HELSENORGE

Ny satsing på VR i psykisk helsevern

Innlandet er blant de fremste i landet når det gjelder å utforske og bruke VR-teknologi som et verktøy for læring. Nå skal Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet samarbeide om en stor satsing som gjelder bruk av VR innen psykisk helsevern.

VR er en forkortelse av det engelske uttrykket «virtual reality», som betyr virtuell eller konstruert virkelighet. De som tar på seg VR-briller opplever at sanseapparatet blir kapret på en måte som gjør at de tror på den virtuelle virkeligheten som spilles av foran øynene deres. At VR er et kraftfullt grep innenfor underholdning, er kjent. Men kan VR også forberede en ansatt i psykisk helsevern på hvordan det er å møte et menneske i livskrise? Eller gi studenter innsyn i sitt framtidige yrke slik at de vet hva som venter dem?

To forskningsprosjekter

Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet samarbeider om å ta i bruk VR i opplæring av helsepersonell, utvikle gode læringsopplegg og forske på effekten. Siste nytt i dette samarbeidet er opprettelse av to stipendiatstillinger som skal forske på VR-basert simulering innenfor psykisk helsevern.

Psykologspesialist ved Sykehuset Innlandet og stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, Cathrine Wilhelmsen Steen, skal utvikle en opplæringsmodell for selvmordsforebyggende arbeid med utgangspunkt i VR-basert simulering.

- Prosjektet mitt er å utvikle og evaluere VR-basert simulering, og finne ut hvordan metoden kan brukes i opplæring av helsepersonell som møter personer i selvmordskrise. Dette er en klinisk situasjon som setter flere terapeutferdigheter på prøve: Samtalen forutsetter både kunnskap om selvmordsfare og relasjonelle ferdigheter. Terapeuten må kunne fange opp informasjon som er nødvendig for å vurdere risiko og samtidig få pasienten til å føle seg møtt på en god måte og tatt på alvor, sier Steen.

Se video om Steens forskningsprosjekt

Sykepleier, høgskolelektor og stipendiat ved Høgskolen i Innlandet, Siv Lena Birkheim, skal forske på VR-basert simulering som pedagogisk verktøy innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP).

Se video om Birkheims forskningsprosjekt

 

Øvelse gjør mester

Kerstin Söderström er prosjektleder for de to nye stillingene som kalles kombistipendiater fordi de er delt mellom Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet. I tillegg til å være prosjektleder er hun også psykologspesialist ved Sykehuset Innlandet og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet.

- De som jobber i psykisk helsevern står ofte i ekstremt krevende situasjoner. Da gjelder det for dem å være klare, og forsøke å gjøre det rette og redde liv. Som de fleste vet, er det slik at øvelse gjør mester. VR kan sørge for at helsepersonell er trent for alt, også det som virker umulig og håpløst. Teknologien kan gi en realistisk treningsarena for helsepersonell hvor det det er trygt å gjøre feil, slik at de kan ta gode valg når det virkelig gjelder, sier Söderström.

Se video av prosjektleder Söderström

Opprettelsen av de to stipendiatstillingene er blitt til etter økonomisk bidrag på tre millioner hver fra Helse Sør-Øst RHF og Høgskolen i Innlandet.

Digitalt verktøy med muligheter

Fagsjef for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, Marianne Lundgård, er takknemlig for bidraget og en sterk tilhenger av at VR-basert simulering tas i bruk som opplæring og støtte til ansatte i psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

Se video av fagsjef Lundgård

Forskningssjef i Sykehuset Innlandet, Ingeborg Hartz, har vært pådriver og tilrettelegger for at VR-basert simulering ikke bare tas i bruk, men at det blir forsket på effekten. Det skal begge de omtalte doktorgradsstipendiatene gjøre.

- Når man tar i bruk VR som et digitalt læringsverktøy, så er målet at det skal gi bedre trening og læring av helsepersonell, som igjen kan gi bedre tjenester til pasientene. For å vite hvordan VR faktisk fungerer, må vi ta i bruk vitenskapelige metoder og forske på det, sier Hartz.

Se video av forskningsdirektør Hartz

SIM Innlandet, senter for simulering og innovasjon i Sykehuset Innlandet, trener og lærer helsepersonell slik at de skal kunne takle vanskelige situasjoner. Senteret har tatt i bruk nye og innovative læringsmetoder som VR-basert simulering.

Se video av senterleder Johnny Sandaker

Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet har de senere årene hatt en særlig satsing på forskning- og utviklingsarbeid innen helse- og velferdsteknologi. Anne Stine Dolva, prodekan forskning ved Høgskolen i Innlandet, har flere eksempler på satsninger innen helse- og velferdsteknologi, blant annet Det virtuelle medisinrommet, VR som smertelindring, og VR i undervisning.

Se video av prodekan Dolva

Se også video av en samtale mellom høgskolelektor Svein Harald Nygård og dekan Ingrid Guldvik om hvilke muligheter VR-basert simulering kan gi i undervisningen.

Se video av samtale mellom Nygård og GuldvikKontakt

Prosjektleder Kerstin Söderström

Psykologspesialist ved Sykehuset Innlandet
Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet
Telefon 61 28 80 33