HELSENORGE

- Vi har store utfordringer foran oss

Sykehuset Innlandet forventer en økning i antall innleggelser som følge av økt smittespredning av covid-19 i befolkningen. 

Fra før opplever sykehusene generelt høyt belegg og stort press på intensivavdelingene.

Torsdag 16. desember redegjorde administrasjonen for beredskapssituasjonen i sykehuset under et styremøte i Sykehuset Innlandet.

- Vi har en stor utfordring foran oss når vi vet at vi skal håndtere flere innleggelser samtidig som vi har ansatte som har stått på lenge og er slitne, sier Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

Smitteøkning og innleggelser
Tirsdag denne uken var 21 pasienter innlagt med covid-19 i Sykehuset Innlandet. Det er det høyeste antallet siden pandemien startet. Torsdag var antallet 14. Fem av disse var innlagt på intensivavdeling og to av dem lå på respirator. 

Det har den siste tiden vært mye korttidsfravær blant ansatte, på grunn av sykdom og karantene. Flere avdelinger opplever et sykefravær på rundt 20 prosent.

Den nasjonale utviklingen av antall innlagte pasienter med covid-19 ligger over det som er estimert fra FHI, fordi prognosene er basert på deltavarianten av covid-19. Det er usikkert hvordan omikron-varianten vil påvirke utviklingen. Helsemyndighetene sa denne uken at de forventer et sted mellom 50 til 200 nye innleggelser per dag i Norge om tre til fire uker, og fra 90.000 til 300.000 nye smittetilfeller daglig, avhengig av effekten av de innførte tiltakene. 

Innleggelser som følge av vanlig sesonginfluensa forventes også å øke i desember og januar og det er uvisst hvor stor effekt de nasjonale tiltakene får på forekomsten av influensa.​

Helsehjelp til de som trenger det

Sykehuset Innlandet har innført flere tiltak, blant annet hjemmekontor for alle som kan, bruk av smittevernutstyr, besøksforbud i sykehusene, økt bemanning av renholdspersonell og portører, og omdisponering av helsepersonell. 

Et annet viktig grep Sykehuset Innlandet gjør, er å redusere den planlagte aktiviteten i sykehuset. Det betyr at mange pasienter vil få utsatt utredning, behandling og oppfølging.

- Det er viktig å understreke at alle som trenger helsehjelp, skal få det. Vi prioriterer kreftpasienter, barn og unge, de som vil få prognosetap av utsettelser, og de som trenger akutt hjelp, sier direktør medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen.

Foreløpig er den planlagte aktiviteten redusert med om lag 20 prosent, men en økning i antall innleggelser kan medføre behov for ytterligere reduksjon. 

Vaksinering

Flertallet av pasientene med covid-19 som er innlagt intensivenhetene, er uvaksinerte, viser tall fra Helse Sør-Øst RHF:
  • 56 prosent av intensivpasientene var ikke vaksinerte
  • 20 prosent hadde svekket immunforsvar
  • Blant de sykeste er det 21 prosent som har tatt to doser vaksine, og bare 2,6 prosent som har fått tre doser. 
- Vaksine beskytter godt mot et alvorlig forløp hvis du blir smittet av covid-19. Jeg anbefaler at alle som kan vaksinere seg, gjør det. Det vil bidra til å redusere presset mot sykehusene, sier Andersgaard.

3.800 ansatte har fått oppfriskningsdose i regi av Sykehuset Innlandet. Alle ansatte som fikk andre dose for mer enn fire og en halv måned siden, tilbys vaksinedose tre før jul.

Ansatte som ikke er fullvaksinerte, følges opp med test to ganger i uka og skal benytte nødvendig smittevernutstyr.