Anna Belfrage disputerer

Tidligere stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Anna Belfrage, forsvarer torsdag 7. mai sin doktorgrad. Disputasen vil skje digitalt på grunn av den pågående situasjonen med koronavirus.

​Belfrage har i sitt doktorgradsarbeid forsket på legers opplevelse av å mestre arbeidet sitt, hvilke faktorer som påvirker denne opplevelsen og hvordan legenes livstil påvirker hvilke livsstilsråd om de gir til sine pasienter.

– Opplevelsen av mestring er viktig for vår alles psykiske helse, både i klinisk arbeid og i hverdagen. Leger er en yrkesgruppe som er utsatt for mye stress, og derfor en interessant gruppe å gjennomføre en slik studie blant. Leger som ikke har sunne og langsiktige strategier for å håndtere utfordrende situasjonen, risikerer dels en dårligere psykisk helse og dels svekket behandling av sine pasienter, sier hun.

I sin studie fant Belfrage også at inntak av alkohol for å håndtere stress i studietiden, på lik linje med en sårbar personlighet, kan gi en følelse av å ikke mestre arbeidet sitt så lenge som 20 år senere.

– Denne gruppen trenger god støtte allerede i studietiden for å redusere risikoen for det som kan bli en livslang psykiske uhelse, sier hun. Det som overrasket i forskningsarbeidet var at de ikke fant en sammenheng mellom stress og opplevelsen av å kunne, eller ikke kunne, håndtere situasjonen.

Nå håper Belfrage at avhandlingen kan bidra til økt fokus på konsekvensene av å ha negative tanker på seg selv og sine evner, og viktigheten av å lære studenter strategier for å endre negative tanke- og handlingsmønster.

I sin doktorgradsavhandling har Leif Bjarte Rolfsjord forsket på livskvalitet bant barn som er behandlet for luftveissykdom.
Prøveforelesning torsdag 7. mai kl. 09.15

Lenke til digital prøveforelesning:

«The relevance and evidence of self-determination theory and internalized motivation in educational settings»

Disputas torsdag 7. mai kl. 11.15

Lenke til digital disputas:

«Physicians’ perceived mastery of work: Predictors and clinical consequences - a 20-year longitudinal study of a nationwide cohort»