Eirik Aunan disputerer

Overlege ved kirurgisk avdeling på Lillehammer, Eirik Aunan, forsvarer 26. april sin doktorgradsavhandling på knekirirugi.

Bilde av disputant Eirik Aunan

Overlege Eirik Aunan

Hvert år får om lag 7.000 mennesker i Norge operert inn et nytt kunstig kneledd på grunn av sykdom eller skade i kneet. De fleste som får satt inn kneprotese oppnår et godt resultat, men likevel opplever 20 prosent av pasientene dårlig funksjon i kneet og smerter etter operasjonen.

Alt forskningsarbeidet i studien er gjort ved sykehuset på Lillehammer. Avhandlingen redegjør for utviklingen av nye kirurgiske teknikker som bidrar til tryggere kirurgi og til å forbedre knefunksjonen og redusere smertene etter kneproteseoperasjoner.

– Ved hjelp av en ny teknikk er det mulig å måle nøyaktig hvor stabilt det nye leddet er under operasjonen. Med denne metoden har vi for første gang kunnet måle hvordan graden av stabilitet i kneleddet påvirker knefunksjonen på lang sikt, forteller Aunan.

Kirurgene har altså fått objektive kriterier for hvordan de best skal stabilisere leddet. Det er dokumentert hvordan kneskålens posisjon under operasjonen påvirker stabilitetsmålingene og at stabiliserende inngrep på leddbåndene rundt kneet ikke har skadelige effekter på sluttresultatet.

– I studien har vi også undersøkt effekten av en kunstig leddflate under kneskålen, og funnet at pasienter som får operert inn en slik leddflate oppnår bedre funksjon og mindre smerter enn de som ikke får slik behandling, sier han.

Erik Aunan håper doktorgradsarbeidet skal bidra til bedre og tryggere kneprotesekirurgi for pasientene.

– Riktig plassering av protesekomponentene under slike inngrep er teknisk krevende. En ny og svært nøyaktig metode for å sikre at protesekomponenten på lårbenet plasseres i riktig posisjon er derfor utviklet, og vi har beskrevet effekten ved ulike kombinasjoner av feilplasserte komponenter, sier Aunan.

Avhandlingen drøfter også svakheter ved metodene som tradisjonelt brukes for å vurdere resultatene etter kneoperasjoner, og kommer med forslag til videre utvikling av kneprotesekirurgien.

Avhandlingen er en selvstendig Dr.Philos grad, basert på åtte vitenskapelige studier, hvorav seks per i dag er publisert i internasjonale tidsskrifter.

Den ferske doktorgradsdisputanten er også allerede i gang med forberedelser til nye studier.

– Ja, vi forbereder nå en studie med bruk av 3-dimensjonal CT undersøkelse for å kunne planlegge operasjonen mer nøyaktig. Vi har også utarbeidet en protokoll for mer forskning på betydningen av ligamentbalansering i kneprotesekirurgien, sier Aunan, og understreker at
de nye kirurgiske teknikkene som er beskrevet i avhandlingen allerede er implementert i den kirurgiske virksomheten ved sykehuset på Lillehammer.

Disputas

Tid

Fredag 26. april 2019, klokken 13:15

Sted

Store auditorium, Midtblokken, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo


Bedømmelseskomité

1. opponent

Professor Kjell G. Nilsson, Institusjon for kirurgisk og perioperativ vitenskap, Umeå Universitetet, Sverige

2. opponent

Professor Ove Nord Furnes, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus, Bergen 

3. opponent og leder av bedømmelseskommité

Professor Emeritus Terje Terjesen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor II Berit Flatø, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Prøveforelesning 1

Tid

Fredag 26. april 2019, klokken 09:30

Sted

Store auditorium, Midtblokken, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

Prøveforelesning 2

Tid

Fredag 26. april 2019, klokken 11:00

Sted

Store auditorium, Midtblokken, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo