HELSENORGE

Besøksforbud ved Sykehuset Innlandets virksomheter i Gjøvik-området

Av hensyn til nåværende smittesituasjon er det inntil videre innført generelt besøksforbud  ved Sykehuset Innlandet sine virksomheter i Gjøvik-området.

​Dette gjelder sykehuset på Gjøvik, DPS Gjøvik, Solås og Reinsvoll.

Besøksforbudet gjelder ikke fedre/medmødre til fødende og ledsager for pasienter med avklart behov for følge.

Det kan også gjøres unntak for pårørende til kritisk syke pasienter etter avtale.

Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse for at tiltakene innføres for å beskytte pasientene.