HELSENORGE

Analyserer for muterte virusvarianter

Sykehuset Innlandet er nå i gang med analyser for påvisning av muterte varianter av koronavirus.

​Ved avdeling for medisinsk mikrobiologi jobbes det intensivt med å ha en god og rask diagnostikk for Sars-CoV-2 prøver, og raskere avklaring om det er snakk om muterte virusvarianter er viktig i dette arbeidet.

Bilde fra anlyse ved laboratoriet

Sykeuset Innlandet har nå etablert analyser for muterte virusvarianter.

– Ved å avklare dette raskt kan riktige smitteverntiltak settes i verk tidlig, sier avdelingssjef ved medisinsk mikrobiologi, Merete Holth.

Analysen som nå er etablert ved avdelingen er en utvidet PCR-metode og påviser fire varianter; den britiske, sør-afrikanske, brasilianske, samt en ny navnløs fjerdevariant.

– Vi kan nå bidra til en raskere avklaring på om det dreier seg om SARS-CoV-2-varianter som er under spesiell overvåkning, enn om vi må sende fra oss alle prøvene for å detektere disse, sier Holth.

Hun er stolt over arbeidet de ansatte har lagt ned for å få på plass analysene.

– Vi har kontinuerlig fokus på å optimalisere driften og etablere nye metoder som kan bidra med enda bedre diagnostikk og de ansatte bidrar med all sin kompetanse og stor velvilje. Dette er et maratonløp og vi er ikke i mål ennå. Vi har også et godt og utbredt samarbeid  med mange aktører også utenfor avdelingen, sier hun.