HELSENORGE

Ane Kaurstad til Tynset

Ane Kaurstad går inn i stilling som konstituert divisjonsdirektør på Tynset fra 1. juni. Hun overtar for Oddbjørn Øien, som er innvilget permisjon i ett år.

​Kaurstad har de siste årene vært assisterende divisjonsdirektør i divisjon Gjøvik-Lillehammer. 

Hun er anestesilege og utdannet innen ledelse, og har videre bred erfaring innen prosjektarbeid, kvalitetsforbedring og endringsarbeid både på divisjons- og foretaksnivå. 

Divisjonsdirektør Oddbjørn Øien går over i stilling som kommuneoverlege i Stor-Elvdal.

– Etter snart 15 gode år som ansatt i Sykehuset Innlandet er det spennende med nye erfaringer, arbeidsoppgaver og faglig utvikling, selv om jeg fortsatt har et stort engasjement for sjukehusdrifta på Tynset og det spennende arbeidet med å utforme framtidas sjukehus i Innlandet, sier han. 

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, sier det var viktig å få på plass en erfaren stedfortreder. 

– Oddbjørn Øien har gjennom mange år vært en svært viktig ressurs for Sykehuset Innlandet i alle sine funksjoner både i divisjon Tynset og i foretaket. Jeg er glad for at Kaurstad har takket ja til å overta ansvaret i divisjon Tynset inntil videre. Hun kjenner Sykehuset Innlandet godt og har inngående kjennskap både til arbeid i klinikk og divisjonsledelse. Jeg er trygg på at divisjon Tynset vil dra nytte av hennes kompetanse og gode lederegenskaper i Øien sitt fravær, sier hun. 

Ane Kaurstad kommer opprinnelig fra Ringebu, og er bosatt på Toten.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med ansatte og drifta på Tynset, og det er viktig for meg å være til stede på sykehuset, sier hun. 

Avdelingssjef for akuttmedisin på Lillehammer, Are Bergsvein Tvinnereim, går inn i 50 prosent stilling som assisterende divisjonsdirektør i divisjon Gjøvik-Lillehammer i perioden. ​