HELSENORGE

Flaggdag 18. oktober

I dag mandag 18. oktober heises flagget ved Sykehuset Innlandets bygninger til ære for de ansatte. 

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard heiser flagget

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard takker flagger for de ansatte.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard ønsker på denne måten å rette en symbolsk takk til alle ansatte for den innsatsen som er lagt ned gjennom pandemien det siste halvannet året. 

– Vi har vært gjennom den største utfordringene for sykehusene i nyere tid, med en forhøyet beredskap og ekstraordinære tiltak som har påvirket driften på ulike måter. Ansatte innenfor alle yrkesgrupper har vært nødt til stadig å tilpasse seg nye rutiner og prosedyrer, og til tider har det vært en stor arbeidsbelastning på mange. Ansatte har strukket seg langt og tatt mye ansvar, vist stor omstillingsvilje og engasjement, sier Andersgaard.  

Bilde av flagg utenfor sykehus

Selv om det fortsatt vil være høy bevissthet rundt covid-19, har sykehusene de siste ukene gått tilbake til en normal hverdag med nedtrapping av spesifikke tiltak. Målet er å komme tilbake til normal drift. 

– Vi vet at arbeidshverdagen i sykehusene er mer enn nok også i en normalsituasjon. Ansatte fortjener ros for innsatsen hver eneste dag, og ikke bare når det skjer noe ekstraordinært. Men i dag er takken ekstraordinær, i dag heiser vi flaggene som en kollektiv takk til dere alle, sier Alice Beathe Andersgaard. ​