Helsenorge

Disputerer digitalt

Torsdag er det mulig å følge seksjonsoverlege ved barneavdelingen ved sykehuset på Elverum, Leif Bjarte Rolfsjord, sin disputas digitalt. Han er blant de første i historien som disputerer digitalt, via programmet Zoom.

Den pågående situasjonen med koronavirus gjør at disputasen ikke kan gjennomføres etter tradisjonell standard ved Universitetet i Oslo. Da han fikk muligheten til å gjøre det digitalt, takket han ja.   

– Alternativet var å utsette disputasen på ubestemt tid, så da ble valget enkelt, sier Rolfsjord.

Han blir dermed blant de første i historien som disputerer digitalt, via programmet Zoom. Det er svært formelle prosedyrer knyttet til en disputas, men pandemien har gjort det nødvendig å tenke nytt.   

– Dette er spennende, og jeg er glad for at en har klart å finne nye løsninger på kort tid, sier forskningsdirektør Ingeborg Hartz i Sykehuset Innlandet.

Praktisk og miljøvennlig

Hun ser flere fordeler med en slik digital løsning.   

– Det er både praktisk, miljøvennlig og økonomisk å gjennomføre disputaser slik. Det åpner også for at disputasene gjøres mer tilgjengelige for et større publikum. Ofte er det krevende å få tak i de beste fagekspertene som opponenter til disputaser, da disse bor og jobber spredt i hele verden. Ved å benytte seg av en slik nettbasert løsning blir det også enklere å benytte internasjonal kompetanse, sier hun.

Opponentene ved Rolfsjords disputas kommer fra Hellas og Sverige.   

– De slipper jo nå å fly til Norge for å delta, så slik sett er det en miljøvennlig løsning, sier Rolfsjord.   

Forsvarer sin doktorgrad via skjerm

Når disputasen går av stabelen torsdag 30. april blir det fra et nyetablert videostudio ved Sykehuset Innlandets administrasjonssenter på Brumunddal. Der blir han koblet opp på videokonferanse med opponenter og deltakere, før han forsvarer sin doktorgrad via skjerm.

Vanligvis er kolleger, samarbeidspartnere, familie og venner til stede under disputasen, men nå blir det fritt fram for de som vil følge med via internett.

I sin doktorgradsavhandling har Leif Bjarte Rolfsjord forsket på livskvalitet bant barn som er behandlet for luftveissykdom.Prøveforelesning - torsdag 30. april kl. 10.15

Link til digital prøveforelesning:
"Wheezing and asthma in children: characteristics, clinical investigations and treatment"

Disputas - torsdag 30. april kl. 12.15

Link til digital disputas:

"Quality of life, stress and acute bronchiolitis in infancy and early development of atopic disease"Etter innledningsforedraget på 20 minutter under disputasen følger utspørring fra 1. opponent, senior professor Göran Wennergren fra Göteborgs Universitet, og så fra 2. opponent, professor Kostas Priftis fra Penteli Children's Hospital, Hellas.

Komiteleder er professor Knut Stavem ved Lungeavdelingen, Ahus og disputasleder overlege dr. med. Anna Bjerre ved Barne- og ungdomsklinikken, Barneavdeling for barnemedisin og transplantasjon Oslo universitetssykehus.

Veiledning for oppkobling via zoom

Programmet, zoom.us, støttes ikke av Helse Sør-Øst på grunn av frykt for lekkasje av sensitive opplysninger. For å logge deg inn, må du bruke en enhet som ikke tilhører et helseforetak. Du må også ha tilgang til et annet nettverk enn sykehusnettverket.

Hvis du bruker mobiltelefon, er det lurt med tilgang til strøm. Om den brukes som router, bør den være en meter unna laptopen.