HELSENORGE

Enda tryggere å føde på sykehusene

Det er færre komplikasjoner under fødsler, færre kvinner som opplever fødselsskader og færre barn som dør i nyfødtperioden. Dette viser de siste kvalitetsindikatorene som ble lagt fram av Helsedirektoratet i dag.