HELSENORGE

Anne Berit Bech disputerer

Stipendiat Anne Berit Bech ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP forsvarer sin doktorgrad torsdag 16 juni.

Hun har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt dødelighet og dødsårsaker blant pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering i Norge. 

Anne Berit Bech

Stipendiat Anne Berit Bech disputerer torsdag 16. juni. Foto: Marte Goplen

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et behandlingstilbud til personer som er avhengig av heroin eller andre opioider, hvor legemidler som metadon og buprenorfin er en del av behandlingen.

– Både sykdom og overdose er vanlige dødsårsaker hos pasienter som mottar legemiddelassistert rehabilitering for heroinavhengighet. Selv om LAR-behandling reduserer sykelighet og dødelighet, dør denne pasientgruppen likevel tidlig, sier Bech.  

Formålet med doktorgradsprosjektet var å gi en bred beskrivelse av dødelighet og dødsårsaker. 

– Vi har innhentet data fra alle helseforetakene, Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister og medisinske og rettsmedisinske obduksjonsrapporter, forteller hun. 

Studien viser at både somatisk sykdom og overdoser var vanlige dødsårsaker blant pasienter i LAR i 2014 og 2015. 

– I løpet av de to årene døde 200 pasienter i behandling. Det tilsvarer 1,4 prosent av alle pasientene som mottok LAR i Norge disse årene. Gjennomsnittsalderen ved død var 49 år, og 74 % var menn. Sykdom som for eksempel kreft, hjerte- og karsykdom og lungesykdom var de vanligste dødsårsakene (45 %), etterfulgt av overdoser (42 %) og ulykker og selvmord (12 %), forteller Bech. 

Emfysem og kols, skrumplever, åreforkalkning, forstørret hjerte og tegn på hjerteinfarkt var vanlige funn hos de 122 som var obdusert. 

– Sykelige endringer i flere organer var vanlig. Videre fant man i snitt fire rusmidler og/eller legemidler i blodet hos de 107 pasientene hvor dette var undersøkt, forteller hun. 

Hun mener at både bedre kartlegging og bedre behandling av pasientenes fysiske helse er nødvendig, i tillegg til overdoseforebyggende tiltak. 

– Jeg håper dette doktorgradsarbeidet kan bidra til bedre kartlegging, behandling og oppfølging av pasientenes fysiske helse. I tillegg bør det fokuseres mer på livsstilsfaktorer som røyking. Økt overdoserisiko med økende alder er også viktig, sier hun. 

Prøveforelesning og disputas, som foregår på Rikshospitalet, vil bli streamet.