HELSENORGE

Drift gjennom sommeren 2021

I forbindelse med ferieavvikling vil noen avdelinger og enheter i Sykehuset Innlandet tilpasse aktiviteten gjennom sommeren. Pasienter og pårørende kan forholde seg som normalt. Vi informerer ved tilpasninger det er viktig å kjenne til.

​​Enkelte avdelinger og enheter ved sykehusene har redusert drift i perioder. I de tilfeller avdelinger stenger er dette planlagt eller koordinert internt eller mellom sykehusene. Behandlingstilbudet blir det samme, men noen pasienter må reise til et annet sykehus enn de pleier.

Utvidet samarbeid

Sengepostene ved Barne- og ungdomsavdelingen på Elverum og Lillehammer slås sammen fra torsdag 17. juni til tirsdag 17. august. Pasienter med behov for innleggelse i tidsrommet torsdag 17. juni til søndag 18. juli vil behandles på Elverum. I tidsrommet søndag 18. juli til tirsdag 17. august vil pasienter med behov for innleggelse behandles på Lillehammer. Nyfødtintensiv, poliklinikker og vaktordning for leger ved de respektive avdelingene vil fungere som normalt hele perioden.

Fødetilbudet på Gjøvik og Lillehammer samles ved Kvinneklinikken på Lillehammer fra lørdag 19.06 til og med uke 32.  Det opprettholdes poliklinisk aktivitet på Gjøvik på dagtid gjennom hele ferieperioden, inkludert vekstkontroller og rutineultralyd av gravide.

Mest mulig stabil drift

Hensikten med tilpasset aktivitet er å oppnå best mulig samordning av ferieavviklingen, slik at Sykehuset Innlandet kan opprettholde et stabilt tilbud til alle som trenger det gjennom sommeren.