HELSENORGE

Alle har lik rett til helsehjelp

Flertallet av pasientene som er innlagte med covid-19 på sykehus, er uvaksinerte. Det har skapt ulike reaksjoner, både fra fagfolk og andre. Sykehuset Innlandet fastslår at alle har lik rett til helsehjelp.

​- Sykehuset Innlandet skal tilby god behandling til alle sine pasienter, uansett hva som er årsaken til sykdommen. Det kan være flere grunner til at folk ikke er vaksinerte, og det må vi respektere, sier Alice Beathe Andersgaard, administrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

Dette budskapet har hun formidlet til ansatte via lederlinjen i Sykehuset Innlandet.

- Egen overbevisning om hva som er rett og galt når det gjelder vaksinering, skal ikke påvirke de valgene en helsearbeider tar i møtet med en pasient, sier Andersgaard.

For å redusere presset på sykehusene, håper hun likevel så mange som mulig takker ja til tilbudet om vaksine.

- Vaksine beskytter godt mot et alvorlig forløp hvis du blir smittet av covid-19. Dersom du kan vaksinere deg, anbefaler jeg at du gjør det, sier Andersgaard.


Se også:

Flertallet av de sykeste er ikke v​aksinert (helse-sorost.no) Smittevern (sykehuset-innlandet.no)