60 21 00 + møteroms-ID #
 • Ved flere enn 50 og inntil 600 (maks) deltagere anbefales at flesteparten blir med via nettleser på adressen join.nhn.no på PC, nettbrett eller telefon. Velg da «Voice»-knappen og IKKE «video».

Telenor mobilt bedriftsnett (MBN) 

 • Telefonmøte via appen «Telenor MBN».
 • Kan brukes når du skal hente inn deltakere (en og en) direkte i en samtale.
 • Kan også brukes for å kalle inn til telefonmøter
  • 1. Åpne «Telenor MBN»
  • 2. «Meny»
  • 3. «Telefonmøte»
 • Deltakere får SMS med telefonnummer og PIN-kode.

 


Videomøter via Skype for Business

Om videomøter via Skype for Business

 • Ikke godkjent for sensitiv informasjon: Skype for Business ikke skal brukes til samtaler og møter der du må ta hensyn til pasientsikkerhet og personvern.
 • Anbefales for administrative møter med flere deltakere.
 • Dekker behovet for utvidet funksjonalitet (eksempelvis tale gjennom PC, chat og deling av presentasjoner).
 • Anbefales ikke til rene videomøter.
 • Kan benyttes til videomøter knyttet opp mot videomøterom i Norsk helsenett (NHN)
  • Krever installasjon av S4B med såkalt federering

Slik deltar du i Skype-møter

 • Med Skype for Business kan du ha direkte kontakt med kollegaer og delta i møter.
 • Innkalling til møtet gjøres fra Outlook
  • Se egen knapp i verktøylinjen: «Nytt Skype-møte»
 • Alle parter ringer inn til Skype-møtet via
  • Fra PC: Klikk på Skype–lenken i møteinnkallingen
  • Fra telefon: Telefon + konferanse-ID #
   (begge oppgitt i innkallingen)

Veiledninger

Merk at Skype ikke er godkjent for sensitiv informasjon.


Videomøter via Norsk helsenett

Om videomøter via Norsk helsenett

 • Godkjent for sensitiv informasjon.
 • Videomøter via videomøterom kan kommuniseres med andre som benytter NHN-løsninger, videomøterom og virtuelle møterom.
 • Deltagelse fra PC, telefon og nettbrett via https://join.nhn.no inn til videomøterom og virtuelle møterom.

Videomøte i virtuelt møterom

 • I innkallingen oppgis nummer til virtuelt møteromsnummer (én til mange).
 • Møteleder skaffer/velger virtuelt møterom egnet for møtet.
 • I innkallingen oppgis nummer til virtuelt møterom.
 • Alle parter ringer inn virtuelt møterom via:
  • Videomøteromsutstyr
  • Fra PC, nettbrett eller telefon via nettleser: https://join.nhn.no
  • Fra telefon (bare som deltager med lyd): Telefon: 77 60 21 00 + møteroms-ID #

Veiledninger

 


Videomøter via Microsoft Teams

Om videomøter via Microsoft Teams

 • Ikke godkjent for sensitiv informasjon.
 • Sykehuspartner skal levere Microsoft Teams til alle helseforetak i Helse Sør-Øst.
 • Fra november 2020 kan du akseptere møteinvitasjoner og delta på eksterne Teams-møter når du har PC med Windows 10.

Slik deltar du på Teams-møter

 • Åpne møteinvitasjonen fra ekstern partner, og velg «Bli med i Microsoft Teams-møte».
 • Dette åpner en nettside hvor du må velge «Fortsett i denne nettleseren».
 • Sørg for å bruke Edge som nettleser. Det kan hende nettleseren spør om det er greit for Teams å bruke mikrofonen og kameraet. Tillat dette.
 • Skriv inn navnet ditt og velg innstillingene for lyd og video.
 • Når du er klar, velger du «Bli med nå».
 • Møtearrangøren vil deretter slippe deg inn.


Ved problemer

 1. Kontroller at du har lest aktuell veileder.
 2. Ring Sykehuspartner på 32 23 53 30.
 3. Kontakt VK-ressursteam på e-post:
  SIHFPBVMRessursteam@sykehuset-innlandet.no


E-læringskurs i Læringsportalen


Fant du det du lette etter?