Helsenorge

Anbefaler hovedsykehus ved Mjøsbrua og velutbygde lokale tilbud

Administrerende direktør, Morten Lang-Ree, anbefaler styret i Sykehuset Innlandet å etablere et hovedsykehus ved Mjøsbrua som samler spesialiserte tjenester innen somatikk, psykisk helsevern og rus. Det skal åpne for flere tjenester nærmere pasientene.

​– Vi har nå mulighet til å få realisert en sykehusstruktur skreddersydd for Innlandet, med et hovedsykehus nær Mjøsbrua som kjernen i et nettverk av spesialisthelsetjenester som deler sin faglige kompetanse med gode og velutbygde lokale tjenester, sier Lang-Ree.

Lang-Ree la i dag fram sin anbefaling etter at idefaseutredningen om fremtidens sykehusstruktur ble presentert på et informasjonsmøte for ansatte i Sykehuset Innlandet. Rapporten viser at dagens sykehusstruktur ikke er bærekraftig for fremtiden. Den medisinske og teknologiske utviklingen gjør, sammen med den økende andelen eldre pasienter, at det er behov for store endringer.

Det er vurdert flere alternativer for en fremtidig sykehusstruktur. En samlet vurdering av faglige og økonomiske hensyn viser at en modell med et hovedsykehus og flere desentraliserte tjenester legger best til rette for fremtidens pasientbehandling. Modellen gjør det mulig å behandle hele pasienten på ett sted, samtidig som pasienter kan få behandlingen i nærheten av der de bor.

– Innlandet trenger et faglig kraftsentrum hvor alle høyspesialiserte funksjoner som hører sammen kan samles. I dag er disse spredt på flere sykehus, med de ulempene dette medfører for pasientene. Det er store pasientgrupper i Innlandet som har behov for tverrfaglig kompetanse, og ved å samle områdefunksjoner vil det være mulig å behandle hele pasienten på ett sted i Innlandet. En slik løsning vil gi bedre kvalitet og svare godt til visjonen om «Pasientens helsetjeneste» i Hedmark og Oppland, sier Lang-Ree som samtidig understreker at det er fordeler og ulemper ved alle modeller.

Lang-Ree sier det også vil være mulig å etablere en to-sykehusmodell for Innlandet, men denne kommer dårligere ut når det gjelder både faglige vurderinger og økonomisk bærekraft. Modellene med tre og fire akuttsykehus i Mjøsregionen oppfyller ikke kriteriene for en fremtidig sykehusstruktur.

Styret i Sykehuset Innlandet skal vurdere idefaserapporten i sitt møte fredag 18. november. Det legges opp til en bred høringsprosess før styret behandler saken høsten 2017.

Utredningen finner du her