HELSENORGE

63 prosent av ansatte vaksinert

Til sammen 5 476 ansatte i Sykehuset Innlandet er nå vaksinert mot covid-19. Det viser gjennomgangen etter forrige vaksinasjonsrunde. Dette tilsvarer en vaksinedekning på 63 prosent.

​Målet med vaksineringen har vært å sikre kapasitet, slik at sykehusene kan opprettholde kritiske funksjoner og behandle både covid-19 pasienter og andre pasienter som har behov for sykehustjenester. Vaksineringen er derfor gjennomført etter fastsatte prioriteringskriterier der ansatte i pasientnært arbeid har vært prioritert ut fra stillingstype og funksjon.

Flott innsats

– Det er gjort en veldig god jobb de siste månedene for å få gjennomført vaksinering på en god måte. Det har vært en krevende oppgave å foreta prioriteringer underveis, da det har vært usikkerhet knyttet til hvor mange vaksinedoser vi skulle få, og vi selvfølgelig aller helst skulle vaksinert alle ansatte så raskt som mulig, sier direktør Medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen. Hun er glad for at en så stor andel nå er vaksinert, og at oppslutningen har vært god.

Fordelingen

Opptellingen viser nå at flere yrkesgrupper som leger, sykepleiere, ambulansearbeidere og laboratoriepersonell, ligger på en vaksinasjonsandel på mellom 80 og 100 prosent.

– Dette er veldig bra, og viser at vi har klart å følge prioriteringen av personell i pasientnært arbeid, sier hun.

I tillegg til dette ligger flere andre yrkesgrupper med ulike prioriterte funksjoner, som helsefagarbeidere, fysio- og ergoterapeuter, portører, renhold, matforsyning med mer, på en vaksinasjonsandel på over 50 prosent. Det er også vaksinert 120 ledere som jobber pasientnært.

Foretaket har på grunn av antall driftssteder og stor geografisk avstand valgt å vaksinere på sju ulike steder. Det har gjort det noe mer utfordrende å sikre at det kun er personell innenfor de prioriterte gruppene som har blitt vaksinert. 

– Størst er utfordringen ved vaksinasjon på kveldstid. Det er ved enkelte tilfeller vaksinert noe personell innenfor ikke-prioriterte grupper, herunder ledere som ikke jobber pasientnært, ved for eksempel manglende oppmøte og fullført reserveliste på vaksinasjonsdagen, sier HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland. Hun understreker imidlertid at 80 prosent av vaksinerte i lederstillinger har arbeidsforhold som innebærer pasientkontakt. I foretaksledelsen er det to direktører som er vaksinert.

– Det er to nivå 2-ledere som er vaksinert. De ble tilbudt vaksine for å unngå at dosene ble kastet, som følge av to tilfeller av manglende oppmøte på vaksinasjonstidspunktet, forteller Nyland.

Oversikten viser for øvrig at tildelte vaksinedoser har vært utnyttet godt. Kun ett hetteglass er kassert som følge av en feil ved membranen på glasset.

Videre vaksinering

Sykehuset Innlandet har fortsatt igjen tre hetteglass med Moderna-vaksine og 63 hetteglass med Comirnaty (Pfizer), totalt 411 vaksinedoser. De gjenværende dosene vil bli benyttet til å ferdigstille vaksineringen av tidligere prioriterte grupper og vaksinering av blant annet helsesekretærer med pasientnært arbeid, sier Nyland.

Per nå er det uvisst om og når sykehusene får vaksiner til nye ansattgrupper, og eventuelt hvor mange.

– Det ble nylig informert om at de som fikk første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med Moderna eller Commirnaty, men vi venter en nærmere avklaring om når vi vil motta disse og eventuelt ytterligere vaksinedoser, sier Pettersen.

God effekt

At 63 prosent av ansatte nå er vaksinert gir mange positive effekter i tråd med intensjonen.

– Det er selvfølgelig viktig for å opprettholde beredskap og pasienttilbudene i sykehusene våre, og vi antar at det også er en medvirkende årsak til at tallet på smitte blant ansatte går ned og dermed også antall ansatte i karantene, sier direktør Medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen.

I 2020 ble det totalt registrert 14 358 fraværsdager med egenmelding som følge av karantene blant ansatte i Sykehuset Innlandet. Så langt i 2021 er tilsvarende tall 3 224. Antall karantenedager fordeler seg på totalt 3 670 ansatte.