HELSENORGE

Forsker på helse hos menn som er behandlet for prostatakreft

Stråleterapienheten ved sykehuset i Gjøvik og urologisk seksjon ved sykehuset i Hamar starter nå et nytt forskningsprosjekt. Alle menn som ble opererte eller fikk strålebehandling for prostatakreft ved Sykehuset Innlandet i perioden 2014-2018, er invitert til å delta.

- For å kunne gi bedre oppfølging og hjelp til menn som er behandlet for prostatakreft, er det behov for mer kunnskap om hvilke helsemessige utfordringer behandlingen gir. Særlig viktig er det å få mer kunnskap om de eldre, sier prosjektleder Marit Slaaen, professor emerita ved Universitetet i Oslo og forsker og kreftlege ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet. 

Omtrent halvparten av de som får prostatakreft i Norge, er 70 år eller mer. Høyere alder kan gi økt sårbarhet og føre til flere bivirkninger av kreftbehandling.

- Om det faktisk er slik, vet vi ikke, og dette er noe av det vi vil undersøke i denne studien. Vi vet heller ikke om det er forskjeller i helse og livskvalitet mellom menn som er behandlet for prostatakreft og menn som ikke har fått slik behandling. For å kunne sammenligne resultater, vil vi i denne spørreundersøkelsen bruke mange spørsmål fra en helseundersøkelse i Trøndelag, sier Slaaen.

De som takker ja til å delta, vil bli bedt om å svare på spørreskjema som omhandler helse, livskvalitet og plagsomme symptomer.

- For å få gode og representative svar på det vi vil undersøke, håper vi at så mange som mulig vil delta, sier Slaaen.

Det støttes av brukerrepresentant Leif Henning Asla:

- Dette er et viktig forskningsprosjekt som vil gi oss kunnskap om menn som er behandlet for prostatakreft og kanskje også forbedre behandlingen til denne pasientgruppen, sier Asla.

Forskningsarbeidet skal inngå i en doktorgrad for Reidun Sletten, lege ved stråleterapienheten ved sykehuset i Gjøvik. Kirurg Ola Christiansen ved urologisk seksjon på Hamar har også en viktig rolle i prosjektet. I tillegg deltar en rekke andre forskere, inkludert forskere som er involvert i den nevnte helseundersøkelsen i Trøndelag.

Undersøkelsen er godkjent av Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Personvernombudet i Sykehuset Innlandet.

Kontaktperson:

Marit Slaaen
Mobilnummer: 91 85 78 31
E-post: marit.slaaen@sykehuset-innlandet.no