Helsenorge

Divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer

Kari Mette Vika er ansatt som direktør i divisjon Gjøvik-Lillehammer i Sykehuset Innlandet.

Vika er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleie, samt innenfor samspill og ledelse. Hun har også gjennomført det nasjonale topplederprogrammet for helseforetakene.

Kari Mette Vika har flere års klinisk erfaring og har de siste ti årene hatt ulike lederroller i Sykehuset Innlandet, blant annet som stabsdirektør helse og som divisjonsdirektør på Gjøvik. Etter sammenslåingen av divisjon Gjøvik og Lillehammer i 2017 har hun vært assisterende divisjonsdirektør. Vika har det siste året vært konstituert i rollen som divisjonsdirektør.

Stillingen som divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer ble utlyst i februar. Etter søknadsfristens utløp har et internt ansettelsesutvalg vurdert kandidatene. Det har også blitt gjennomført en ekstern vurdering av aktuelle kandidater.

Divisjon Gjøvik-Lillehammer er én av åtte divisjoner i Sykehuset Innlandet.