HELSENORGE

Besøksforbud

For å minske smitterisikoen og belastningen på sykehusene våre, blir det innført besøksstopp fra 14. desember.

​Sykehuset Innlandet har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende, men slik situasjonen er nå, må vi beskytte både pasienter og medarbeidere.

Noen unntak

Besøksforbudet gjelder ikke barnefar/medmor/partner på føde-barsel, eller ledsager for pasienter med avklart behov for følge.

Sykehuset Innlandet prøver å legge til rette for at alvorlige syke pasienter kan få besøk. Det må da avklares med avdelingen på forhånd. Etter avtale kan det også gjøres unntak ved besøk i psykisk helsevern og ved besøk hos barn.

Pasienter som trenger assistanse kan ha med 1 ledsager.

Munnbind

For å hindre smittespredning i sykehuset, skal alle pasienter som skal til poliklinikker, dagbehandling og til akuttmottaket bruke munnbind. Dette gjelder også besøkende i sykehuset og eventuelle ledsagere. Munnbind skal brukes i alle sykehuset lokasjoner. Informasjonen om dette blir også oppdatert på våre internettsider.

Barn under 12 år anbefales ikke å bruke munnbind.


Les om smittevern her!