Helsenorge

Feil på prøvesvar

Mandag 30. mars ble det avdekket feil på ett sett med prøver som var analysert for covid-19 ved avdeling for mikrobiologi i Sykehuset Innlandet.

Feilen medførte at 22 pasienter fikk feil prøvesvar:

  • 11 personer fikk først beskjed om at de ikke var smittet, mens de egentlig var smittet.
  • 11 personer fikk først beskjed om at de var smittet, mens de egentlig ikke var smittet.

– Feilen ble raskt oppdaget, og alle de 22 er kontaktet og informert om riktig prøvesvar, sier divisjonsdirektør for Medisinsk service Randi Beitdokken.

Feilen skyldes en intern svikt i programmeringen av prøveoppsettet.

– Vi er lei oss for at dette har skjedd, og har beklaget overfor personene dette gjelder. Vi har gode systemer for analysering av prøver ved laboratoriet, og håndterer dette som et avvik for å skjerpe rutinene ytterligere, sier hun.

Det er iverksatt tiltak overfor de personene som først fikk negativt prøvesvar, men senere beskjed om at prøven var positiv.

– Det var relativt kort tid mellom de to beskjedene, men det er viktig å få kartlagt om de som nå har fått positive prøvesvar har vært i kontakt med andre i mellomtiden. Disse er kontaktet og blir fulgt opp, sier Beitdokken.